Кеба Олександр Володимирович

Кеба Олександр Володимирович

доктор філологічних наук, професор,
проректор з наукової роботи (2006–2013 рр.), завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Кеба Олександр ВолодимировичОлександр Володимирович Кеба народився 31 липня 1959 року в місті Старокостянтинові Хмельницької області в родині робітників. Зростав у звичайних для того часу умовах: жив у приватному будинку, допомагав батькам по господарству, щоліта виїздив до села Лапківці, що у Хмельницькому районі, найкращі враження про яке зберіг до сьогодні.

1976 року закінчив Старокостянтинівську середню школу №8, після чого вступив на філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського за спеціальністю „Російська мова і література”. Навчався на „відмінно” і залюбки займався громадською і культурно-масовою роботою: був редактором факультетської стіннівки, брав участь у виставах драматичної студії, якою керувала доцент Г.М. Краєвська, працював у студентських будівельних загонах. Зокрема, 1978 року в складі інтернаціонального студентського будівельного загону „Дружба” відвідав Народну Республіку Болгарію.

Під час навчання в інституті особливо запам’яталися заняття професора В І. Тищенка, доцента Г. М. Краєвської, майбутнього професора і знаного сьогодні у всьому світі вченого-літературознавця С. Д. Абрамовича. Під керівництвом проф. В .І. Тищенка виконав дипломну роботу „Традиції В. Маяковського у творчості А. Вознесенського”, рішенням Державної екзаменаційної комісії був рекомендований до навчання в аспірантурі.

У 1980-1981 роках працював учителем у Новосільській середній школі Ярмолинецького району Хмельницької області. Тут збагатився першим педагогічним досвідом, навчився цінувати роботу колег-учителів, бачити й розвивати в кожному вихованцеві кращі якості.

Восени 1981 року вступив до аспірантури Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю „Російська література”. Навчався в аспірантурі з перервою, яку зайняла служба в лавах Радянської Армії (1982-1983). В армії до високих чинів не дослужився і був демобілізований у званні рядового, хоча й зі знаком „Відмінник Радянської Армії”.

Науковим керівником під час навчання в аспірантурі був відомий учений, доктор філологічних наук, професор Михайло Федосійович Гетьманець, якому надзвичайно вдячний за колосальні уроки професійного і людського зростання.

Після завершення навчання в аспірантурі 1987 року повернувся до рідного навчального закладу, де розпочав викладацьку діяльність на посаді асистента кафедри російської та зарубіжної літератури. Повернувся не один, а з молодою дружиною, випускницею Харківського педагогічного інституту, Тетяною Василівною, та дворічною донечкою Даринкою. Згодом сім’я поповнилася і сином Іллею.

1 квітня 1988 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Одеському державному університеті ім. І. Мєчнікова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

У листопаді 1988 року був призначений на посаду завідувача кафедри російської і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, керівництво якою здійснював упродовж 10 років. Великою заслугою Олександра Володимировича стало створення на кафедрі атмосфери доброзичливості й високопрофесійної вимогливості кожного викладача до власного наукового й педагогічного зростання. Не випадково 90% складу кафедри сьогодні є докторами і кандидатами наук.

У 1998-2001 роках навчався в докторантурі Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Після представлення докторської дисертації до захисту в липні 2002 року отримав пропозицію від ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, професора О. М. Завальнюка зайняти посаду декана новоствореного факультету іноземної філології, яку прийняв з почуттям високої відповідальності за висловлену довіру.

Набутий на посаді завідувача кафедри досвід, навички адміністративної роботи, організаторські здібності, чуйне і разом з тим вимогливе ставлення до колег та студентів, виваженість у прийнятті рішень дозволили Олександру Володимировичу створити на факультеті дієздатний та перспективний колектив, в якому вдало поєднувалися професійний досвід старших науково-педагогічних працівників та енергія, завзяття, потяг до новаторства молодих викладачів.

