Рарицький Олег Анатолійович

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри історії української літератури та компаративістики

Рарицький Олег Анатолійович народився 21 травня 1973 р. у с. Оринин Кам’янець-Подільського району Хмельницької області в родині робітників. За фахом вчитель української мови і літератури, рід діяльності: літературознавство та критика. У 1990 р. із срібною медаллю закінчив Орининську середню школу. Упродовж 1990-1995 рр. навчався на філологічному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського (теперішня назва – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка), який закінчив із відзнакою. Після завершення навчання в інституті упродовж шести років працював учителем української мови і літератури Орининської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Паралельно (1995-1998 рр.) навчався в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного університету за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Олег Рарицький у колективі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка працює з 2000 р.; перебував на посадах асистента, старшого викладача, доцента. Упродовж 2006-2010 рр. виконував обов’язки заступника декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, завідувача кафедри журналістики; з 2015 р. – завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики, а з 2018 р. обіймає посаду професора кафедри історії української літератури та компаративістики; керівник науково-дослідного центру огієнкознавства. На посаді завідувача кафедри розвиває й примножує традиції, що були започатковані його попередниками М. М. Хмелінським, М. А. Скорським, П. І. Свідером, С. І. Білецьким, Є. І. Сохацькою, Г. Й. Насмінчук, М. Г. Кудрявцевим. Ініціює зустрічі з видатними майстрами слова, організовує проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, учительських нарад-семінарів, круглих столів, вебінарів.

У 2000 р. Олег Рарицький захистив кандидатську дисертацію на тему: «Василь Стус: еволюція поетичного мислення» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор П. І. Свідер). У 2005 р. йому присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії журналістики й української літератури. Упродовж 2010-2014 рр. навчався в докторантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

23 червня 2017 р. Олег Рарицький успішно захистив докторську дисертацію на тему «Художньо-документальна проза українських шістдесятників: жанрова специфіка і поетика» (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Н. І. Бернадська). Кандидатська й докторська дисертації були представлені до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Коло наукових інтересів Олега Рарицького становлять проблеми історії та теорії літературного шістдесятництва, процеси зародження та еволюції цього явища на тлі ідеологічних процесів доби. Він є автором понад ста наукових праць, в яких шістдесятництво розглядається як процес, творча парадигма, художньо-мистецьке явище. У науковому доробку О. Рарицького монографії «Поезія героїчного чину (Василь Стус: еволюція художнього мислення)». – Хмельницький : Просвіта, 2000; «Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників)». – Київ : Смолоскип, 2016. Він є одним із упорядників та автором передмови у збірці спогадів про В. Підпалого «Пішов у дорогу – за ластівками». – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2011. Наукові праці О. Рарицького друкувалися у фахових виданнях України, Молдови, Білорусі, Польщі, Чехії, США та інших країн.

Олег Рарицький забезпечує викладання провідних навчальних курсів з літературознавчих дисциплін, керує написанням дипломних робіт, кандидатських дисертацій, проводить активну науково-методичну діяльність з учителями-філологами Хмельниччини, читає лекції на курсах підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури. Керівник наукової школи «Проблема традицій і новаторства в літературі: компаративні аспекти». Популяризує роботу кафедри історії української літератури та компаративістики й науково-дослідного центру огієнкознавства у засобах масової інформації, зокрема, через інтерв’ю журналістам газет, радіо та телебачення всеукраїнського, обласного та міського рівнів. Бере активну участь в організації та проведенні наукових і мистецьких заходів з метою популяризації визначних діячів краю, наукової еліти університету. Член Національної спілки краєзнавців України.

Під керівництвом О. Рарицького захищені три кандидатські дисертації, присвячені синтезу літературно-критичної, поетичної та перекладацької діяльності В. Стуса, історико-поетикальних аспектів творчості В. Підпалого, поетикальних атрибуцій поезій у прозі Є. Гуцала, І. Драча, В. Голобородька, М. Воробйова. Наразі виконується кандидатська робота, присвячена літературно-критичній творчості М. Коцюбинської. Виступає офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій.

