Любінська Людмила Григорівна

Любінська Людмила Григорівна

доктор біологічних наук, професор

Любінська Людмила ГригорівнаЛюдмила Григорівна Любінська народилася 17 травня 1959 р. у мальовничому подільському селі Боришківці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. Батьки Григорій Олександрович і Ніна Степанівна, які були першими її вихователями та вчителями в цьому світі, визначили майбутній життєвий шлях Людмили Григорівни — шлях природолюба і природо охоронця.

У перший клас пішла до середньої школи №15 м. Кам’янця-Подільського.  

Після закінчення школи у 1976 р. Л.Г. Любінська вступила на спеціальність «Біологія» з додатковою спеціальністю «Основи сільського господарства» Уманського державного педагогічного інституту ім. П.Г.Тичини.

З 1981р. працювала у Кам’янець-Подільському державному ботанічному саду на посаді завідувача відділом флори, де  займалася проблемами охорони, збереження і відтворення рідкісних видів флори Кам’янеччини.   

Робота в Ботанічному саду була перервана з 1984 по 1987 рр. навчанням в аспірантурі Інституту ботаніки HAH ім. М.Г.Холодного HAH України. Керівником кандидатської дисертації був відомий вчений, ботанік, доктор біологічних наук, професор Борис Володимирович Заверуха.     також у Товтрах. У 1990 р. вона захистила дисертацію в Інституті ботаніки HAH ім. М.Г.Холодного України на тему «Аутфітосозологія флори Кам’янецького Придністров’я і збереження фітогенофонду шляхом первинної інтродукції» і отримала науковий ступінь канди дата біологічних наук.

У 1991 р. Л.Г. Любінська пройшла за конкурсом на посаду доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності Кам’янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту.  

А в 1995 р.  перейшла на посаду спеціаліста-інспектора з охорони природи Дністровської регіональної інспекції Міністерства охорони природи та ядерної безпеки. За  період 1984-1994 рр. Л.Г. Любінська разом з іншими науковцями    ініцювала та науково обґрунтувала   створення  понад 30 територій природоохоронних об’єктів Хмельниччини  розробляла  кадастр  флори і фауни Хмельницької області, а також стала одним із засновників  Національного природного парку «Подільські Товтри».

Упродовж 1996-2002 рр. Людмила Григорівна займала посаду заступника директора з наукової роботи НПП «Подільські Товтри». Під час роботи в НПП «Подільські Товтри» Л.Г. Любінська розробляла концепцію розвитку парку, брала участь у розробці «Проекту організації території Національного природного парку «Подільські Товтри», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів», започаткувала музей природи НПП, сприяла формуванню лабораторії екомоніторингу, поповненню фонду бібліотеки літературними джерелами тощо.

У 1998 р. Людмила Григорівна відродила та очолила недержавну громадську організацію «Товариство Подільських природодослідників та природолюбів» впровадила  біля 10  грантових наукових та освітніх проектів . 

У 2002 р. Л.Г. Любінська отримала диплом доцента кафедри екології та загальної біології. У 2002 р.  перейшла працювати у Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет (тепер Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка), де обіймала посади старшого викладача, доцента, завідувача кафедри біології, географії та екології, професора кафедри біології та методики її викладання, з 2014 р. – завідувач кафедри біології та  методики її викладання.  На високому науковому та методичному рівнях з урахуванням досягнень вітчизняної  біології та екології і передових освітніх технологій  викладає  нормативні та спеціальні курси: «Методика наукових досліджень», «Біологія рослин», «Ботаніка», «Популяційна біологія» , «Фітопатологія», «Квітникарство», Флора України» «Флора Подільського регіону» , «Менеджмент природно-заповідного фонду».

Багаторічні  дослідження і напрацювання стали  базовими  для   написання наукової роботи. З 2007 по 2010 р Л.Г. Любінська перебувала в  докторантурі на біологічному факультеті  Київського  національного університету імені Тараса Шевченка,  повернулася до університету,а в  2013 р. успішно захистила докторську  дисертацію  на тему «Антропогенна трансформація рослинного покриву НПП «Подільські Товтри» та його охорона і відтворення».   

Керівник наукової школи  «Теоретико-практичні  аспекти   дослідження рослинного покриву Поділля та його антропічної  трансформації», науково-дослідної лабораторії анатомії, морфології та фізіології живих організмів. Підготувала двох кандидатів наук, керує написанням п’яти кандидатських дисертацій.

Людмила Григорівна була співорганізатором проведення науково-дослідних студентських експедицій «Товтри-97», «Збруч-98», «Бакота-2000», «Товтри-2007» , є керівником  студентської  наукової проблемної групи. Л.Г. Любінська  є розробником і співвиконавцем  п’яти державних тем.   

Продовж 2015-2017 рр. є експертом, членом секції наукової ради мон за фаховим напрямом № 9 «Охорона навколишнього середовища», а також членом науково-методичної комісії  № 2 з предметної освіти та спорту (014-5 «Середня освіта (Природознавство)» сектору вищої освіти  Науково-методичної ради МОН України  з написання стандартів для бакалаврів і магістрів. 

Голова  журі  олімпіади ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології,  членом журі обласного конкурсу МАН, експерт-консультант. Керівник  учнівських науково-дослідних робіт, які неодноразово  отримували  друге чи третє місце  на всеукраїнських конкурсах.

