Завальнюк Олександр Михайлович

Завальнюк Олександр Михайлович

доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка упродовж 20012012 рр., професор кафедри історії України

Завальнюк Олександр Михайлович       Народився 28 листопада 1951 р. у м. Сміла Черкаської області. Батьки – вчителі. У 1966 р. закінчив із відзнакою Підпилип’янську восьмирічну, а у 1968 р. – із золотою медаллю Приворотську середню школу Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. У 1968–1972 рр. – студент історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педінституту. Набуваючи фаху вчителя історії та суспільствознавства, з  відповідальністю і вчасно виконував навчальні завдання своїх викладачів – професорів Л. А. Коваленка, П. Ф. Лаптіна, доцентів А. О. Копилова, І. С. Винокура, М. Ф. Александри, П . Ф. Щербини, О. Д. Степенка, В. В. Зайцева, А. А. Грицюка, І. Й. Козака, А. С. Хоптяра, І. Ю. Гнатенка, старших викладачів Б. М. Кушніра, В. А. Радіоненка, викладачів В. С. Степанкова, З. Я. Маслової та інших, з великою зацікавленістю сприймав їхні  лекції, які розширювали його історичний кругозір, вчився у наставників уміння аналізувати історичний матеріал, обґрунтовувати конкретні наукові положення, бачити причинно-наслідковий зв’язок між різними подіями і фактами вітчизняної та світової історії, робити відповідні висновки. Працював у науковому студентському гуртку з історії СРСР ХІХ ст. (керівник – П. Ф. Щербина),  вивчав ставлення «Колокола» Олександра Герцена до буржуазних реформ 1860-х рр. в Росії. За результатами дослідження виконав конкурсну працю (2 др. арк.), яка на всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт у 1972 р. виборола диплом І ступеня, а також кваліфікаційну дипломну роботу, яку ДЕК відзначила як одну з найкращих.

       Одержавши диплом з відзнакою, почав працювати вчителем історії Крилівської середньої школи Корецького району на Рівненщині. У 1973–1974 рр. проходив строкову військову службу в  лавах радянської армії. Після демобілізації продовжив учительську кар’єру в Орининській середній школі-інтернаті Кам’янець-Подільського району, повністю склав кандидатський мінімум.  У 1976–1979 рр. навчався в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького, де під керівництвом доктора історичних наук, професора М. Д. Березовчука виконав кандидатську дисертацію «Селянський аграрний рух на Правобережній Україні (березень 1917-січень 1918 рр.)», яку  успішно захистив у Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка у жовтні 1980 р.

       З 1979 р.  працює в Кам’янець-Подільському педінституті (згодом – педуніверситеті, державному і, нарешті, національному  університеті імені Івана Огієнка): асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри історії СРСР і УРСР, доцентом і професором кафедри історії України. В добу незалежної України виконав і успішно захистив в Інституті історії України НАН України докторську дисертацію «Утворення і діяльність державних українських університетів (1917–1921 рр.)». У навчальному процесі на історичному факультеті читає лекції і проводить семінарські заняття з новітньої історії України, спецкурсу з проблем становлення національної української освіти у 1917–1921 рр., наукового спецсемінару «Актуальні проблеми історії України». Під його керівництвом виконуються магістерські роботи.  

       Заснував наукову школу «Україна наприкінці ХІХ  ст. – у 30-х рр. ХХ ст.», у складі якої нині працюють 15 осіб – 4 доктори та 11 кандидатів історичних наук (вже опубліковано понад 2,5 тис. праць). Під його керівництвом підготовлено 1 доктора і 7 кандидатів історичних наук. Ще 2 дослідників готують докторські і 2  завершують кандидатські дисертації. На історичному факультеті прорецензував 19 дисертаційних робіт, у т.ч. 5 докторських,  та понад 20 серйозних монографічних та навчальних видань. Праці вченого лягли в основу майже 60 дисертацій, процитовані більш як у 1000 наукових роботах істориків, суспільствознавців, економістів, педагогів. 

        У 2013–2016 рр. очолював спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності історія України, а  з кінця 2016 р. – голова спецради Д 71.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук з тієї ж спеціальності.