Олег Рарицький підтримує творчі контакти із родинами шістдесятників, організовує й бере участь у заходах, присвячених визначним діячам цього руху. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських конференцій, приурочених до визначних дат в історії літературно-мистецького шістдесятництва, а також заходів із увічнення пам’яті Володимира Свідзінського в Кам’янці-Подільському і загалом на Поділлі.

Зусиллями О. Рарицького налагоджені контакти і тісна співпраця із провідними фахівцями у літературознавчій галузі В. Антофійчуком, Н. Баштовою, В. Біляцькою, О. Бондаревою, Г. Віват, Н. Бернадською, С. Гальченком, О. Єременко, С. Жилою, М. Жулинським, О. Івановською, Л. Кавун, С. Кіралем, Л. Ковалець, Г. Мазохою, В. Мацьком, Б. Мельничуком, І. Набитовичем, О. Наумовською, Г. Ногою, В. Панченком, В. Пахаренком, Ю. Пелешенком, В. Поліщуком, Я. Поліщуком, О. Наумовською, Г. Райбедюк, В. Саєнко, Л. Скупейком, Р. Семківим, О. Сінченком, Е. Соловей, А. Ткаченком. Він ініціює наповнення університетської бібліотеки новою художньою, навчальною, навчально-методичною та науковою літературою. Унікальні раритетні видання завдяки його особистим контактам книгозбірні подарували відомі письменники, авторитетні літературознавці, які в різні часи були гостями закладу: І. Драч, І. Корсак, Г. Тарасюк, В. Горбатюк, брати Капранови, С. Пантюк, А. Курков, А. Любка, Е. Соловей, В. Панченко, С. Гальченко, В. Саєнко, Г. Райбедюк, В. Біляцька. Значну частину власної бібліотеки на зберігання в Кам’янець-Подільський університет передали М. Коцюбинська, подружжя шістдесятників Рита та Борис Довгані, дисиденти Є. Сверстюк, В. Овсієнко та Ю. Бадзьо, педагог з кола шістдесятників Н. Марченко, культуролог Н. Підпала, етнограф Л. Орел.

З ініціативи Олега Рарицького в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка започатковано читання щорічних публічних лекцій, присвячених засновнику, першому ректорові і патрону університету. Мета таких лекцій – популяризувати багатогранну діяльність закладу, його небуденну історію, пропагувати державо- і націєтворчі ідеї видатних діячів подільського регіону. Наукові виклади приурочуються до дати заснування університету і традиційно читаються у жовтні. Лекторами виступають відомі в Україні та за її межами провідні фахівці в галузі літератури й культури. Проект, який започаткував Олег Рарицький, відкритий до широких наукових розгалужень у галузі гуманітаристики. Публічні лекції пам’яті Івана Огієнка мають продовження у вигляді лекцій та видань, що розробляють актуальні проблеми сучасних стратегічних наукових досліджень.

Сумлінна праця Олега Рарицького відзначена нагородами: Почесною грамотою відділу освіти Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації, відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському національному університеті» (2008 р.); Почесною грамотою Кам’янець-Подільської міської ради управління освіти і науки (2014 р.); грамотами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2008, 2018 р.); Дипломом Хмельницької обласної ради (2018 р.), Почесною грамотою Виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (2018 р.).

НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографії

 1. Рарицький О. Поезія героїчного чину (Василь Стус: еволюція поетичного мислення). Хмельницький : Просвіта, 2002. 140 с.
 2. Рарицький О. Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників) друк. Київ : Смолоскип, 2016. 488 с.