Л.Г. Любінська  має  різного рівня  відзнаки та нагороди: «Відмінник освіти України» (2008 р., посвідчення №85830 10 листопада 2008 року. Почесна грамота Міністерства освіти і науки  України  (2007),  Грамота Міністерства освіти і науки  України  (2006, 2012),  Подяка Міністерства освіти і науки (2004, 2010, 2016), Почесна Грамота  Хмельницької обласної адміністрації (2002, 2005, 2016), Грамота Хмельницької обласної адміністрації (2012),  Подяка Хмельницької обласної адміністрації (2014), Премія імені Петра Бучинського Хмельницької обласної адміністрації (Диплом), Подяка Хмельницької обласної ради (2012), Диплом Хмельницької обласної ради (2013, Почесна Грамота Кам’янець-Подільської міської  ради (2010 ), ректорату  університету (2001, 2005, 2009 рр.), Кам’янець-Подільського нац. ун–т ім. І. Огієнко, Диплом і  Хмельницька обласна премія ім. Петра Бучинського  в галузі природничих наук та екології ( 1997), Диплом переможця ІХ обласного конкурсу науково-дослідних робіт  Хмельницької обласної ради  (2013), Почесна грамота Кам’янець-Подільської міської ради  (2010), Диплом переможця в номінації  «Визнання року» за природоохоронну та просвітницьку діяльність Кам’янець-Подільської міської ради (2012, 2017).

Результати наукової діяльності висвітлені в  понад 270 публікаціях, у тому числі у 8 монографіях,  2 навчальних   посібники рекомендованих МОН України.

Надійним помічником та опорою в житті Л.Г. Любінської є  чоловік Рябий  Микола Миколайович, молодший наук. співробітник національного природного парку «Подільські Товтри», художник, фотограф.  

Велика працездатність, невичерпна енергія, висока ерудиція, талант дослідника, педагога, цілеспрямованість – все це робить Людмилу Григорівну Любінську одним з провідних ботаніків, екологів, фахівців з охорони природи та  освітянином не лише Хмельниччини та Поділля, а і України.

Наукові праці Л.Г. Любінської

І. Окремі видання

 1. Природні цінності НПП “Подільські Товтри” / Л.Г. Любінська, Матвєєв М.Д., Ковальчук С.І. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 3-52. 
 2. Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин / за ред. О.О. Кагала, М.В. Шевери,  А.А. Леванця. – Львів : Ліга-Прес, 2004. –  180 с.
 3. Любінська Л.Г. Фітобіота національного природного парку “Подільські Товтри”. Судинні рослини / Новосад В.В., Крицька Л.І., Любінська Л.Г. – Київ : Фітон, 2009. – 292 с. 
 4. Любінська Л.Г. Управління водно-болотними угіддями Кам’янецького Придністров’я / Карамушка В.І., ЛюбінськаЛ.Г., Матвєєв М.Д. та ін. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2011. – 170  с.
 5. Любінська Л.Г. Заповідні перлини Хмельниччини / за заг. ред. Т.Л. Андрієнко. – вид. 2-ге, виправл. та доповн. – Кам’янець – Подільський : Вид-во ПП Мошинський В.С., 2008. – С. 30-58, 122-127, 135-168. 
 6. Любінська Л.Г. Водно-болотні угіддя Поділля /за ред. Балашова Л.С., Любінської Л.Г., Матвєєва М.Д., Касіяника І.П. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 240 с.

Статті у монографіях

 1. Національний природний парк “Подільські Товтри”/ Л.Г. Любінська // Заповідники          і національні природні парки України. – Київ : Вища школа, 1999.- С. 202-207.
 2. Подільські Товтри / Любінська Л. Г., Кагало О. О., Скібіцька Н. В. // Фіторізноманіття національних природних парків України / під заг. ред. д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко та к.б.н. В.А. Онищенка.  – Київ: Науковий світ, 2003.– С.53-63. 
 3. Зіновать біла / Шевера М.В., Любінська Л.Г., Орлов О.О. // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ : Глобалконсалтинг, 2009.– C. 455. 
 4. Зіновать Блоцького / Шевера М.В., Любінська Л.Г., Орлов О.О. // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ : Глобалконсалтинг, 2009.– C. 
 5. Зіновать подільська / Шевера М.В., Любінська Л.Г., Орлов О.О. // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ : Глобалконсалтинг, 2009.– C.
 6. Лещиця дністровська / Кагало О.О., Любінська Л.Г., Скібіцька Н.В. // Червона книга України. Рослинний світ  за ред. Я.П. Дідуха. — Київ : Глобалконсалтинг, 2009.–  C.  
 7. Льон бессарабський / Л.Г. Любінська, О.М.Оптасюк  // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ : Глобалконсалтинг, 2009.–  C.  
 8. Рябчик гірський / Чорней І.І., Кагало О.О., Любінська Л.Г. // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – C.   
 9. Сон великий / Кагало О.О.,  Коротченко І.А,  Любінська Л.Г. // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ :    Глобалконсалтинг, 2009.–  C.  
 10. Цибуля коса / Дідух Я.П., Любінська Л.Г. // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – C.  
 11. Цибуля перевдягнена / Кагало О.О.,  Любінська Л.Г. // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ : Глобалконсалтинг, 2009.– C.  
 12. Цибуля пряма / Кагало О.О., Любінська Л.Г.,  Сичак Н.Г., Скібіцька Н.В. // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ : Глобалконсалтинг, 2009.–  C.  
 13. Шавлія кременецька / Кагало О.О., Любінська Л.Г. // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ : Глобалконсалтинг, 2009.–  C.  
 14. Шоломниця весняна / Новосад В.В., Крицька  Л.І., Любінська Л.Г., та інші // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — Київ : Глобалконсалтинг, 2009.–  C.  
 15. НПП Подільські Товтри / Кагало О.О.,  Любінська Л.Г. // Фіторізноманіття заповідників і національних природних  парків України . – Ч.2. Національні природні  парки / під   ред. В.А. Оніщенко, Т.Л. Андрієнко. –  Київ, 2012. – С.395-409.   

