Теплінський Юрій Володимирович

Теплінський Юрій Володимирович

Теплінський Юрій ВолодимировичЮрій Володимирович Теплінський народився 24 березня 1950 року в м. Кам’янці-Подільському. У 1966 році закінчив середню школу №8 із золотою медаллю, у 1970 році – фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського з відзнакою. Служив у збройних силах СРСР. У 1972 – 1975 роках навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР.

В Інституті математики НАН України у 1979 році Ю. В. Теплінський захистив кандидатську («Інваріантні тори і питання звідності зліченних систем диференціальних рівнянь»), а у 1992 році – докторську («Дослідження коливань зліченних систем диференціальних рівнянь» ) дисертації з спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння. Його науковим консультантом був видатний український математик академік НАН України А. М. Самойленко. Наукові інтереси Юрія Володимировича стосуються теорії диференціальних, диференціально-різницевих та різницевих рівнянь, а також їх систем, визначених у банахових просторах. У творчому доробку Юрія Володимировича  понад 200 наукових праць, серед яких чотири фундаментальні монографії, дві з яких опубліковано за кордоном англійською мовою у міжнародних видавництвах VSP (Utrecht-Boston) та World Scientific (Singapore). Біля 30 його наукових статей перекладено англійською мовою у міжнародному видавництві Springer. Юрій Влодимирович – учасник біля семидесяти Міжнародних та Всеукраїнських наукових шкіл, форумів, симпозіумів, він неодноразово входив до їх організаційних комітетів.

За цикл наукових праць у галузі нелінійного аналізу в 1996 році Ю. В. Теплінський був удостоєний звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. У 2001 та 2009 роках за успіхи в розвитку математичної науки на Міжнародних математичних конгресах в Києві Президією НАН України Юрія Володимировича нагороджено медалями імені академіків М. В. Остроградського та М. М. Боголюбова відповідно. За цикл робіт «Розвиток групових та асимптотичних методів в теорії диференціальних рівнянь та їх застосування у моделях математичної фізики, математичної біології і механіки» Президія НАН України у 2010 році присудила Юрію Володимировичу премію ім. М. М. Крилова.

Ю.В. Теплінський підготував п’ять кандидатів фізико-математичних наук. Він біля 40 разів виступав офіційним опонентом на захистах кандидатських та докторських дисертацій  в різних наукових центрах України та за її межами, був членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій у Чернівецькому національному університеті імені Ю. Федьковича та Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, а також членом редколегій декількох наукових видань. У 2005 та 2009 роках Юрій Володимирович став лауреатом обласного конкурсу НДР у номінаціях «Фундаментальні НДР» і «Підручники та монографії» відповідно. Протягом 10 років Юрій Володимирович керував виконанням науково-дослідних тем з бюджетним фінансуванням.

У 1983 році Ю.В. Теплінському присвоєно вчене звання доцента, а в 1996 році – звання професора. Навчання і виховання студентської молоді постійно перебувають у центрі уваги Юрія Володимировича. Він є автором десяти навчальних посібників для студентів, учнів та вчителів. За багаторічну роботу з організації та проведенню обласних математичних олімпіад серед школярів у 1990 році Юрій Володимирович нагороджений знаком «Відмінник народної освіти України». Він неодноразово нагороджувався почесними грамотами та дипломами виконкомів Кам’янець-Подільської міської, Хмельницької обласної рад, Хмельницької обласної державної адміністрації, двічі нагороджувався Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та двічі відзнакою мера міста «За заслуги перед міською громадою», а також знаками «Ветеран праці» та «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки у Кам’янець-Подільському державному університеті».

За суттєвий особистий внесок у розвиток національної освіти в 1998 році Юрію Володимировичу указом президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».

Наукові праці Ю.В. Теплінського

Монографії

 1. Счетные системы дифференциальных уравнений / А. М. Самойленко, Ю. В. Теплинский. – К. : Ин-т математики НАН Украины, 1993. – 308 с.
 2. Countable Sistems of Differential Equations / A. M. Samoilenko, Yu. V. Teplinskii. – VSP, Utrecht-Boston, 2003. – 287 p.
 3. Елементи математичної теорії еволюційних рівнянь у банахових просторах / А. М. Самойленко, Ю. В. Теплінський. – К. : Ін-т математики НАН України, 2008. – 495 с.
 4. Elements of Mathematical Theory of Evolutionari Equations in Banach Spaces / A. M. Samoilenko, Yu. V. Teplinsky. – Singapore : World Scientific. Series A, 2013. – Vol. 86. – 400 p.