Продовжуючи наукові традиції своїх наставників, викладачів Кам’янець-Подільського педагогічного інституту 1970-1990-х років – професора В. І. Тищенка, професора С. Д. Абрамовича, доцента Г. М. Краєвської, О. В. Кеба створив на факультеті іноземної філології науково-дослідну лабораторію «Проблеми світової літератури ХХ ст.», результатом діяльності якої є десятки наукових досліджень, адресованих фахівцям у різних галузях літературознавства, вчителям, студентам, аспірантам.

23 квітня 2003 року на засіданні спеціалізованої ради в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями: “російська література” і “порівняльне літературознавство” на тему: “Творчість А .П. Платонова в контексті світової літератури ХХ ст.”. Сам захист пройшов блискуче. Вчена рада, до складу якої входять більше 20 знаних в Україні і за її межами академіків, професорів одностайно підтримала науковий пошук Олександра Володимировича. Під час захисту, академік НАН України Д. В. Затонський, зокрема, відзначав: «Це була дуже цікава робота. Цікава тим, що проблема поставлена в широкому історико-літературному і типологічному контекстах. Тут представлений не тільки Платонов, а через творчість Платонова – розріз всієї літератури доби…», а на думку члена-кореспондента Національної академії наук України, професора Д. С. Наливайко, «ця дисертація є з багатьох поглядів явище непересічне. Олександр Володимирович перший дав таке розгорнуте дослідження творчості Платонова в контексті європейської філософської думки і літератури. Це справжній прорив. Якщо виходити з масштабності Платонова, який, можливо, є найбільшим письменником у російській літературі першої половини ХХ ст., то введення його в європейський контекст – є безперечним внеском у сучасне літературознавство…».

У 2005 році рішенням колегії Міністерства освіти і науки України О. В. Кебі було присвоєно вчене звання професора по кафедрі зарубіжної літератури та мовознавства.

У 2006-2013 рр. О. В. Кеба обіймав посаду проректора з наукової роботи. Продовжуючи перспективний курс розвитку наукової діяльності університету, розроблений його попередником на цій посаді професором А .Г. Філінюком, Олександр Володимирович докладав значних зусиль для реалізації поставлених перед навчальним закладом завдань щодо виконання програми інтеграції науки і освіти. За 2007-2012 рр. науково-педагогічними працівниками університету було захищено 14 докторських і понад 160 кандидатських дисертацій, 80 осіб отримали вчені звання професорів і доцентів, опубліковано понад 300 монографій і майже 120 навчальних і навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

У 2007 році О .В. Кебу обрано академіком Академії наук вищої освіти України. Ще одним підтвердженням високого рівня науково-педагогічної кваліфікації Олександра Володимировича стало призначення його членом експертної ради з гуманітарних наук Державної акредитаційної комісії України. Виконував також обов’язки члена спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій з літературознавчих спеціальностей – у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (2003-2014) й у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (з 2011-2017). Підготував 13 кандидатів і 1 доктора наук.

О. В.  Кеба – Відмінник освіти України, його праця на освітянській ниві удостоєна державних відзнак – Почесної Грамоти Верховної Ради України і Почесної Грамоти Міністерства освіти і науки України, Знаку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “За наукові досягнення”.

Основні наукові інтереси професора О. В. Кеби пов’язані з такими галузями філології, як порівняльне літературознавство, історія світової літератури ХХ ст. Він постійно бере участь у наукових конференціях і форумах. Серед останніх – Еволюція російської літературної теорії ХХ ст.: система, периферія, гротеск” (Європейський університет Дзьоті, м.Токіо, 29.01.2012 р.); V-й Міжнародний український конгрес викладачів зарубіжної літератури “Світова література на перехресті культур і цивілізацій”. (Алушта, 5-18 квітня 2012 р.); Міжкафедральний науково-методичний семінар “Поетика художніх форм у сучасному сприйнятті” (Одеса, 4-6 травня 2012 р.); Міжнародна наукова конференція “Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови” (Київ, 4-5 квітня 2014 р.); ІХ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття» (Львів, 15-16 жовтня 2015 р.); VІІ Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики” (Кам’янець-Подільський, 5-6 жовтня 2016 р.); ІІІ Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» (Харків, 7-8 квітня 2017 р.).