Навчальні та методичні посібники

 1. Давня українська література : методично-хрестоматійний посібник для практичних занять з курсу „Історія української літератури Х – XYIII ст.” / упоряд. Т. І. Колотило, О. А. Рарицький. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформ.-вид. від., 2005. 204с.
 2. Рарицький О., Глушковецька Н. Українська історична література : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 80 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Рарицький О. І. Огієнко про зародження і розвиток давньої української літератури. Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка : наук. доп. ІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. Кам’янець-Подільський, 1997. С. 232–233.
 2. Рарицький О. Василь Стус – поет з Поділля. Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни середини ХVІІ ст. : матеріали Всеукр. іст.-краєзн. конф., 19 верес. 1998 р. Стара Синява : Поділля, 1998. С. 267–269.
 3. Рарицький О. Мати, Батьківщина в ранній ліриці Василя Стуса. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія філологічна. Вип. 2. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформ.-вид. від., 1998. С. 176–179.
 4. Рарицький О. Природа в творчості В. Стуса як вияв індивідуальності митця. Наука і сучасність : зб. наук. пр. Київського нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. Київ : УЗМН, 1998. С. 212–217.
 5. Рарицький О. Гуманістичне осмислення буття (До історії літературного дебюту В. Стуса). Дивослово. № 2. С. 63–64.
 6. Рарицький О. Василь Стус – духовний син Тараса Шевченка: міф чи реальність. Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф. Кам’янець-Подільський, 1999. С. 107–110.
 7. Рарицький О. Сни та спогади у творчій канві «Палімпсестів» Василя Стуса. Наука і сучасність : зб. наук. пр. Київського нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. Київ, 1999. С. 246–252.
 8. Рарицький О. «Палімпсести» Василя Стуса: духовна домінанта. Слово і час. 1999. № 12. С. 62–64.
 9. Рарицький О. Василь Стус у колі споріднених душ. Українська література у загальноосвітній школі. 2000. № 1. С. 43–45.
 10. Рарицький О. Василь Стус: еволюція поетичного мислення : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01. Київ, 2000. 19 с.
 11. Рарицький О. Василь Стус: еволюція поетичного мислення : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01. Київ, 2000. 164 с.
 12. Рарицький О. Поезія Василя Стуса: національний варіант екзистенціалізму. Актуальні проблеми літератури і фольклору : наук. зб. Вип. 6. Донецьк : Вид-во Донецького ун-ту, 2001. С. 139–
 13. Рарицький О. Епістолярій Василя Стуса: самовияв автора в умовах табірної несвободи. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету : Філологічні науки. Вип. 5. Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2001. С.214–217.
 14. Рарицький О. Мистецтво бути собою. Штрихи до літературного портрету Василя Стуса. Українська література в загальноосвітній школі. 2001. № 3. С. 22–25.
 15. Рарицький О. Психологічний портрет людини з її триванням на межі (на матеріалі листів, поезії, спогадів Василя Стуса). Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. Вип. 12–13. Київ, 2002. С.  33–35.
 16. Рарицький О. Філософія життєтворчості Василя Стуса. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : в 2 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед.-ун-т : інформ.-вид. від., 2002. Т. 1. С. 193–195.
 17. Рарицький О. Дитинство і мрія: художній макрокосм М. Стельмаха у повістях “Гуси-лебеді летять” та “Щедрий вечір”. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Вип. 6. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2002. С. 94–98.
 18. Рарицький О. Літературознавча діяльність О. Кисельова у світлі національних традицій. Олександр Кисельов і літературний процес в Україні (30-60-і роки ХХ ст.) : зб. наук. пр. Хмельницький : Просвіта, 2003. С. 66–70.
 19. Рарицький О. Ключові образи-поняття у „Палімпсестах” Василя Стуса як вияв єдності індивідуалізму митця і органічної громадянськості. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. 2, в 2 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ- пед. ун-т : інформ.-вид. від., 2003. Т. 1. С. 177–179.