Препринти

 1. Об инвариантных торах счетных систем дифференциальных уравнений / А. М. Самойленко, Ю. В. Теплинский, Н. С. Цыгановский. – К., 1983. – 43 с. (Препринт / Ин-т математики АН УССР; №83.30).
 2. О приводимости дифференциальных систем в пространстве ограниченных числовых последовательностей / А. М. Самойленко, Ю. В. Теплинский. – К., 1989. – 45 с. (Препринт / Ин-т математики АН УССР; №89.44).
 3. Предельные теоремы в теории систем разностных уравнений / А. М. Самойленко, Ю. В. Теплинский. – К., 1998. – 60 с. (Препринт / Ин-т математики НАН Украины; №98.3).
 4. Інваріантні тори диференціально-різницевих рівнянь у просторах обмежених числових послідовностей / Ю. В. Теплинский. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 130 с. (Препринт / МОН України ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; 2015.).

Навчальні посібники

 1. Методика розв’язування олімпіадних задач з математики / Ю. В. Теплінський, І. М. Конет, Т. С. Непочатова. – Ч. І. – Хмельницький : ІУВ, 1991. – 117 с.
 2. Методика розв’язування олімпіадних задач з математики / Ю. В. Теплінський, І. М. Конет, Т. С. Непочатова. – Ч. І. – Хмельницький : ІУВ, 1993. – 208 с.
 3. Розв’язування екзаменаційних задач з математики для учнів спеціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій / Ю. В. Теплінський, І. М. Конет, Т. С. Непочатова, та інші. – Хмельницький : ІУВ, 1994. – 139 с.
 4. Обласні математичні олімпіади : навч. посіб. / І. М. Конет, В .Г. Паньков, В. М. Радченко, Ю. В. Теплинский. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 303 с.
 5. Обласні математичні олімпіади : навч. посіб./ І. М. Конет, В .Г. Паньков, В. М. Радченко, Ю. В. Теплинский. – 2-е вид., доопрац. і допов. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 344 с.
 6. Елементи конструктивної геометрії : навч. посіб./ Ю. В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський : НВВ КПДУ, 2005. – 150 с.
 7. Обласні олімпіади з математики / І. М. Конет, В. М. Радченко, Ю. В. Теплинский. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2010. – 388 с.

Cтатті у центральних фахових журналах та виданнях

Інституту математики НАН України

 1. Крайові задачі для диференціальних рівнянь, що не розв’язані відносно похідної, в просторі обмежених числових послідовностей / А. М. Самойленко, Ю. В. Теплінський, В. А. Недокіс // Нелінійні коливання. – 2007. – Т. 10. – № 3. – С. 391-415.
 2. Про існування інваріантних торів зліченних лінійних систем диференціально-різницевих рівнянь / Ю. В. Теплінський, К. В. Пасюк // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 454. – С. 108-115.
 3. Про існування інваріантних торів зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах / А. М. Самойленко, Ю. В. Теплінський, К. В. Пасюк // Нелінійні коливання. – 2009. – Т. 12. – № 3. – С. 347-367.
 4. Про неперервну залежність інваріантних торів зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь від параметрів / Ю. В. Теплінський, К. В. Пасюк // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 501. – С. 93-103.
 5. Про існування нескінченновимірних інваріантних торів нелінійних зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь / А. М. Самойленко, Ю. В. Теплінський, К. В. Пасюк // Нелінійні коливання. – 2010. – Т. 13. – № 2. – С. 253-271.
 6. Побудова нескінченного інваріантного тора зліченної системи лінійних диференціально-різницевих рівнянь методом укорочення її за кутовою змінною / А. М. Самойленко, Ю. В. Теплінський, К. В. Пасюк // Нелінійні коливання. – 2011. – Т. 14. – № 2. – С. 267-280.
 7. Олександр Андрійович Бойчук (до 65-річчя від дня народження) / А. М. Самойленко, Ю. В. Теплінський // Нелінійні коливання. – 2015. – Т. 18. – № 2. – С. 147-148.
 8. Міжнародна наукова конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування” / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, В.Г. Самойленко, І.М. Конет, Ю.В. Теплінський  // Нелінійні коливання. – т. 20, №3, 2017. – С. 3-4.