Олександр Володимирович є автором більше 300 наукових праць. Це – монографії, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації вчителям і студентам, статті. Вони опубліковані в Україні і за кордоном (Німеччина, Польща, Чехія, Росія).

О. В. Кеба постійно перебуває у творчому пошуку, активно залучає молодь до наукової роботи, регулярно виступає опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій. Чуйність, доброзичливість, відданість справі й людям склали Олександру Володимировичу репутацію прекрасної людини й фахівця високої кваліфікації.

НАУКОВІ ПРАЦІ 

І. Окремі видання

Монографії

 1. Андрей Платонов и мировая литература ХХ века : типологические связи / А.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 320 с.
 2. Лирика И. Анненского : художественная семантика и структура / А. В. Кеба, Т. В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 176 с.
 3. Творчество Андрея Платонова в контексте мировой литературы ХХ века / А. В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 388 с.
 4. Проза Джозефа Конрада : проблематика і поетика екзистенціального світосприйняття / О. В. Кеба, Н. М. Шенкнехт. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 188  с.

Навчальні та методичні посібники

 1. Зарубіжна поезія ХХ ст. : матеріали до вивчення / О. В. Кеба, П. Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1999. – 92 с.
 2. Зарубіжна література. 9 клас : матеріали до вивчення / О. В. Кеба,  П. Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 140 с.
 3. Джеймс Джойс. Джакомо : матеріали до вивчення. / О. В. Кеба,  П. Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 112 с.
 4. Кнут  Г. Пан : матеріали до вивчення / О. В. Кеба, П. Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 72 с.
 5. Зарубіжна література. 10 клас : матеріали до вивчення / О. В. Кеба, М. Л. Базилевич, П. Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 244 с.
 6. Ясунарі  Кавабата. «Тисяча журавлів» : матеріали для вивчення / О .В. Кеба,  П. Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 104 с.
 7. «Котлован» Андрея  Платонова : материалы для изучения / А. В. Кеба // Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2001. – 120 с.
 8. Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст. : матеріали до вивчення / О. В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 218 с.
 9.  Модернізм у зарубіжній поезії другої половини ХІХ – ХХ ст. : навч. посіб. / О. В. Кеба, П. Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Акіома, 2011. – 208 с.
 10.  Літературознавчі стратегії ХХ ст. : навч.-метод. посіб. / О. В. Кеба, О. С. Силаєв, П. Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Акіома, 2011. – 128 с.
 11.  Художня структура модерністського роману (Англія, США, Німеччина) : навчально-методичний посібник / упоряд. О.: В. Кеба, Т. В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Акіома, 2011. – 144 с.
 12.  Модерністська проза : матеріали до вивчення : навчально-методичний посібник. Ч. 2. Франц Кафка / упоряд.: О. В. Кеба, П. Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2014. – 188  с.
 13.  Повість Генрі Джеймса “Дейзі Міллер” : матеріали до вивчення / упоряд.: О. В. Кеба, Р. М. Семелюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 144 с.
 14.  Методологія сучасного літературознавства : навч.-метод. посіб. / упоряд.: О. В.  Кеба, Т. В.  Кеба, Р. М. Семелюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 116  с.
 15.  Поетика англійського роману кінця ХХ – початку ХХІ ст. : навч.-метод. посіб. / упоряд.:  О. В. Кеба, Т. В. Кеба, Р. М. Семелюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 116 с.
 16. “Серце пітьми” Дж. Конрада : матеріали до вивчення : навч.-метод.  посіб. / упор. О. В. Кеба, Р. М. Семелюк, Н .М. Шенкнехт. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 220 с.