Статті у фахових виданнях

 1. Любінська Л.Г. Морфологічні особливості Crocus heuffelianus Herb. у Кам’янецькому Придністров’ї (Україна) /  Любінська Л.Г., Ковальчук С.І., Білик Р.Г. // Укр. ботан. журн. – 1993. – Т. 50, № 3. – С.113-116. 
 2. Любінська Л.Г. Нестор Гаморак. Сторінки життя / Д.М. Доброчаєва, О.Л. Рибалко, Л.Г. Любінська // Укр. ботан. журн. – 1993. – Т. 50, № 5.– С. 86-92.  
 3. Любінська Л.Г. Структура населення птахів лісових біотопів національного природного парку “Подільські Товтри” // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття / М.Д. Матвєєв, Л.Г. Любінська // Заповідна справа. – 1998. – Т.2. – Канів.  – С.203-204.  
 4. Любінська Л.Г. Флора вищих рослин національного парку “Подільські Товтри” / Л.Г.Любінська, В.О. Болюх // Укр. ботан. журн. – 1997. – Т. 54 , № 2.– С. 192-197.  
 5. Любінська Л.Г. Frytillaria montana Hoppe (Liliaceae) в НПП “Подiльськi Товтри” / Л.Г. Любінська // Укр. ботан. жур. – 2000. – Т. 57, N 3. – С.284-286.
 6. Любінська Л.Г. Рiдкiснi види каньйону р. Смотрич в межах м. Кам’янця-Подільського / Л.Г. Любінська, І.В.  Ковтун // Укр. ботан. журн. – 2001. – Т. 58, N– С. 59-63.  
 7. Любінська Л.Г. Представленість раритетних видів судинних рослин у національних природних парках України. Національний природний парк «Подільські Товтри»  / В.А. Онищенко, Т.Л. Андрієнко та ін. // Укр. ботан. журн. – 2002. – Т. 59, N – С. 476-485.  
 8. Любінська Л.Г. Інвазійний вид Ailanthus altissima (MilL.) Swingle   в умовах Кам’янця-Подільського. / Л.Г. Любінська, М.М. Рябий Т.О. Маланчук  // Наук. вісник  Чернівецького  ун-ту: Збірник наук. праць. – Чернівці: «Рута»,  – Вип. 298: Біологія. – С. 85-89.  
 9. Любінська Л.Г. Широколистяні ліси  урочища «Панівецька Дача» / В.А.Онищенко, Л.Г. Любінська // Укр. ботан. журн. – 2006. – Т. 63,  №6. – С. 462-468.  
 10. Любінська Л.Г. Екосистеми національного природного парку «Подільські Товтри». / Гнатюк В.В., Мусієнко М.М. Любінська Л.Г. // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць.– Чернівці: Рута, 2008. – Серія Біологія. – Вип. 418  – С.183-188.   
 11. Любінська Л.Г. Рослинний покрив Сорочинських товтр (НПП «Подільські Товтри») / Л.Г. Любінська // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць.– Чернівці : Рута, 2009. – Серія Біологія. – Вип. 419.  – С. 244-256.
 12. Любінська Л.Г. Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність. / Зав’ялова Л.В.,  Ільїнська А.П., Кортченко І.А., Любінська Л.Г., Моcякін А.С. //   Укр. ботан. журн. – 2009. – Т.66, № 1. – С. 133-13
 13. Любінська Л.Г. Знахідка Centaurea iberica  на Поділлі / Л.Г. Любінська // Укр. ботан. журн. – 2009. – Т. 66, № 5. – С. 56-58.
 14. Любінська Л.Г. Дослідження Leopoldia tenuiflora  (Тausch) Heldr. в умовах національного природного парку  «Подільські  Товтри»  / Л.Г. Любінська, М.М. Рябий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2009.- Вип.  22-24. – С. 147-150.  
 15. Любінська Л.Г. Нові дані до поширення basarabicum на території Хмельницької області / Л. Г. Любінська, О. М. Оптасюк // Український ботанічний журнал. – 2010. – Т. 67, № 6. – С. 445-452.   
 16.  Любінська Л.Г. Особливості насаджень  Pinus  sylvestris  L. в НПП «Подільські  Товтри»  / Л. Г. Любінська, І. О. Одукалець, М. М. Мусієнко // Науковий вісник Чернівецького університетету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2., Вип.  – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 63 – 66.   
 17. Любінська Л.Г. Екологія малих поселень  ( ІХ Міжнародна наукова  конференція» Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність. (Кам’янець-Подільськи1-Бояни, 29 червня -1 липня 2010 р.) / Любінська Л.Г., Шевера М.В., Протопопова В.В. [та інш.] // Вісн. НАН України, 2010. – № 12. – С.95-97.
 18. Любінська Л.Г. Особливості буферної зони Дністровського екологічного коридору в межах Хмельниччини / Л.Г. Любінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологія. – 2012. – №1 (50). – С. 71-77.   
 19. Любінська Л.Г. Борис Володимирович Заверуха / Мосякін С.Л, Протопопова В.В., Любінська Л.Г. // Укр. ботанічний журнал.  – 2012.  – Т. 69, № 2, Додаток. – С. 9.   
 20. Любінська Л.Г. Динаміка і антропогенна трансформація рослинності НПП «Подільські Товтри» / Любінська Л.Г. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологія. – 2013. – №2 (51). – С. 93-98.
 21. Любінська Л.Г. Онтоморфогенез Сhamaecytisus albus (H) Rothm. та стан його локальної популяції в урочищі Чапля (національний природний парк „Подільські Товтри”) / Л.Г. Любінська, М.В.   Шевера // Укр. бот. журн.  – 2013.  – Т. 70, № 4.– С.112-116.   
 22. Любінська Л.Г. Характеристика біотопів НПП «Подільські Товтри» / Л.Г. Любінська  // Чорноморський ботанічний журнал. – 2013. – Т.9  , №3. – С. 456-464.
 23. Любінська Л.Г. Гібрид Pulsatilla grandis Wender. × Pulsatilla pratensis (l.) Mill. в Україні /Л.Т. Горбняк, Л.Г. Любінська Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 5, Вип. 1. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 149-152.  
 24. Любінська Л.Г. Созофіти національного природного парку «Подільські Товтри» / Л.Г. Любінська // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 5, Вип. 2. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 281-283.
 25. Любінська Л.Г. Охорона і відтворення рослинного покриву НПП «Подільські Товтри» / Л.Г. Любінська // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 5, Вип. 3. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 433-436.
 26. Любінська Л.Г. Найпівденніший локалітет Pulsatilla grandis Wender. (Ranunculaceae) в Україні / Горбняк Л.Т., Любінська Л.Г., Попова О.М., Артюх М.М. // Укр. бот. журн. – 2014. – Т. 71, № 2. – С. 205-208.
 27. Любінська Л.Г.   Дослідження  роду Аllium на території Західного Поділля  / Н.В. Рубановська, Л.Г.   Любінська //Вісник Черкаського університету. –  Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, – №19 (352). – С.83-89.