Статті у наукових збірниках вузів

 1. Про задачу Коші для вироджених різницевих рівнянь у банаховому просторі / Ю. В. Теплінський, І. В. Семенишина // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : Зб. наук. праць. – Чернівці : Прут. – 2001. – Вип. 7. – С. 322-333.
 2. Чисельно-аналітичний метод дослідження зліченноточкових крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей / Ю. В. Теплінський, В. А. Недокіс // Труды Х Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики». – Херсон, 2001. – С. 349-353.
 3. Про напівінваріантні многовиди та періодичні розв’язки вироджених різницевих рівнянь у банахових просторах / Ю. В. Теплінський, І. В. Семенишина // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична. – 2003. – Вип. 7. – С. 126-138.
 4. Інваріантні тори зліченних систем різницевих рівнянь, що містять відхилення дискретного аргументу. Крайові задачі для диференціальних рівнянь / Ю. В. Теплінський, Н. А. Марчук. – Чернівці : Прут. – 2004. – Вип. – С. 151-163.
 5. Задачі звідності для різницевих рівнянь у банахових просторах / Ю. В. Теплінський, Н. А. Марчук // Зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). – Кам’янець-Подільський : ПП «Аксіома», 2005. – Вип. 8. – С. 144-164.
 6. Про періодичні розв’язки різницевих рівнянь з періодичними коефіцієнтами в банахових просторах / Ю. В. Теплінський, Н. А. Марчук, І. В. Семенишина // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2006. – Вип. 14. – С. 210-218.
 7. Зліченноточкові крайові задачі для диференціальних рівнянь у банаховому просторі обмежених числових послідовностей / Ю. В. Теплінський, Н. А. Марчук, І. В. Семенишина // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2007. – Вип. 15. – С. 262-286.
 8. Педагогічна діяльність А. М. Самойленка / Ю. В. Теплінський // Анатолій Михайлович Самойленко. – К. : Ін-т математики НАН України. – 2007. – С. 69-94.
 9. Анатолій Михайлович Самойленко / Ю. В. Теплінський, І. М. Конет // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах : в 3 т. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 3. – С. 541-549.
 10. Про напівінваріантні тори вироджених зліченних систем різницевих рівнянь : наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка / Ю. В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 7. – Т 1. – С. 185-186.
 11. Володимир Володимирович Мойко (до 60-річчя від дня народження) / Ю. В. Теплінський, І. М. Конет // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – Т.14.
 12. Людвіг Октав’янович Сморжевський (до 60-річчя від дня народження) / Ю. В. Теплінський, І. М. Конет // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – Т. 13. – С. 301-306.
 13. Про існування інваріантних торів зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах / Ю. В. Теплінський, К. В. Пасюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2009. – Вип. 18. – С.159-176.
 14. Про існування обмежених розв’язків лінійних зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь, що містять різнознакові відхилення аргументу / Ю. В. Теплінський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 4. – С. 126-129.
 15. Метод функції Гріна-Самойленка у побудові інваріантних торів нескінченних систем еволюційних рівнянь : наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : у 3 томах / Ю. В. Теплінський, Н. А. Марчук, І. В. Семенишина. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 12. – Т. 2. – С. 77-79.
 16. О приводимости разностных уравнений в пространстве ограниченных числових последовательностей / Ю. В. Теплінський // Материалы Международной научной конференции “Проблемы дифференциальных уравнений, анализа и алгебры”. – Актобе (Казахстан), 2012. – С. 147-154.