 20. Рарицький О. Афоризми, прислів’я і приказки про здоров’я і здоровий спосіб життя. Кам’янець-Подільський : „Медобори”, 2003. 72 с.
 21. Рарицький О. Vasyl Stus. English as foreign language in Ukraine: integrative tendencies and educational perspectives. The 2-nd regional TESOL-Ukraine Conference. Khmelnytsky, 2003. Р. 82 – 83.
 22. Рарицький О. Екзистенційно-діалогічні засади шістдесятництва крізь призму Шевченкового світобачення. Наукові праці Кам’янець-Подільського університету. Філологічні науки. Вип. 7. Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. С. 328–331.
 23. Рарицький О. Наукові моделі Михайлини Коцюбинської. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. 2, в 2 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т : інформ.-вид. від., 2005. Т. 1. С. 28–29.
 24. Рарицький О. Література доби бароко у шкільному вивченні. Іван Огієнко і сучасна освіта та наука : наук. зб. Серія історична та філологічна. Вип. 2. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т : інформ.-вид. від., 2005. С. 25–29.
 25. Рарицький О. Шлях до самособоюнаповнення: В. Свідзінський у рецепції В. Стуса. Наукові праці Кам’янець-Подільського університету. Філологічні науки. Вип. 13. Кам’янець-Подільський : Заріцький, 2006. С. 105–110.
 26. Рарицький О. Віра Вовк у контексті українського шістдесятництва. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. 5, в 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ- пед. ун-т : інформ.-вид. від., 2006. Т. 2. С. 40–41.
 27. Рарицький О. Крізь призму „свята високого болю”. Дивослово. 2007. № 7. С. 62. Рец. на кн.: Василь Стус: Двадцять років після смерті: Сучасне сприйняття і переосмислення. Молода нація. 2006. № 1(38). 400 с.
 28. Рарицький О. „Сковородинські думи” В. Підпалого: екзистенційний вибір поета. Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності (наукові матеріали ХІІІ Сковородинівських читань) : у 2 кн. Київ, 2007. Кн. 2. С. 193–197.
 29. Рарицький О. Мемуаристика Валерія Марченка: свобода вибору і можливість самореалізації. Документалістика початку ХХІ ст.: проблеми теорії та історії: матеріали ІV Всеукр. наук. конф., 19 жовт. 2007 року. Луганськ : Рєзников В. С., 2007. С. 69–75.
 30. Рарицький О. Михайлина Коцюбинська: шкіц до літературного портрета. Взаимодействие культур и полилингвизм Приднестровья: становление и развитие : материалы междунар. науч.-практ. конф. Тирасполь : Изд-во Приднестр. ун-та, 2007. Т. С. 82–85.
 31. Рарицький О. В. Свідзінський повернувся в Кам’янець: „постконференційні” зауваги. Слово і час. 2007. № 1. С. 92–93.
 32. Рарицький О. „Я мушу кожну мить іти до тебе”: Володимир Івасюк у спогадах батька. Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. Вип. 394–398. Чернівці : Друк «Рута», 2008. С. 369–373.
 33. Рарицький О. Рецепція творчості Василя Стуса в українській періодиці початку 90-х років ХХ століття. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 17. Кам’янець-Подільський : Буйницький, 2008. С. 174–176.
 34. Рарицький О. Публіцистика Валерія Марченка: свобода вибору і можливість самореалізації друк. Журналістика Київського міжнародного університету (журналістика, медіалінгвістика, кінотелемистецтво). Вип. 6. Київ : КиМУ, 2008. С. 220–224.
 35. Рарицький О. Василь Стус у контексті культурно-мистецьких змагань доби. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 1. Кам’янець-Подільський : Буйницький, 2009. 104–110.
 36. Рарицький О. Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні: підсумки наук. конф. Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. Т. 12. С. 478–481.
 37. Рарицький О. Особливості журналістських антикорупційних розслідувань (на матеріалі всеукраїнських видань). Соціальні комунікації сучасного світу : наук.-теорет. зб. Запоріжжя, 2009. С. 196–198.
 38. Рарицький О. „Людина, внутрішньо визволена у самознайденні”: Василь Стус в оцінці Юрія Шевельова. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 8, в 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. Т. 2. С. 50–51.
 39. Рарицький О. Образ князів Острозьких у творчості Герасима та Мелетія Смотрицьких. Іван Огієнко і сучасна освіта та наука : наук. зб. Серія історична та філологічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. Вип. 6. С. 200–204.