 Посібники та методичні розробки

 1. Заповідна справа в Україні : навчальний посібник / за ред. Д.М. Гродзинського, М.П. Стеценка.  – Київ, 2003. – 306 с.
 2. Основи наукознавства : навчальний посібник / за ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011. – 218 с.
 3. Любінська Л.Г. Робочий зошит для практичних занять із дисципліни «Флора і рослинність Поділля». – Кам’янець-Подільський, 2015. – 41 с.
 4. Любінська Л.Г. Робочий зошит для практичних занять із дисципліни із ботаніки (Систематика нижчих рослин). / Любінська Л.Г. , Оптасюк О.М.., Козак М.І., Колодій В.А., Рубановська Н.В.– Кам’янець-Подільський, 2015. – 64 с.
 5. Любінська Л.Г. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами з дисципліни «Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води» для студентів та магістрантів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / уклад. О.І. Любинський, ТВ. Душанова, Л.Г. Любінська. – Кам′янець-Подільський: Кам′янець-Подільський національний ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 40 с.
 6. Любінська Л.Г. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами з дисципліни «Екологія людини» для студентів та магістрантів спеціальності 040106 Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / уклад.: О.І. Любинський, Т.В. Душанова, Л.Г. Любінська. – Кам′янець-Подільський: Кам′янець-Подільський національний ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 40 с.
 7. Любінська Л.Г.  Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять із ботаніки (водорості).  / О.М.Оптасюк, Л.Г.Любінська.   – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 65 с.
 8. Любінська Л.Г.  Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять із мікології / О.М.Оптасюк, Л.Г.Любінська.- Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 68 с.     