         Як офіційний опонент бере активну участь в атестації наукових кадрів. Лише у 2013–2016 рр. опонував 4 докторські і 2 кандидатські дисертації в Інституті історії України НАН України, Науково-дослідному інституті українознавства МОН України, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова, Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.     

         Крім викладацької, займався й управлінською діяльністю. У 1982–1984 рр. – заступник декана, 1993–2001 рр. – декан історичного факультету, 2001–2012 рр. – ректор університету. На посаді керівника вишу докладав багато зусиль для росту професорсько-викладацького колективу, підвищення його авторитету і зростання рейтингу в Україні, наукових здобутків викладачів і студентів. Станом на середину 2012 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  у національному рейтингу, проведеному Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, посів 14 місце серед 32 класичних університетів нашої держави, а в рейтингу «ТОП-200», складеному  кафедрою ЮНЕСКО в Україні, – 97-е місце  серед 200 найкращих українських вишів. У 2002–2011 рр. вчені університету опублікували 21810 наукових праць, зокрема 274  монографії, провели 277 наукових конференцій, 109 з яких мали статус міжнародних. За рівнем наукових досягнень у 2011 р. заклад посів 5 місце серед всіх класичних університетів України. К-ПНУ імені Івана Огієнка прийняли до Міжнародної та Євразійської асоціацій університетів.

      О. М. Завальнюк – знаний і  авторитетний український історик. Упродовж десятиліть активно досліджує низку складних наукових проблем, зокрема: освітню політику, земське самоврядування і збройну боротьбу за українську державність в 1917–1921 рр., окупаційну політику нацистів у 1941–1944 рр., державну діяльність І. І. Огієнка, постаті сучасної освіти і науки, краєзнавчі питання, але найбільше – становлення національної університетської системи освіти в добу Української революції. Упродовж усього періоду науково-педагогічної діяльності опублікував 712 наукових і науково-методичних праць, 91 з яких – монографії, книги, навчальні посібники, брошури. Лише за останні 4 з половиною роки науковий доробок професора поповнився 145 опублікованими в наукових журналах  і збірниках статтями, трьома монографіями. 12 статей надруковані у зарубіжних виданнях. У 2008, 2011, 2014 і 2016 рр. він очолював науковий рейтинг вчених університету, а 2016 р. став переможцем ХІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт у галузі гуманітарних наук.

       Підготував 4 одноосібні навчальні посібники з новітньої історії України та спецкурсу «Проблеми становлення національної освіти в добу Української революції 1917–1921 рр.». Разом із викладачами опублікував 6 оригінальних навчальних видань: «Українська національно-демократична революція. Відновлення державності українського народу» (Кам’янець-Подільський, 1996. – 64 с.), «Україна в Другій світовій війні» (Кам’янець-Подільський, 2012. – 544 с.), «Україна в роки Другої світової війни: хронологічний матеріал» (Кам’янець-Подільський, 2013. – 24 с.), «Нариси історії Поділля» (Хмельницький, 1990. – 328 с.),  «Поділля в добу Української Центральної Ради» (Кам’янець-Подільський, 2015. – 110 с.), «Кам’янець-Подільський в  Українській революції 1917-1920 рр.» (Кам’янець-Подільський, 2010. – 116 с.). У 2012–2016 рр. разом з архівістами взяв участь у підготовці 7 документальних видань, а в співпраці з професором С. А. Копиловим – 2 збірники документів і матеріалів (єдині такого типу в Україні), присвячені Кам’янець-Подільському державному українському університетові та його ректору Івану Огієнку.

        Учасник  понад 200  міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій, семінарів і круглих столів. Активно співпрацює з учителями історії Хмельниччини, читає лекції на курсах підвищення кваліфікації шкільних істориків,  фахівцям, які здобувають  другу вищу (історичну) освіту, виступає на методологічних і навчально-методичних учительських семінарах, присвячених важливим подіям української історії та висвітленню їх в роботі з учнями.   У періодичній пресі опублікував майже 100 матеріалів. Виступає на радіо і телебаченні.