 40. Рарицький О. Подвиг вірності: образ дружини в епістолярії І. Світличного. Культурно-языковое многообразие Приднестровья в зеркале этноязыковых процессов современности: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию Института языка и литературы. Тирасполь : Изд-во Приднестр. ун-та, 2010. С. 107–
 41. Рарицький О. Уроки духовності і моралі: Біблія у шкільному вивченні. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 21. Кам’янець-Подільський : Потапов, 2010. С. 172–174.
 42. Рарицький О. П’яті Липівські читання у Кам’янці-Подільському. Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. С. 415–419.
 43. Рарицький О. Особливості вивчення прислів’їв і приказок у 5 класі загальноосвітньої школи. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 9, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. Т. 3. С. 47–48.
 44. Рарицький О. «Елегії для сина» Михайла Івасюка: трагізм поетичних спогадів батька. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., присвяч. 90-річчю Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. : вип. 7, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2008. Т. 2. С. 62–63.
 45. Рарицький О. «Елегії для сина» Михайла Івасюка: трагізм поетичних спогадів батька. Куляшоўскія читанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. конф. : у 2 ч. (29– 30 красавіка 2010 г.). Магілёў : УА «МДУ імя А.А. Куляшова», 2010. Ч. 2. С. 255–
 46. Рарицький О. Кам’янець-Подільська школа журналістики. Журналістика в піарі та піар в журналістиці / упоряд.: В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. Київ : Грамота, 2010. С. 255–257.
 47. Рарицький О. Щоденникові записки «Із таборового зошита» В.Стуса: історія публікації та літературні аспекти. Наукові записки. Серія філологічна. Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2011. Вип. 21. – С. 307–
 48. Рарицький О. Щоденникові записки «Із таборового зошита» В. Стуса: шлях виходу у вільний світ. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 10, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. Т. С. 181–182.
 49. Рарицький О. Редакторська діяльність В. Підпалого в епістолярних спогадах сучасників. Слово і час. 2011. № 7. С. 95–
 50. Рарицький О. Зауваги до вивчення козацького літописання у вищій школі. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. Вип. 8. С. 262–266.
 51. Рарицький О. Пішов у дорогу – за ластівками: спогади про Володимира Підпалого / упоряд.: Ніла Підпала, Олег Рарицький ; передм. Олега Рарицького, прим. Ніли Підпалої. Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2011. 496 с.
 52. Рарицький О. Володимир Підпалий у спогадах сучасників: літературний профіль автора у дзеркалі часу. Пішов у дорогу – за ластівками: спогади про Володимира Підпалого / упоряд.: Ніла Підпала, Олег Рарицький; передм. Олега Рарицького, прим. Ніли Підпалої. Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2011. С. 5–
 53. Рарицький О. Ренесансно-барокова концептосфера «Віршів на жалосний погреб Петра Сагайдачного» Касіяна Саковича. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Вип. 9. С. 164–171.
 54. Рарицький О. Наукова діяльність літературознавця Наталі Кузякіної у рецепції українських шістдесятників. И. С.Шмельов и писатели литературного зарубежья : сб. науч. ст. междунар. конф. Алушта : Антиква, 2012. С. 336–
 55. Рарицький О. Постать літературознавця Наталі Кузякіної в мемуарному дискурсі доби. Слово і час. 2013. №6. С. 69–75.
 56. Рарицький О. Орининське літо Михайлини Коцюбинської. «У мерехтінні найдорожчих лиць» : Згадуючи Михайлину Коцюбинську. Київ : Дух і Літера, 2012. С. 318–329.
 57. Рарицький О. ВолодимирПідпалий. Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т. / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко та ін. / за ред. В. І. Кузьменка. Київ : Академвидав, 2014. С. 89 – 97.
 58. Рарицький О. Творча робітня Василя Стуса (за табірними спогадами Василя Овсієнка). Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог : Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. Вип. 32. С. 239–250.