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Любінська Л.Г. Ценные участки природной флоры Каменецкого Придністров’я / Л.Г. Любінська, С.І. Ковальчук // Тезисы докладов науч. конф.14-16 мая 1990 г. Каменец-Подольський, 1990. – С. 17.
 2. Любинськая Л.Г. Кормовые растения Каменецкого Приднестровья (УССР) / Придністров’я / Л.Г. Любинская, С.И. Ковальчук // Эколого- популяцион. анализ корм. раст. естествен. флоры, интродукц. и использование // Тезисы докл.VII Всесоюзн. симпоз. по новым корм. раст. –Днепропетровск, 1990. – С. 111-112.
 3. Любинская Л.Г. Хорологические особенности раритетных видов Каменецкого Приднестровья / Л.Г. Любинская // Тезисы докладов науч. конф.14-16 мая 1990 г. – Каменец-Подольський, 1990. – С. 17-18.
 4. Любінська Л.Г. Життєвий стан рідкісного виду лунарії оживаючої / Л.Г. Любінська, С.І. Ковальчук  // Тези доповідей наук.-теорет. конф. співробітників та аспірантів інституту по наслідках досліджень за 1988р.- Кам’янець-Подільський, 1990. – С. 53-54.
 5. Любінська Л.Г. Флористичні особливості Кам’янецького Придністров’я / Л.Г. Любінська // IХ з’їзд  Укр. ботан. тов. – Київ, 1992. – С. 30.
 6. Любінська Л.Г. Розробка комплексного методу оцінки екологічної чистоти сільськогосподарської сировини та продуктів харчування і впровадження його у виробництво / Л.Г. Любінська, В.П. Гищук, М.В. Дем’янчук, О.А Пахолок. // Тези доповідей наук. конф. професорсько-викладацького складу Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 6-7.
 7. Любінська Л.Г. Еколого-біологічні особливості цибуль в Кам’янецькому Придністров та охорона рідкісних видів / Л.Г. Любінська // Тези доповідей наук. конф. професорсько-викладацького складу. –  Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 80-81.
 8. Любінська Л.Г. Антропогенні зміни флористичного складу Товтр Кам’янецького Придністров’я / Л.Г. Любінська // Мат. всеукр. наук.-практ. конф. 23-24 вересн. Подільський національний природний парк: доцільність і проблеми створення – 1993 р. Кам’янець-Подільський, 1993. – С131-133.
 9. Любінська Л.Г. Екологічні проблеми використання сільськогосподарських та природних угідь в прирусловій зоні Дністра / Л.Г. Любінська, В.П. Гищук, Л.С. Гищук // Вчені аграрники – сільськогос. виробн. Міжвідомч. зб. наук. роб. – Вид. “Прут”: Чернівці-1993. – С. 43-45.
 10. Любінська Л.Г. Процес синанатропізації флори Кам’янця-Подільського / Л.Г. Любінська // Тези доповідей наук. – метод. конф. професорсько-викладацького складу Кам’янець-Подільський, 1993. – Т. 2. – С.226-227.
 11. Любінська Л.Г. Рекреаційні ресурси Кам’янецького Придністров’я та їх збереження / Л.Г. Любінська, В.П. Гищук, С.А. Ткачук // Тези доповідей наук.- метод. конф. професорсько-викладацького складу Кам’янець-Подільський, 1993. – Т. 2. – С.224-226.
 12. Любінська Л.Г. Інтродукція рідкісного виду шафрану Гейфеля / Л.Г. Любінська, С.І.Ковальчук, Р.Г. Білик // Охорона генофонду рослин в Україні : Тези доп. наук. конф. Донецьк. ботан. саду НАН України. – Донецьк, – С.208.
 13. Любінська Л.Г. Особливості інтродукціїї раритетних видів на Поділлі / Л.Г. Любінська, В.М. Комарніцький – Ялта, 2001. – С. 25-30.
 14. Любінська Л.Г. Водні багатства Хмельниччини / С.І. Ковальчук, Л.Г. Любінська, Ю.К. Сорочан.  – Кам.-Подiльський : Абетка, 2001. –     43 с.
 15. Любінська Л.Г. Екомоніторинг водних ресурсів в НПП “Подільські   Товтри” / Л.Г Любінська, О.П. Кучинська, Н.А. Чайка // Національні природні парки в   екологічній мережі України. –  Хмельницький – Славута, 2001. – C.63-69.
 16. Любінська Л.Г. Особливості збереження біорізноманіття в НПП “Подільські  Товтри” / Л.Г. Любінська, М.Д. Матвеєв // Садово-паркове мистецтво на межі тисячоліть. –  Кам’янець-Подiльський : Абетка , 2001. –  13-16.
 17. Любінська Л.Г., Рябий М.М. Особливості антропогенного навантаження в парку-пам’ятці садово-паркого мистецтва “Кам’янець-Подільський” / Л.Г. Любінська, М.М. Рябий // Садово-паркове мистецтво на межі тисячоліть. – Кам’янець-Подiльський : Абетка , 2001. – C.72-73.
 18. Любінська Л.Г. Методика визначення нітроген (IV) оксиду в повітрі / Л.Г. Любінська, В.П.Гищук , Т.В. Вороніна // Екологічна освіта на Хмельниччині.– Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – С.130-132.
 19. Любінська Л.Г. Методика визначення пилового навантаження на зелені рослини / Л.Г. Любінська // Екологічна освіта на Хмельниччині. – Кам’янець-Подільський : Абетка, – С.120-123.
 20. Любінська Л.Г. Результати інтродукції рідкісних лікарських видів місцевої флори Поділля  / Л.Г. Любінська, В.П. Гищук, Т.В. Вороніна, В.М. Комарніцький // Матеріали ХI Международного симпозиума  “Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье. – Симферополь . – 2002. – С. 392-395.      
 21. Любінська Л.Г. Особливості відтворення раритетних видів НПП “Подільські Товтри” / Л.Г. Любінська, Т.М. Пономаренко // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля  та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. – Гримайлів, 2003. – С. 63-65.
 22. Любінська Л.Г. НПП «Подільські Товтри» /  О.О. Кагало, Л.Г. Любінська,  Н.В. Скібіцька  // Фіторізноманіття національних природних парків України.  – Київ : Науковий світ, 2003.  – С.53-63.