        Започаткував  збірники статей:  «Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського педагогічного інституту» (нині – «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки»)  (забезпечив вихід у світ 10 томів), «Освіта, наука і культура на Поділлі» (23 томи). Зініціював кілька інших наукових збірників – багатопрофільних «Наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (у 2002–2011 рр. побачили світ 34 томи) і «Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (у 2008–2011 рр. вийшли друком 28 томів), «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» (у 2003–2012 рр. – 9 випусків). Відповідальний редактор двох наукових фахових видань, член редколегій 1 наукового журналу та 6 збірників статей. У 2011 р. університет   опублікував 85 наукових збірників, 12 з яких віднесені до фахових видань Мінмолодьспорту України.  Крім того, у 2004–2011 р. побачили світ 66 збірників статей студентів вишу.

         Очолює осередок Українського історичного товариства імені М. Грушевського. Член президії і правління Національної спілки краєзнавців України. У 1998–2002 рр. – депутат Кам’янець-Подільської міської ради, у 2003–2006 рр. – член виконавчого комітету міськради, у 2010–2015 рр. – депутат Хмельницької обласної ради. Очолював комісію з проведення щорічного конкурсу на кращі  праці з фундаментальних, прикладних і гуманітарних наук. З 2016 р. – член цієї комісії. Того ж року обраний заступником голови вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

     Заслужений працівник освіти України. Почесний краєзнавець України. Дійсний член Академії наук вищої освіти України, Міжнародної кадрової академії та Академії педагогічних та соціальних наук.  Лауреат всеукраїнських премій імені Дмитра Яворницького, Івана Огієнка і Героя України Михайла Сікорського, обласних премій Юхима Сіцінського, Пилипа Клименка, Іона Винокура та Миколи Дарманського. Нагороджений багатьма державними, рейтинговими та заохочувальними нагородами, зокрема орденом «За заслуги ІІІ ступеня», «Грамотою Верховної Ради України», «Почесною грамотою Верховної Ради України», орденами св. Володимира ІІІ і ІV  ступенів, орденом «Кліо», зіркою «Патріот України», золотою медаллю «За заслуги в освіті», срібними медалями «Незалежність України», «За патріотизм», знаками «Відмінник освіти України», Ярослава Мудрого, Петра Могили, Івана Крип’якевича, Української федерації вчених, «Честь і шана», «Лідер України», «За заслуги перед міською громадою», «За наукові досягнення», «Свята Софія», «Інтелект нації», «За успіхи у науково-педагогічній діяльності», «За заслуги перед Хмельниччиною», «За заслуги перед міською громадою». Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Міністерство молоді та спорту України, Національний Олімпійський комітет України, Інститут історії України НАН України, Президія Національної спілки краєзнавців України, Хмельницькі обласні державна адміністрація і рада, Хмельницька і Кам’янець-Подільська міські ради, Кам’янець-Подільська і Дунаєвецька районні державні адміністрації, різні міжнародні і українські громадські організації, зарубіжні партнери десятки разів нагороджували вченого своїми подяками, почесними грамотами і відзнаками. 

       Одружений. Разом з дружиною Ольгою Йосипівною, випускницею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,  виховали двох чарівних доньок – Олесю і Оксану, педагогів за фахом,  мають трьох славних онуків – Сашка, Макара і Андрія. Пишається своєю дружною сім’єю, приналежністю до міської громади і всієї української спільноти, вболіває за нинішній  і завтрашній день рідних,  улюбленого Кам’янця-Подільського, Хмельницького регіону, всієї України, її громадян, особливо – за європейське майбутнє національної економіки, науки,  культури і освіти.