 59. Рарицький О. Діалогізовані спогади «З матір’ю на самоті»: постать В.Симоненка крізь призму часу. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2012. С. 164–182.
 60. Рарицький О. Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та інтерпретації Г.Костюка. Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. Вип. 16. Київ, 2013. С. 250–257.
 61. Рарицький О. Світоглядні та художні особливості поетичної збірки «Зелений шум» Івана Прокоф’єва. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Вип. 10. С.153–158.
 62. Рарицький О. Художній світ збірки І.Прокоф’єва «Зелений шум». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 12, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Т.  С. 14–15.
 63. Рарицький О. Мемуарний дискурс шістдесятництва у «Щоденниках» Олеся Гончара. Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : зб. наук. праць. Вип. Дніпропетровськ : Пороги, 2013. С. 247–256.
 64. Рарицький О. Мемуарний портрет Бориса Нечерди як віддзеркалення епохи. Spheres of culture Journal of Philological Historical Social and Media Communication Political Science and Cultural Studies. Lublin : Maria Curie-Sclodovska University in Lublin, 2012. P. 268–277.
 65. Рарицький О. Моральний стоїцизм Володимира Підпалого: мемуарна версія. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. №22 (281). С. 171– 185.
 66. Рарицький О. [Рецензія]. Українська мова й література у сучасній школі. 2013. № 12. С.69–71. Рец. на кн.: Г. Б. Райбедюк. Вивчення творчості українських поетів-дисидентів.
 67. Рарицький О. Quotation in the Structure of Memoir Text (on the Material of Collected Reminiscences about the Ukrainian Writers of the 1960’s ). The Advanced Science journal. Education, history, linguistics, languages and literature humanities volume.  Scipers Corporation, Wilmington, US, 2014. Issue 5 p. P. 89–93.
 68. Рарицький О. Художньо-документальна проза як метажанр: проблема рецепції та інтерпретації, особливості вияву і функціонування. Слово і час. 2014. № 11. С. 37–48.
 69. Рарицький О. Епістолярій шістдесятників: текст і контекст. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 35. Кам’янець-Подільський : СисинЯ. І., 2014. С. 142–146.
 70. Рарицький О. Щоденники шістдесятників у вимірі художньо-документального метажанру. Spheres of culture Journal of Philological Historical Social and Media Communication Political Science and Cultural Studies. Lublin : Maria Curie-Sclodovska University in Lublin, 2014. С.245–252.
 71. Рарицький О. Автобіографії шістдесятників: художній та фактологічний модуси сприйняття. Питання літературознавства : наук. зб. / голов. ред. О.В. Червінська. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. Вип. 89. С. 295–308.
 72. Рарицький О. Записки/нотатки шістдесятників: жанрова природа і художня специфіка явища. Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. Філологічні науки. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. №  С. 49–53.
 73. Рарицький О. Аплікативна форма цитатної інтертекстуальності (на матеріалі художньо-документальної прози шістдесятників). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 14, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. Т. 3. С.93–94.
 74. Рарицький О. Усна оповідь: жанр в системі художньо-документального метажанру. Мандрівець. 2015. № 4. С. 8–13.
 75. Рарицький О. Реконструкція творчого процесу шістдесятників за матеріалами художньо-документальної прози.  Ukrajinistika  minulost,současnostabudoucnost III (Україністика – минуле, сучасне, майбутнє III). Literatura a kultura – Література та культура : kolektivní  monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно. Brno (Брно) : Видано ЧАС у співробітництві з Інститутом славістики ФФ МУ та фінансовій підтримці ТОВ «SHPILKA STAVBY» i ЧУСПТОВ «КЛІМФІЛ ТРЕЙД. VydalJanSojnek–Galium– УКРАЇНА», 2015. С. 213–220.
 76. Рарицький О. Художньо-документальна проза дисидентів як джерело вивчення літературного процесу. Дунайські наукові читання: європейський вибір і регіональний контекст : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Ізмаїл. гуманіт ун-ту. Т. 2 : Філологія. Мистецтвознавство. Ізмаїл : РВВ ІДГУ ; СМИЛ, 2015. С.147–150.