 23. Любінська Л.Г. Особливості деяких інвазійних видів м. Кам’янця-Подільського. // Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта , практика / Л.Г. Любінська // Збірн. праць. – Еко-Хмельницький, 2003. – С. 96-98.
 24. Любінська Л.Г. Екологічний менеджмент у НПП «Подільські Товтри» / Л.Г. Любінська // Різноманіття природи Хмельниччини. Зб. стат. за мат. конф.» Ландшафтне і біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення. – Кам.-Под.:Абетка – Нова, 2004. – 296 с.
 25. Любінська Л.Г. Особливості систематичної структури, природно-видового та флористичного різноманіття НПП «Подільські  Товтри» / В.В. Новосад, Л.І. Крицька, Л.Г. Любінська // Різноманіття природи Хмельниччини. Зб. стат. за мат. конф.» Ландшафтне і біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення. – Кам.-Под.: Абетка – Нова, 2004. – 296 с.
 26. Любінська Л.Г. Папоротеподібні Кам’янецького Придністров’я / Л.Г. Любінська, О.А. Дяк // Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту: Зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів (6-7 квітня 2005 р.). – Вип. 4. – Т. 3. – Кам’янець-Подільський:  Кам’янець-Под. держ. ун-т, редакц.-видавн. відділ, 2005. – С. 25-28.
 27. Lyubinska L. G..Park Narodowy «Podilski Towtry» / G. Lyubinska, M.D.Matveev // Przyroda polska. – N. 2. – 2005. – S. 34-35.
 28. Любінська Л.Г. Особливості онтогенезу Phalacroloma annua (L) Dumort. / Л.Г. Любінська // Синантропізація рослинного покриву України. – Київ, 2006. – С 12-15.
 29. Любінська Л.Г.Шиверекія подільська, астрагал монпелійський, шоломниця весняна, рябчик гірський / Л.Г. Любінська // Плани заходів щодо збереження видів флори і фауни, що занесені до Черв. кн. України та в міжнародні переліки, в межах установ ПЗФ. – Харків : ВД «Рейдер», 2006. – С. 26-28, 32-34, 46-48, 52-54.
 30. Любінська Л.Г. Концепція збереження та раціонального використання природно-рекреаційних ресурсів Смотрицького каньйону / Л.Г. Любінська, М.Д. Матвєєв, М.М. Рябий, Ю.В. Діденко // Менеджмент екосистем природно-заповідних територій. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007а. – С.197-205.
 31. Любінська Л.Г. Пониззя р. Смотрич – міжнародне водно-болотне угіддя / Л.Г. Любінська, М.Д. Матвєєв // Менеджмент екосистем природно-заповідних територій. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007 б. –        С. 206-210.
 32. Любінська Л.Г. Охорона біорізноманіття недержавних лісів Хмельницького Придністров’я / Л.Г. Любінська. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 12 с.
 33. Любінська Л.Г. Охорона біорізноманіття недержавних лісів Хмельницького Придністров’я / М. Д. Матвєєв, Л.Г. Любінська, М.О. Тарасенко та інш. / за ред. М.Д. Матвєєва, Л.Г. Любінської. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 180 с.
 34. Lyubinska G. The role of alien species in flora and plant communities in the national nature  park  “Podilski Tovtry” / L. G. Lyubinska // VIII International Conference in Antropization and Enviroment of  Rural Settlements/ Flora and vegetation in changing landscape.  – Katowice,Poland, 30.06-02.07.2008. –     P. 40.
 35. Любінська Л.Г. Національний природний парк ”Подільські Товтри” / Л.Г. Любінська, О.О. Кагало, Н.В. Скібіцька // Актуальні проблеми  ботаніки та екології.  Мат. міжн. конф. молодих учених (13-16 серпня 2008 р., м. Кам’янець-Подільський). – Київ, 2008. – С.13-16.
 36. Любінська Л.Г. Особливості флори та рослинності Боришковецьких товтр. / Л.Г. Любінська, М.М. Рябий, В.В. Валентюк // Вісник  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. –  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Вип. 1. – С. 16-19.
 37. Любінська Л.Г. Кущі та кущики у флорі НПП «Подільські Товтри» / Любінська Л.Г. // Науковий збірник.  – Кам’янці-Подільський : Аксіома, 2009.  – С.135-137.
 38. Любінська Л.Г. Біоіндикація забруднення повітря у м. Кам’янці-Подільському / Любінська Л.Г., Прокопчук О.В., Рябий М.М. // Навколишнє середовище і здоровя людини : матеріали міжнародної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 18-20 листопада 2008 р.: Кам’янець-Подільський національний уні­верситет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2008. – С. 23-26.
 39. Любінська Л.Г. О состоянии Pulsatilla nigricans Storck, на територии национального природного парка «подольские толтры» (Украина) / Л.Г. Любинская // Материалы конференции: «Ботанические сады в 21 веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и инновационные решения», 27-30 мая 2009 г., посвященную 10 – летию образования Ботанического сада. – Белгород, 2009. – С. 219-221.
 40. Любінська Л.Г. Національний природний парк «Подільські Товтри» / Л.Г. Любінська, Ю.М. Боєв, М.М. Рябий // Заповідними стежками Поділля. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – С.2-20.
 41. Любінська Л.Г., Структура і особливості функціонування національного природного парку „Подільські Товтри” та роль його в збереженні біорізноманіття / Л.Г. Любінська, О.П. Кучинська, І.О. Одукалець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій”, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника, м. Сарни, 11-13 червня 2009р., Рівне – – С.70-74.
 42. Lyubinska L. Alien plants of the Podilski Tovtry National Nature  park (Ukraine) / L. Lyubinska // Biodiversity Reseach & Conservation, 2009. – V. 3. – 123-131.
