Іванюк Віталій Анатолійович

доктор технічних наук,  доцент, завідувач, доцент кафедри комп’ютерних наук

Область наукових досліджень – математичне та комп’ютерне моделювання динамічних об’єктів.

Основні публікації 

Навчально-методичні праці та монографії:

 • Іванюк В.А. Математичні пакети прикладних програм: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 160 с.

Наукові публікації:

 • Іванюк В.А, Понеділок В.В., Грищук В.А. Комп’ютерна реалізація детермінованого способу ідентифікації інтегральних моделей нелінійних динамічних об’єктів. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 10. С. 59-67.
 • Іванюк В.А, Костьян Н.Л. Способ построения динамической модели линейного объекта по реакции на входное воздействие произвольной формы. Электронное моделирование. Киев: Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины, 2014. Т. 36. С. 113-119.
 • Іванюк В.А, Понеділок В.В. Аналітичне подання рядів Вольтерри на основі експериментальних даних. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 11. С. 43-50.
 • Іванюк В.А, Понеділок В.В. Побудова ядер інтегрального ряду Вольтерри методом апроксимації фігурою обертання. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. 12. С. 36-42.
 • Vitaliy Ivanyuk, Vadym Ponedilok, Jo Sterten. Solving inverse problems of dynamics of non linear objects based on the Volterra series. Computational problems of electrical engineering, Vol. 6, No. 1, 2016. Львів, 2016.
 • Іванюк В.А, Понеділок В.В. Дячук О.А. Метод обернених операторів відновлення сигналів на вході лінійних динамічних систем, що задані передатними функціями. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: О. М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 15. С. 62-67.
 • Іванюк В.А, Понеділок В.В. Апроксимація функцій багатьох змінних методом найменших квадратів. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3 т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 13. Т.2. С. 48-49.
 • Іванюк В.А, Іванюк Т.М. Використання програмних засобів математичного моделювання при розв’язанні задач лінійної алгебри. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 5. С. 125-127.
 • Іванюк В.А. Непараметрична ідентифікація передатних функцій теплових потоків. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 7. С. 131-132.
 • Іванюк В.А, Понеділок В.В. Побудова моделей нелінійних динамічних систем заданих структурними схемами у випадку послідовних з’єднань на основі ряду Вольтерри. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 15. Т. 2. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. С. 39-40.
 • Іванюк В.А, Понеділок В.В. Іванюк Т.М. Способи відновлення сигналів на вході лінійних динамічних систем заданих моделями у вигляді передатних функцій методом обернених операторів. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 16, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Т. 2. С. 38-40.
 • Іванюк В.А, Іванюк Т.М. Використання математичних пакетів прикладних програм при вивченні методів та засобів розв’язування оптимізаційних задач. Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вектор». Вип. 2. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 45-48.
 • Vitaliy Ivanyuk, Vadym Ponedilok. The identification of nonlinear dynamical systems as integrated Volterra series based on deterministic signals. Proceedings of the 5 th international conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education ICAICTSEE-2015. Sofia: University of national and world economy, 2016. P. 230-238.
 • Vitaliy Ivanyuk, Vadym Ponedilok, Jo Sterten. Solving inverse problems of dynamics of non linear objects based on the Volterra series. Computational problems of electrical engineering, Vol. 6, No. 1, 2016. Львів, 2016. С. 9-16.
 • Vitaliy Ivanyuk, Vadym Ponedilok. The identification of nonlinear dynamical systems as integrated Volterra series based on deterministic signals. Proceedings of the 5 th international conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education ICAICTSEE-2015. Sofia, Bulgaria : University of national and world economy, 2016. P. 230-238.
 • Іванюк В.А, Понеділок В.В. Дячук О.А Метод обернених операторів відновлення сигналів на вході лінійних динамічних систем, що задані передатними функціями. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: О. М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 15. С. 62-67.

Догори