 77. Рарицький О. Колажна форма інтертекстуальності у структурі художньо-документальної прози шістдесятників. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 15, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. Т. 3. С.97–98.
 78. Рарицький О. Поетика заголовка в художньо-документальному тексті шістдесятників. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 46. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 48–54.
 79. Рарицький О. Постать Олександра Корнійчука крізь призму прози-nonfiction українських шістдесятників: літературно-критичний зріз. Spheres of culture Journal of Philological Historical Social and Media Communication Political Science and Cultural Studies. Lublin : Maria Curie-Sclodovska University in Lublin, 2016. Volume XV. С. 239–244.
 80. Рарицький О. «Тихий» стоїцизм Володимира Підпалого. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 16, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Т. 3. С. 94–95.
 81. Рарицький О. Усна оповідь як ескіз творчого досвіду митця і його біографії. Пасіонарність другорядного : матеріали ХІV Міжнар. літературознавчої конф., 11–12 трав. 2017 р. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2017. С. 29–32.
 82. Рарицький О. «Я вічний під зірками свого неба». Володимир Підпалий (передмова). Володимир Підпалий: «Пізнай усе, не омини нічого…» : біобібліогр. покажч. / авт. нарису О. Рарицький ; уклад. Н. Підпала ; бібліогр. ред. [Г. Волянської], В. Кононенко ; Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. Київ, 2017. С. 4–16. (Серія «Шістдесятництво: профілі на тлі покоління» ; вип. 17).
 83. Рарицький О. Світлини як структурний компонент мемуаротворчості про Василя Стуса. Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. «Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу», присвяч. 80-річчю з дня народж. В. Стуса. Київ : Міленіум, 2018. С. 204–205.
 84. Рарицький О. Фотографія у структурі художньо-документальної прози шістдесятників. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 17, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. Т. 3. С. 94–95.
 85. Насмінчук Г., Рарицький О. Ключові етапи становлення і розвитку кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / редкол. С. Копилов (голова, наук. ред.), О. Завальнюк (заст. голови) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2018. С. 158–163.
 86. Насмінчук Г., Рарицький О. Кафедра історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Слово і час. 2018. № 10. С. 25–33.
 87. Рарицький О. Володимир Свідзінський і шістдесятники: контексти осягання проблеми. Слово і час. 2018. № 10. С. 34–47.
 88. Насмінчук Г., Рарицький О. У руслі традицій Івана Огієнка: здобутки і перспективи кафедри історії української літератури та компаративістики. Іван Огієнко і сучасна освіта та наука : зб. наук. пр. Cерія філологічна / редкол.: Л. М. Марчук (голов. ред), О. А. Рарицький (відп. ред) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2018. Вип. 15. С. 357–362.

Про О. А. Рарицького

 1. НабитовичІ. Художній документалізм неевклідового простору. Слово і час. 2017. № 3. С. 123–125. Рец. на кн.: Олег Рарицький. Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників). Київ : Смолоскип, 2016. 488 с.
 2. Сінченко О. Література non-fiction українського шістдесятництва як метажанр. Spheres of culture Journal of Philological Historical Social and Media Communication Political Science and Cultural Studies. Lublin: Maria Curie-Sclodovska University in Lublin, 2016. Vol.  С. 538–544. Рец. на кн. : Рарицький О. Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників). Київ : Смолоскип, 2016. 488 с. 
 3. Пахаренко В. Осягнення скрижалей духу. Дивослово. № 12. С. 59–60.
 4. Лук’янчук Г. Партитури тексту і духу. Нація і Держава. Січень (№ 1 (644). С. 15.
 5. Григоренко С. Партитури духу. Літературна Україна. 2017. 19 січня.
 6. Будзей О. Іспит дослідника досліджуваним Подолянин. 2017. 24 лютого.
 7. Соловей Е. «Партитури тексту і духу». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 43. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 164–168. Рец. на кн.: Олег Рарицький. Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістде­сятників). Київ : Смолоскип, 2017. 488 с.
Догори