 17. Сучасна література Ведикої Британії : навч.-метод. посіб. / упор. О. В. Кеба, Т. В. Кеба, Р. М. Семелюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 217 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Проза Андрея Платонова : стиль и авторская позиция / А. В. Кеба // Проблема автора и авторской позиции в литературе : сб. науч. тр. – Харьков, 1992. – С.  11-18.
 2. Тема як стилетворчий чинник (на прикладі прози А .П. Платонова) / О. В. Кеба // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-ту : серія філологічна. – Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1. – С. 218-222.
 3. Петровська доба в художній інтерпретації А. Платонова (за повістю «Єпіфанські шлюзи») / О.В. Кеба // ACADEMIA на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Книга ІІ. Гуманітарно-суспільні дослідження. – С. 119-121.
 4. К вопросу о христианских идеях в творчестве Андрея Платонова / А. В. Кеба // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди : серія «Літературознавство». – Харків, 1998. – Вип. 8(19). – С. 92-101.
 5. Пушкинская тема Моцарта и Сальери в творчестве А. Платонова / А.В. Кеба // Наук. вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 1999. – Вип. 61. Слов’янська філологія. – С. 17-20.
 6. Структура сюжету в прозі М. Хвильового і А. Платонова («Санаторійна зона» і «Котлован») / О. В. Кеба // Наук. записки Харківського держ. пед. ун-ту. Серія Літературознавство. – Харків, 1999. – Вип. 3 (24). – С. 203-214.
 7. Рецепция идей О. Шпенглера в творчестве А. Платонова / А. В. Кеба  // Мова і культура : наук. щорічний журн. Вип. 2. – Київ, 2000. – Т. ІІІ. Мова і художня творчість. – С.231-237.
 8. Герои Андрея Платонова в поисках истины / А .В. Кеба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 51-56.
 9. «Русская душа» в творчестве Андрея Платонова / А.В. Кеба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – К., 2000. – № 6. – С. 51-56.
 10. Принципи композиційної організації в прозі М. Хвильового і А. Платонова («Санаторійна зона» і «Котлован») / О. В. Кеба // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2000. – Вип. 6(63). – С. 94-103.
 11. Андрей Платонов и Джеймс Джойс: типологические аспекты поэтики («Чевенгур» и «Улисс») / А. В. Кеба // Мова і культура : наук. щорічний журн : вип. 3. – Київ, 2001. – Т. IV. Мова і художня творчість. – С. 138-144.
 12. Идеи А .А. Потебни в эстетике и художественном творчестве Андрея Платонова / А .В. Кеба // Вісник Харківського нац. ун-ту. – Харків, 2000. – № 491. Серія Філологія. – С.  562-565.
 13. Типология художественного времени у Дж. Джойса и А. Платонова / А.В. Кеба // Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2001. – № 1-2 (18). – С.  54-58.
 14. Концепт скука в романе А. Платонова «Чевенгур» / А .В. Кеба // Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2001. – № 4 (20). – С.  70-72.
 15. «Котлован» Андрея Платонова: сюжетно-композиционное своеобразие в контексте поэтики модернизма / А. В. Кеба // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія Філологічні науки. –  Суми, 2001. – № 8 (29). – С.  61-71.
 16. Андрей Платонов и модернизм: заметки к проблеме / А.В. Кеба // Филологические записки : Вестник литературоведения и языкознания. – Воронеж : Воронежский ун-т, 2001. – Вып. 16. – С.  94-100.
 17. Одухотворенный мир: рассказы Андрея Платонова в школе / А.В. Кеба // Школа. Рабочая книга преподавателя. – Москва, 2001. – № 3 (42). – С. 70-71.
 18. Карел Чапек і Андрій Платонов: типологічні аспекти поетики / О .В. Кеба // Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Вип. 5. – С.  229-236.
 19. Андрей Платонов и философия Ницше / А.В. Кеба // Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2002. – № 1-2 (21). – С.  40-44.
 20. Творчество Андрея Платонова и философия интуитивизма А. Бергсона / А. В. Кеба // Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2002. – № 3-4 (22). – С. 47-50.
 21. Структура образа персонажа в романах «Чевенгур» Андрея Платонова и «Замок» Ф. Кафки / А.В. Кеба // Мова і культура : наук. щорічний журн. : вип. 4. – Київ., 2002. – Т. IV, Ч. 1. Мова і художня творчість. – С. 129-137.