 43. Любінська Л.Г. Сyclachacena xanthifolia (Nutt) Fresen в умовах Хмельниччини / Л.Г. Любінська, М.М. Рябий, І.О. Одукалець // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні питання співіснування: людина – рослина»: Дніпропетровськ, 2009. – С. 76-79.
 44. Любінська Л.Г. Стан культур ценозів роду Pinus в умовах НПП «Подільські Товтри» (Хмельниччина) / Л.Г. Любінська, І.О. Одукалець, М.М. Рябий, О.П. Кучинська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні питання співіснування: людина – рослина». – Дніпропетровськ, 2009. – С.74-76.
 45. Любінська Л.Г. До історії створення Національного природного парку “Подільські Товтри” / Л.Г.  Любінська // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування : міжнародна наук. конф., 10-11 трав. 2011 р., м. Кам’янець-Подільський. Присвяч. 15-річчю функціонування НПП “Подільські Товтри”. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С.74-78.
 46. Любінська Л.Г.  До функціонування елементів національної екомережі на прикладі Національного природного парку “Подільські Товтри” / О. П. Кучинська, Л.Г. Любінська, М.М. Рябий, І.О. Одукалець // Екологічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 8-9.
 47. Любінська Л.Г. Планування, збереження й використання водно-болотних угідь середнього Придністров’я / Л.Г. Любінська, В.І. Карамушка, А.І. Ющук / Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19-20 квіт. 2011 р.) : у 2 т. – Київ, 2011. – Т. 1. – С. 211-215.
 48. Любінська Л.Г., Кучинська О.П., Боєв Ю.М. Подільські Товтри. Національний природний парк.   Кам’янець-Подільський, 2012. –  10 c.
 49. Любінська Л. Г. Созофіти Вербецьких товтр // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі            науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський       національний уні­верситет   імені   Івана Огієнка, 2012. –          Вип. 4. – С.34-37.  
 50. Любінська Л.Г. Рід Аlluim l. у Камянець-Подільському ботанічному саду /  Любінська Л.Г. , Рубановська Н.В. , Пономаренко Т.М. // Вісник наукових          праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі            науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний уні­верситет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 4. – С. 31-34. 
 51. Любінська Л.Г.   Різноманіття трав’яних боліт Кам’янецького Придністров’я / Балашов Л.С., Любінська Л.Г. , Кузь І .А. // Екологія боліт і торфовищ. – Зб. Праць. – Київ: ДІА, 2012. – С. 42-49.
 52. Любінська Л.Г. Пріоритетні  напрямки  діяльності  НПП „Подільські Товтри” / Кучинська О.П., Любінська Л.Г., Янковський О.Й.   // Матеріали науково-практичної конференції «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21 вересня 2012 року). – Кременець ТОВ «ПАПІРІУС-К», 2012. – С. 18-23.
 53. Любінська Л.Г. Інвазійні види НПП «Подільські Товтри» // Cинантропізація рослинного покриву України ( м. Переяслав-Хмельницький, 27-28 вересня 2012). – Тези наукових доповідей. – Київ-Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 54-55.
 54. Любінська Л.Г. Зони управління водно-болотного угіддя міжнародного значення “Пониззя річки Смотрич”/ Л.Г. Любінська, В.І. Карамушка, О.П.Кучинська, А.М. Ющук. // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // гол. Ред. В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2013. – С. 163-167.
 55. Любінська Л.Г. Програма охорони, збереження і відтворення Salvia cremenecensis у національного природного парку “Подільські Товтри” / Л.Г. Любінська? М.М. Рябий // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. – Чернівці : Друк Арт, 2014. –  С. 95-98.
 56. Любінська Л.Г. Моніторинг територій навколо ПАТ “Подільський цемент” / Любінська Л.Г.,  Касіяник І.П., Кучинськf О.П.?..Рябий М.М. // Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції « Природничі дослідження на Поділлі», присвяченої 10-річчю природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – С. 48-49.
 57. Любінська Л.Г. Рhalacroloma annuum (L.) Dumort на природозаповідних територіях Поділля / М.В. Чекман, Л.Г. Любінська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природничі дослідження на Поділлі», присвяченої 10-річчю природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – С. 113-114.  
 58. Lyudmila Lyubinska. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle in the National Nature Park “Podilski Tovtry” (Ukraine) / Lyudmila Lyubinska, Mykola Riabyi . Proceedings of the 11th international conference “Cynanthropization of flora and vegetation” September 11-13, 2014 // Biodiversity. Research and Conservation. – Poznań & Obrzycko, Poland, 2014. – P. 63-64.
 59. Любінська Л.Г. Перспективи розширення території національного природного парку «Подільські Товтри» / Кучинська О. П., Любінська Л. Г., Рябий М. М., Одукалець І.О. // Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті збалансованого розвитку (Мат. Міжн. наук.-пр. конф., присв. 20-річчю Національного природного парку «Вижницький». – Чернівці: «Друк Арт». –  C. 38-41. 
 60. Любінська Л. Г. Важливі ботанічні території в межах національного природного парку «Подільські Товтри» / Л.Г. Любінська // Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті збалансованого розвитку (Мат. Міжн. наук.-пр. конф., присв. 20-річчю Національного природного парку «Вижницький». –  Чернівці: «Друк Арт». −  C. 274-277.    