Наукові  праці О. М. Завальнюка

І. Окремі видання

 1. Анатолій Олексійович Копилов: особистість у вимірі епохи : дослідження, спогади, документи, бібліографія / Уклад.: О. М. Завальнюк, В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац.. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 320 с.
 2. Анатолій Філінюк: на службі українській освіті і науці (з нагоди 60-річчя від дня народження і 35-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, завідуючого кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) / Уклад., автор вст. статті О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2013. – 224 с.
 3. Архівна справа на Хмельниччині : зб. док., матеріалів і світлин / Укл. О. М. Завальнюк та ін. – Хмельницький : «Поліграфіст-2», 2012. – 416 с.
 4. Бойові дії на Південно-Західному і Південному фронтах (липень 1941 – липень 1942 рр.) : матеріали на допомогу студентам іст. ф-ту / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ пед. ін.-т, 1993. – 24 с.
 5. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917-1920) : іст. нарис / О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 212 с.
 6. Бучинський Петро Миколайович – ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 32 с.
 7. В ім’я України. Петро Іванович Холодний (1876-1930 рр.) / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Г. О. Куриленко, Ю. В. Телячий. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2006. – 206 с.
 8. Валерій Степанков. Портрет історика-професіонала / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 20 с.
 9. Війна очима проскурівського підпільника : щоденник Карла Кошарського / Упоряд.: О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник, В. В. Галатир, О. М. Кримська. – Хмельницький : Держархів Хмельн. обл., 2013. – 80 с.
 10. Війна очима чемеровецького підпільника: щоденник Йосипа Протоцького / Упоряд.: О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник, В. В. Галатир, О. М. Кримська. – Хмельницький : Держархів Хмельн. обл., 2013. – 88 с.
 11. Віктор Прокопчук – науковець, педагог / О. М. Завальнюк, Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 84 с.
 12. Володимир Байдич: щирий українець, патріот, науковець і професіонал-управлінець (до 60-річчя від дня народження) / О. М. Завальнюк. – Хмельницький, 2017. – 52 с.
 13. Геринович Володимир Олександрович – ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 28 с.
 14. До історії Кам’янець-Подільського державного університету (1918-2003 рр.) : довід.-статист. матеріалів / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – 88 с.
 15. До історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918-2010 рр.) : довідк.-статист. матеріалів / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. – 112 с.
 16. Зачарований українською історією. До 65-річчя від дня народження і 45-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка УАІН Валерія Степановича Степанкова / Укл. і автор статті О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 252 с.
 17. Земства Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. / О. М. Завальнюк, В. Б. Стецюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. –220 с.
 18. Историография Великой Октябрьской социалистической революции на Украине / А. М. Завальнюк и др. – Киев : Наук. думка, 1987. – 214 с.
 19. Іван Михайлович Конет (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної праці) : біобібліогр. нарис / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2011. – 160 с.
 20. Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) : Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / Укл. і автори вст. статті С. А. Копилов, О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 384 с.
 21. Іон Винокур: подвижництво в освіті і науці : Дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія / Упоряд.: О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 228 с.
 22. Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1917-1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 632 с. : іл.
 23. Кам’янець-Подільський національний університет (1918-2008 рр.) : іст. нарис / О. М Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 296 с.
 24. Кам’янець-Подільський в Українській революції 1917-1920 рр. : навч. посіб. зі спецкурсу для студ. іст. ф-ту / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 116 с.
 25. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет / О. М. Завальнюк та ін.. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2008. – 32 с.
 26. Кам’янець-Подільський державний український університет (1918-1921 рр.) у документах у матеріалах / Укл. і автори вст. статті С. А. Копилов, О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 848 с.
 27. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2003 рр.) : іст. нарис / О. М. Завальнюк. О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 108 с.
 28. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2004 рр.) : іст. нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 120 с.
 29. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2005 рр.) : іст. нарис / О. М. Завальнюк, О .Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 172 с.
 30. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2006 рр.) : іст. нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 196 с.
 31. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2007 рр.) : іст. нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 228 с.
 32. Кам’янець-Подільський державний університет: курсом зростання (2002-2006 рр.) / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 230 с.
 33. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в добу незалежної України / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 768 с.