 22. Мифологема пути в романах «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Чевенгур» А. Платонова / А .В. Кеба // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2003. – Вип. 9 (66). – С. 6-16.
 23. «Русское» и «вселенское» в концепции человека Андрея Платонова / А.В. Кеба // Русская литература и философия: постижения человека. – Липецк : ЛГПУ, 2002. – С. 44-54.
 24. Проблемы «о-своения» пространства и времени в романе А. Платонова «Чевенгур»  / А.В. Кеба //  Іноземна філологія : Укр. наук. зб.  – Львів, – Вип. 114. – С. 152-162.
 25. А. Платонов и У. Голдинг: амбивалентность притчевого мышления   / А.В. Кеба //  Мова і культура : наук. щорічний журн. : вип. 5. – К., 2002. – Т. IV, Ч. 1. Мова і художня творчість. – С. 180-184.
 26. Творчество Карела Чапека в оценке Андрея Платонова  / А.В. Кеба //  Opera Slavica. Slavisticke Rozhledy. Brno, 2002. – XII. №  – P. 9-20.
 27. Андрей Платонов и Альбер Камю: типологические аспекты художественной философии  / А. В. Кеба //  Слов’янський вісник : зб. наук. пр. Серія “Філологічні науки”. – Рівне, 2003. – Вип.  – С. 165-169.
 28. А. Платонов и М. Хвылёвый: Поэтика притчи в ХХ в.  / А.В. Кеба //  Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания.  – Воронеж, 2003. – Вып. 19. – С. 63-77.
 29. «Реализация метафоры» как особенность поэтики Андрея Платонова  / А.В. Кеба //  Вісник Харківського нац. ун-ту.  – Харків, 2004. – Вип. 607. – С. 95-98.
 30. «Мертвые души» Н. В. Гоголя и «Чевенгур» А. Платонова: типологические аспекты поэтики  / А.В. Кеба //  VII Міжнародні Гоголівські читання : зб. наук. пр. – Полтава : ПДПУ, 2004. – С. 46-53.
 31. Романний жанр у першій половині ХХ ст.: константне і змінне  / О.В. Кеба //  Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Філологічні науки : вип. 10. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Т. 1. – С. 111-117.
 32. Типология гротескных форм в европейской литературе 1920-1930-х гг.  / А.В. Кеба // ВРЛ : межвуз. сб. науч. тр. – Симферополь : Крымский архив, 2006. – Вып. 12 (69).  – С. 99-110.
 33. Нарратологические новации Андрея Платонова в контексте модернистской прозы первой половины ХХ века  / А.В. Кеба //  Весник Магілёускага дзяржаунага універсітєта імя А.А. Куляшова : Навуковы і метадычны часопіс. – 2007. – № 2-3 (27). – С. 111-115.
 34. Своєрідність стилю Андрія Платонова у світлі художньо-філософського досвіду ХХ ст.   / О.В. Кеба //  Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 118. – С. 88-99.
 35. Міф про Вавилонську вежу в літературі ХХ ст.: варіанти трансформації  / О.В. Кеба //  Біблія і культура : зб. наук. статей. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 8-9. – С. 67‑72.
 36. Игра в поэтике Андрея Платонова и Джеймса Джойса (Типологический аспект)  / А. В. Кеба //  Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы : кн. 4 / Отв.ред. Е.И. Колесникова; Институт русской литературы (Пушкинский Дом). – СПб. : Наука, 2008. – С. 39‑47.
 37. «Точка зрения» в контексте повествовательных стратегий А. Платонова  / А.В. Кеба //  Біблія і культура : зб. наук. статей. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 11. – С. 214-218.
 38. Прецедентне ім’я як генератор художнього змісту в літературному тексті / О.В. Кеба // Біблія і Культура : Науково-теоретичний журнал. Випуск 12. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, – С.69-73.
 39. «Своё»  и «чужое» в ментальном пространстве литературного героя  (на материале творчества А. Платонова) / А. В. Кеба // Вісник КПНУ. Серія Літературознавство. Вип.2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2011. – С. 41-52.
 40. «Без истины жить стыдно»: эпистемологическая составляющая художественной прозы Андрея Платонова / А.В. Кеба // Вісник К-ПНУ. Серія Філологічні науки. Випуск 2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2011. – С. 76-86.
 41. А.Платонова: хронотоп как мировидение / А .В. Кеба // К «Оправданию филологии» или Вариации на тему общего дела : сб. науч. трудов / Редкол.: В. М. Калинкин и др. – Донецк, 2011. – С. 126–140.