Тези доповідей на наукових конференціях

 1. Методи дослідження гладкості інваріантних торів різницевих рівнянь з відхиленнями дискретного аргументу в просторі обмежених числових послідовностей / Ю. В. Теплінський, Н. А. Марчук // Интегральные уравнения и их применения : тез. док. Междунар. конф. – Одесса, 2005. – С. 141.
 2. Nonlinear boundary-value problems for ordinary differential equations in the space of bounded number sequences / Yu. Teplinskiy, V. Nedokis // International conference “Modern problems and new trends in probability theory” : Abstracts. – К. : Ін-т мат. НАН України, 2005. – ІІ. – С. 112.
 3. Інваріантні тори нелінійних різнецевих рівнянь, визначених у просторі m / Ю. В. Теплінський, Н. А. Марчук // ХІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука : матер. конф. – К. : Задруга, 2006. – С. 615.
 4. Зліченноточкові крайові задачі / Ю. В. Теплінський, В. А. Недокіс // Міжнар. мат. конф. ім. В. Я. Скоробогатька : тези доп. – Львів, 2007. – С.270.
 5. Nonlinear boundary-value problems for ordinary differential equations in the space m / Yu. V. Teplinsky, V. A. Nedokis // Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування : міжнар. наук. конф. : тези доп. – Мелітополь, 2008. – С. 116.
 6. Про існування інваріантних торів зліченних лінійних систем диференціально-різницевих рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах / Ю. В. Теплінський, К. В. Пасюк // IV Всеукр. наук. конф. “Нелінійні проблеми аналізу” : тези. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 102.
 7. Про існування та гладкість інваріантних та напівінваріантних торів нелінійних систем різницевих рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей / Ю. В. Теплінський, Н. А. Марчук // ХХ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука : матер. конф. – К. : Задруга, 2008. – С. 392.
 8. Про існування нескінченновимірних інваріантних торів зліченних систем нелінійних диференціально-різницевих рівнянь та залежність їх від параметрів / Ю. В. Теплінський, К. В. Пасюк // Междунар. летняя матем. шк. памяти В. А. Плотникова : тез. док. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 93.
 9. Метод укорочення у побудові інваріантного тору однієї зліченної системи диференціально-різницевих рівнянь / Ю. В. Теплінський, К. В. Пасюк // Міжнар. наук. конф. «Диференціальні рівняння та їх застосування» : матер. конф. – Київ, 2011. – С. 152.
 10. О бесконечномерных инвариантных торах счетных систем дифференциально-разностных уравнений, содержащих бесконечное число постоянных разнознаковых отклонений аргумента / Ю. В. Теплінський // Міжнар. наук. конф. «Актуальные проблемы современной математики, информатики и механики» : тез. док. – Алматы (Республика Казахстан), 2011. – С. 109-110.
 11. До питання гладкості інваріантних торів нелінійних різницевих рівнянь, визначених у просторах обмежених числових послідовностей / Ю. В. Теплінський // ХІV Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука. Матер. конф. – Київ : ООО «Интерсервис», 2012. – С. 419.
 12. До питання гладкості інваріантних торів нелінійних систем різницевих рівнянь, визначених у банахових просторах обмежених числових послідовностей / Ю. В. Теплінський, І. В. Семенишина // Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці : матер. Всеук. наук. конф. – Чернівці, 2012. – С. 412.
 13. Про обмежені розв’язки диференціально-різницевих рівнянь з різнознаковими відхиленнями аргументу в просторі обмежених числових послідовностей / Ю. В. Теплінський, Н. А. Марчук, І. В. Семенишина // Міжнар. наук. конф. «Диференціальні рівняння та їх застосування» : матер. конф. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 54.
 14. Про звідність зліченних систем різницевих рівнянь / Ю. В. Теплінський // Междунар. летняя мат. шк. памяти В. А. Плотникова : тез. док. – Одесса : Астропринт, 2013. – С.93.
 15. Про гладкість інваріантних торів зліченних систем еволюційних рівнянь / Ю. В. Теплінський // Міжнар. наук. конф. «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування» : матер. конф. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 34-35.
 16. О полуинвариантных торах вырожденных счетных систем разностных уравнений / Ю. В. Теплінський, Н. А. Марчук // Міжнар. наук. конф. «Дифференциальные уравнения и их приложения» : матер. конф. – Актобэ, Казахстан, – С. 134-136.
 17. Про побудову інваріантних торів зліченних систем еволюційних рівнянь / Ю. В. Теплінський // Міжнар. мат. конф. «Боголюбовські читання DIF-2013. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування». Севастополь : тези доп. – К. : Інститут математики НАН України, 2013. – С. 181-182.
 18. Дослідження гладкості інваріантних торів зліченних систем еволюційних рівнянь / Ю. В. Теплінський // IV Міжнар. ганська конф., присвячена 135-річниці від дня народження Ганса Гана : тези доп. – Чернівці : Видавництво Чернівецького національного університету, 2014. – С. 198.
 19. О периодических решениях разностных уравнений второго порядка в банаховых пространствах / Ю. В. Теплинский // VII Междунар. науч. конф. «Проблемы дифференциальных уравнений, анализа и алгебры» : матер. конф. – Актобе (Республика Казахстан) : Издательство Актюбенского государственного университета, 2015. – С.136-139.
 20. Метод укорочення у побудові інваріантних торів еволюційних рівнянь у просторах обмежених числових послідовностей / Ю. В. Теплінський // Міжнар. наук. конф. «Диференціальні рівняння та їх застосування» : матер. конф. – Ужгород, 2016. – С. 124.
 21. Про інваріантні тори нелінійних диференціально-різницевих рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей / Ю. В. Теплінский // Междунар. летняя мат. шк. памяти В. А. Плотникова : тез. док. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 62.
 22. Про існування періодичних розвязків різницевих рівнянь другого порядку в банаховому просторі / Ю. В. Теплинский, Н. А. Марчук // Міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» : матер. конф. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2016. – С. 224-226.
 23. Про напівінваріантні многовиди нелінійних різницевих рівнянь у банахових просторах / Ю. В. Теплинский, Н. А. Марчук // Матеріали Міжнар. наук. конф. “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування”. – Чернівці, 2016. – С. 93-94.
 24. .Про основні напрямки та результати досліджень в галузі диференціальних рівнянь, що проводяться кафедрою математики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Ю. В. Теплінский // Матеріали Міжнар. наук. конф. “Диференціальні рівняння та їх застосування”. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 5-8.
 25. Дмитро Іванович Мартинюк / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, В.Г. Самойленко, І.М. Конет, Ю.В. Теплінський // Матеріали Міжнар. наук. конф. “Диференціальні рівняння та їх застосування”. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 3-4.