 34. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2009 рр.) : іст. нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 388 с.
 35. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2010 рр.) : іст. нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 380 с.
 36. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2011 рр.) : іст. нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 452 с.
 37. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2012 рр) : іст. нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – 340 с.
 38. Кам’янець-Подільський учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – 448 с.
 39. Кам’янець-Подільський : іст.-краєзнавчий нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 120 с. : іл.
 40. Кам’янець-Подільський: історія і сучасність / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – 136 с.
 41. Клепатський Павло Григорович – ректор Кам’янець-Подільський інституту народної освіти / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 28 с.
 42. Красилівщина в роки Другої світової війни : зб. док. і матеріалів / Укл.: В. Г. Байдич, О. В. Байдич, О. М. Завальнюк. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2016. – 540 с.
 43. Лідер наукової школи. (До 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної праці професора Л. В. Баженова) / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 180 с.
 44. Матеріали Кам’янець-Подільської обласної комісії із встановлення і розслідування злочинів нацистів в регіоні (1944-1945 рр.) / Укл.: В. Г. Байдич, О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. – 454 с.
 45. Микола Іванович Бахмат: людина, вчений, керівник / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 60 с.
 46. Микола Скиба: людина, вчений, ректор / О. М. Завальнюк, О. П. Григоренко. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 20 с.
 47. Минуле й сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : іст. нариси / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, В. Б. Стецюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – Вип. 2. – 452 с.
 48. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини: іст. нариси / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 316 с.
 49. Митна справа на Правобережній Україні (60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / О. М. Завальнюк, А. Д. Войцещук, Г. В. Поташнікова. – Хмельницький : ФОП Крисюк, 2014. – 448 с.
 50. Нариси історії Кам’янця-Подільського / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Львів : Центр Європи, 2006. – 136 с. : іл.
 51. Нариси історії Поділля : на допомогу вчителеві / І. С. Винокур, Л. В. Баженов, О. М. Завальнюк . – Хмельницький : Облполіграфвидав, 1990. – 328 с.
 52. Народний мер (до 55-річчя від дня народження міського голови м. Кам’янця-Подільського (2008-2010 рр.) Анатолія Макаровича Нестерука) / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 136 с.
 53. Наукова звитяга у щоденному вимірі. До 60-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка Валерія Степановича Степанкова / Укл. і автор вст. статті О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 256 с. : іл.
 54. Науково-дослідний сектор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2007-2012 рр.) / О. М. Завальнюк, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 140 с. : іл.
 55. Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі «Волинь-Поділля» (1941-1944 рр.) : монографія / О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник. – Хмельницький : «Поліграфіст-2», 2012. – 210 с.
 56. Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині. 1941-1944 : док. і матеріали / Упоряд.: О. М. Завальнюк та ін. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 576 с.
 57. Новітня аграрна історія України : навч. посіб. / О. М. Завальнюк, І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 288 с.
 58. Освіта України в роки національно-демократичної революції (1917-1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 264 с.
 59. Петро Атаманчук: портрет науковця-професіонала / О. М. Завальнюк, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 52 с.
 60. Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Української революції (1919-1921) і повстанського руху під проводом Я. Гальчевського (1921-1924) : зб. док. і матеріалів / Уклад.: В. Г. Байдич, О. М. Завальнюк та ін. – Хмельницький, 2015. – 540 с.
 61. Подільські вчені й освітяни – звершення в ім’я незалежної України. Персональний вимір / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 676 с.
 62. Подільські містечка в добу Української революції (1917-1920 рр.) / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 320 с.
 63. «Просвіта» на Теребовлянщині : короткий іст. нарис / О. М. Завальнюк, М. В. Михайлюк. – Львів : Каменяр, 1997. – 38 с.
 64. Рідний край в дослідженнях професора В. С. Прокопчука / О. М. Завальнюк, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2014. – 156 с.
 65. Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету. Дослідження. Документи. Матеріали / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 280 с.
 66. Селянський рух в Україні (березень – жовтень 1917 р.) / О. М. Завальнюк. – Київ : Київ. держ. пед. ін-т ім. О. Горького, 1979. – 32 с.
 67. Сільськогосподарський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 рр. : Дослідження. Документи. Матеріали / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 512 с.
 68. Соціалістичне змагання народів СРСР / О. М. Завальнюк, В. І. Гринчуцький. – Хмельницький : Знання, 1982. – 48 с.
 69. Україна в період Другої світової війни : навч. посіб. / О. М. Завальнюк, С. В. Стецюк, С. В. Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – 544 с.
 70. Україна в період Другої світової війни: хронологічний матеріал : навч. посіб. / О. М. Завальнюк, С. В. Олійник, С. В. Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – 34 с.