 42. Художественный мир Андрея Платонова: Пространство и текст. Статья первая. Пространство в тексте / А. В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 30. – С.133-136.
 43. Художественный мир Андрея Платонова: Пространство и текст. Статья вторая. Пространство текста / А.В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 31. – С. 231-236.
 44. Простір у тексті vs простір тексту: до проблеми вивчення просторовості у художній літературі / О.В. Кеба // Біблія і культура : Науково-теоретичний журнал. Вип. 16. – Чернівці : ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2012. – С. 6-16.
 45. Метатекст, метароман и проблема отношения искусства к действительности в литературе ХХ века / А.В. Кеба // Поетика художніх форм у сучасному сприйнятті: Наук. зб. – Одеса Астропринт, 2012. – С. 6-16.
 46. Андрей Платонов: творчество как поиск истины / А. В. Кеба // Благородний вимір наукового подвижництва: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – Київ,. :   – С. 151-159.
 47.  Тенденції розвитку новітнього літературознавства (XX ст. – поч. ХХІ ст.). // Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології / Заг. ред. П.Л. Шулик. — Частина 1. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. —  С. 128–150.
 48. Гротеск як протест : «Перетворений» світ модерністської прози 1920-1930-х років / О.В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 36. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С.  92-97.
 49.  Антиутопія vs утопія: типологія двох версій: (А.Платонов – Г.Гессе) // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. пр. Сер. : Філологічні науки (літературознавство) / гол. ред. В.Д.Будак, гол. ред. сер. О.С.Філатова.  Вип. 4.14 (111). – Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. – С.  86-92.
 50. Міф про “вічне повернення”: модерністська і постмодерністська версії / О.В. Кеба // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво: Матеріали першої міжнародної наукової конференції. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 44-45.
 51. «Поетика невизначеності» в контексті оновлення традиційних художніх структур у модерністському романі // Біблія і культура : Науково-теоретичний журнал. Вип. 17. – Чернівці : ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2016. – С.  188-193.
 52.  Наратологія як теорія художньої розповіді // Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології / Заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеба —  Частина 4. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016 – С. 122-134.
 53.  Обшири й глибини наукових пошуків професора Івана Мегели // Мегела  І. П. Ейдоси літературознавчого дискурсу. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 5-12.
 54.  Наратор як детектив і детектив як наратор: версії Ґрема Ґріна (“The End of the Affair”) і Ґрема Свіфта (“The Light of Day”) // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск.42 – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 16-21.

III. Про О. В. Кебу

 1. 1.Суровий А. Ф.  Олександр Володимирович Кеба / А. Ф. Суровий // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 3. – С. 258-264.
 2. 2.Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації (наукова школа) : бібліогр. покажч. / [уклад.: І. М. Конет, П. Л. Шулик, Л. А. Онуфрієва та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. – С. 17-27.
 3. Кеба Олександр Володимирович // Академія наук вищої освіти України. – Київ : ТОВ “Брама-V”, 2012. – С. 272.
 4. Кеба Олександр Володимирович // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. вид. / [уклад.: І.М.Конет, В. С. Прокопчук]. Кам’янець-Подільський : Вид-во Абетка-Світ, 2013. С. 184196.
 5. 5.Завальнюк О. М. Академік АНВО О. В. Кеба: зразкове служіння українській освіті й науці (до 55-річчя від дня народження) // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб.  наук. пр. – Вип. 21. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2014. – С. 427-436.
Догори