 61. Любінська Л.Г. Аналіз флори і рослинності лісів Дунаєвеччини / Л.Г. Любінська, М.М. Рябий // Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку (мат.всеукр. наук. конф.). – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. − С.89-91.   
 62. Любінська Л.Г. Дендропарки с. Маків (Хмельницька обл.) / Л.Г. Любінська., М.М.  Рябий // Соціально-екологічна роль заповідних дендропарків України. Збірка статей.- Полтава: Дивосвіт, 2015. – С. 148-150.  
 63. Любінська Л.Г. Вплив насаджень сосни звичайної (Pinus sylvestris)на рідкісні види рослин національного природного парку «Подільські Товтри» / Любінська Л.Г., Горбняк Л.Т., Кучинська О.П. // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали  2 міжн. конф. (24-25 квітня 2015 р, смт. Путила) / відп. ред. І.В.Скільський. – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С.90-92.
 64. Любинская Л.Г. Воccтановление растительного покрова в национальном природном парке «Подильски Товтры» (Украина) Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов: материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Н.В. Смольского. (7–9 октября 2015, Минск, Беларусь). В 2 ч. Ч. 1 / Л.Г. Любинская, Н.Н Рябой.  / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск: Конфидо, 2015.   – С. 124-126.
 65. Любінська Л.Г. Екологічна освіта в умовах сталого розвитку / О.І. Любинський, Л.Г. Любінська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика», присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.–Тернопіль : СМП «Тайп», 2015.– С. 245-247.
 66. Любінська Л.Г Система сучасної екологічної освіти за сталого розвитку у освітньому процесі внз / Любинський О.І., Любінська Л.Г. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій». – Кам’янець-Подільський: «Друкарня Рута», 2016. – С.169-171.
 67. Любінська Л.Г. Науково-дослідна діяльність національного природного парку “Подільські Товтри”/ Любінська Л.Г., Кучинська О.П. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій». – Кам’янець-Подільський: «Друкарня Рута», 2016. – С.196-200.
 68. Любінська Л.Г. Василь Петрович Гищук – керівник і колега // Гищук Василь Петрович. До 70-річчя від дні народження. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С.12-14.
 69. Любінська Л.Г. Аstragalus monspessulanus L. на Китайгородчині / В. С. Віхтюк, Л. Г. Любінська // Зб. наук. праць за мат.міжн. наук.-пр. конф. «Подільські читання: унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля; регіональні особливості інтеграції економічних і соціальних напрямків їх розвитку як умова ефективного збереження» (м. Кам’янець-Подільський, 3–5 листопада, 2016 р.) / [Відповід. редактори: проф. Матвєєв М. Д., проф. Любінська Л. Г., Любинський О. І.]. – ТОВ «Друкарня Рута, 2016.- С.186-190.
 70. Любінська Л.Г Д.М. Доброчаєва (до 100-річчя від дня народження) / Л.Г.Любінська // Зб. наук. праць за мат.міжн.  наук.-пр. конф. «Подільські читання: унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля; регіональні особливості інтеграції економічних і соціальних напрямків їх розвитку як умова ефективного збереження» (м. Кам’янець-Подільський, 3–5 листопада, 2016 р.) / [Відповід. редактори: проф. Матвєєв М. Д., проф. Любінська Л. Г., Любинський О. І.]. – ТОВ «Друкарня Рута, 2016. – С.4-6.
 71. Любінська Л.Г. Аналіз стану ценопопуляції Schivereckia podolica Andrz. ex DC. на території Смотрицького каньйону в межах м. Кам’янця-Подільського // Літопис НПП «Подільські Товтри». – Кам’янець-Подільський, 2016. – Т.19.– Держреєстр. №. 011U – С. 140-143.
 72. Любінська Л.Г. Рідкісні види рослин на  території  заказників загальнодержавного значення  включених в НПП «Подільські Товтри» // Літопис НПП «Подільські Товтри». – Кам’янець-Подільський, 2016. – Т.19. – Держреєстр. №. 011U – С. 162-167.
 73. Любінська Л.Г. Номінація на світову спадщину « Букові ліси Європи» // Літопис НПП «Подільські Товтри». – Кам’янець-Подільський, 2016. – Т.19. – Держреєстр. №. 011U – С. 281-290.
 74. Любінська Л.Г. Аналіз стану рідкісних видів на окремих пробних площах НПП «Подільські Товтри» // Літопис НПП «Подільські Товтри». – Кам’янець-Подільський, 2016. – Т.19. – Держреєстр. №. 011U – С. 9-10. 5 балів.   
 75. Любінська Л.Г., Відновлення рідкісних видів роду Allium L. в умовах Західного Поділля / Н.В. Рубановська, Л.Г. Любінська // Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Подільські читання. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 3. – С. 224-227.
 76. Матусяк Т. Покровителька флори і фауни : [про Л. Г. Любінську] / Т. Матусяк // Кам’янець-Подільський вісник. – 1995. – 22 квіт. (№ 30-31).
 77. Гайдамашко В. Людмила Любінська: “Зберегти природу нащадкам” / В. Гайдамашко // Кам’янець-Подільський вісник. – 2006. – 14 квіт.
 78. Одукалець І. Жінка, що розмовляє з рослинами / І. Одукалець // Подолянин. – 2009. – 15 трав.(№ 20).
 79. Матвєєв М. Д. Людмила Григорівна Любінська (до 50-річчя з дня народження) / М. Д. Матвєєв // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 436-440.
 80. Шевера М.В. Любінська Людмила Григорівна – Енциклопедія Сучасної України Енциклопедія сучасної України //http:// esu.com.ua/search_articles.php?id=57394
Догори