Англомовні переклади статей у видавництві SPRINGER

 1. On the Fréchet Differentiability of Invariant Tori of Countable Systems of Difference Equations Defined on Infinite-Dimensional Tori / V. Teplins’kyi, N. A. Marchuk // Ukrainian Mathematical Journal. – 2003 – Vol. 55, No. 1. – P. 93-111.
 2. On the Cauchy Problem for Degenerate Difference Equations of the mth Order in a Banach Space / V. Teplins’kyi, I. V. Semenyshyna // Ukrainian Mathematical Journal. – 2003 – Vol. 55, No 8. – P. 1363-1376.
 3. On the Existence of a Smooth Bounded Semiinvariant Manifold for a Degenerate Nonlinear System of Difference Equations in the Space m / M. Samoilenko, Yu. V. Teplins’kyi, I. V. Semenyshyna // Nonlinear Oscillations. – 2003 – Vol. 6, No. 3. – P. 371-392.
 4. Truncation method for countable-point boundary-value problems in the space of bounded number sequences / M. Samoilenko, Yu. V. Teplins’kyi, V. A. Nedokis // Ukrainian Mathematical Journal. – 2004. – Vol. 56, No. 9. – P. 1429-1462.
 5. Boundary – value problems for differential equations unresolved with respect to the derivative in the space of bounded number sequences / M. Samoilenko, Yu. V. Teplins’kyi, V. A. Nedokis // Nonlinear Oscillations. – 2007. – Vol. 10, No. 3. – P. 395-421.
 6. On the existence of invariant tori of countable systems of difference – differential equations defined on infinite – differential tori / M. Samoilenko, Yu. V. Teplins’kyi, K. V. Pasyuk // Nonlinear Oscillations. – 2009. – Vol. 12, No. 3. – P. 358-379.
 7. On the existence of infinite-dimensional invariant tori of nonlinear countable systems of difference-differential equations / M. Samoilenko, Yu. V. Teplins’kyi, K. V. Pasyuk // Nonlinear Oscillations. – 2010. – Vol. 12, No. 2. – P. 274-294.
 8. Construction of an infinite-dimensional invariant torus of a countable system of linear differential-difference equations by the method of its reduction in the angular variable / M. Samoilenko, Yu. V. Teplins’kyi, K. V. Pasyuk // Nonlinear Oscillations. – 2011. – Vol. 14, No. 2. – P. 280-294.

Про нього:

 1. Конет І. М. Юрій Володимирович Теплінський (до 55-річчя від дня народження) / І. М. Конет, В. С. Щирба // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. У-ту. Серія фізико-математична (математика). – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Вип. 8. – С. 3-6.
 2. Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівнянь (наукова школа) : біобібліографічний покажчик / [уклад. І. М. Конет, Л. А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук; редкол. : О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2009. – С. 11-24.
 3. Завальнюк О. М. Юрій Теплінський. Портрет математика-професіонала/ О. М. Завальнюк, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 40 с.
 4. Теплінський Юрій Володимирович // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довідково-бібліографічне видання / [уклад. : І. М. Конет, В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. – С.418-428.
 5. Копилов С. А. Юрій Володимирович Теплінський (до 65-річчя від дня народження та 40-річчя педагогічної і наукової діяльності) : довідково-бібліографічне видання / С. А. Копилов, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 47 c. – (Серія “Видатні випускники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”).
Догори