 71. Україна в роки Другої світової війни : навч. посіб. / О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. інститут, 2006. – 124 с.
 72. Україна в роки Другої світової війни : навч. посіб. / О. М. Завальнюк. – Вид. 2-е, доопр. і доп. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1999. – 140 с.
 73. Україна напередодні і в перші місяці війни з гітлерівською Німеччиною : матеріали на допомогу студентам іст. ф-ту / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1993. – 21 с.
 74. Українська Галицька армія на Поділлі / О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 148 с.
 75. Українська Галицька армія на Поділлі : монографія / О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник. – Вид. 2-е, доп. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 304 с.
 76. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917-1920рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005.– 496 с.
 77. Українська національно-демократична революція. Відновлення державності українського народу : метод. розробка / А. Г. Філінюк, О. М. Завальнюк, Е. М. Мельник. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1996. – 64 с.
 78. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917-1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 644 с.
 79. Хведорів (Федоров) Михайло Михайлович – ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 24 с.
 80. Хлібозаготівлі і голод 1932-1933 років на Хмельниччині : матеріали на допомогу вчителям історії / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1992. – 20 с.
 81. Хмельниччина у 1941-1944 рр.: хроніка війни / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, Ю. В. Олійник. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 140 с.
 82. Юрій Телячий: на злеті творчості / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 36 с. : іл.
 83. Юрій Телячий: учений-історик, педагог, краєзнавець / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., – 75 с.
 84. Юрій Теплінський: портрет математика-професіонала / О. М. Завальнюк, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 40 с. : іл.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Академік АНВО України О. В. Кеба: зразкове служіння українській освіті і науці (до 55-річчя від дня народження) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2014. – Т. 21. – С. 269-277.
 2. Академік В. І. Вернадський і творення національної університетської освіти в Україні / О. М. Завальнюк // Історія України: маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – Київ : Ін-т іст. Укр. НАН Укр., 2002. – Вип. 20-21. – С. 486-497.
 3. Архівні джерела про заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету / О. М. Завальнюк // Студії з архівної справи та документознавства : зб. наук. пр. – Київ : УНДІАСД, 2003. – Т. 9. – С. 59-64.
 4. Баженов Лев Васильович: портрет професора / О. М. Завальнюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 27-40.
 5. Біографія Івана Огієнка за українськими часописами 1918-1919 рр. / О. М. Завальнюк // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2005. – Вип. 2. – С. 93-100.
 6. Будівництво національної університетської освіти – складова частина українського державотворення / О. М. Завальнюк // Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи. – Львів, 2001. – Ч. – С. 72-77.
 7. В. К. Прокопович і проблема формування національної університетської освіти в Україні (1918 р.) / О. М. Завальнюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського : зб. наук. пр. – Вінниця : «ДЛКФ», 2004. – Вип. 6. – С. 96-101.
 8. В. О. Біднов – декан богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Етнічна історія народів Східної Європи : зб. наук. пр. – Київ : Унісерв, 2002. – Вип. 13. – С. 81-86.
 9. Валерій Степанков: силует особистості (До 65-річчя від дня народження) / О. М. Завальнюк // Національна та історична пам’ять : зб. наук. пр. Ін-ту націон. пам’яті Укр. – Київ : ДП НВЦ «Пріоритет», 2012. – Вип. 2. – С. 328-347.
 10. Взаємодія громадського і державного чинників – основна умова заснування Кам’янець-Подільського університету / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2013. – Т. 20. – С. 3-21.
 11. Вивчення Української революції 1917-1921 рр. у шкільному курсі історії (до питання якості сучасних підручників і посібників) / О. М. Завальнюк // Проблеми дидактики історії : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 5. – С. 129-138.
 12. Вироблення концепції будівництва Українського національного університету (початок ХХ ст. – 1920 р.) / О. М. Завальнюк // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – Київ : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2001. – Вип. 12. – С. 80-85.
 13. Вшанування Тараса Шевченка колективом Кам’янець-Подільського університету в контексті державних меморіальних заходів у 1919-1920 рр. / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2014. – Т. 21. – С. 25-44.
 14. Г. Г. Павлуцький і становлення національної університетської освіти в Україні (1917-1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Історичний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 112-120.
 15. Генеральний секретар І. М. Стешенко: курс на національну вищу школу (червень 1917 – січень 1918 рр,) / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т.13. – С.125-136.
 16. Гетьман Павло Скоропадський: розбудова національної університетської освіти / О. М. Завальнюк // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контр версії. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2008. – С. 204-214.
 17. Громадськість України і заснування Кам’янець-Подільського університету (1918 р.) / О. М. Завальнюк // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: Історія. – Харків : НМЦ «СД», 2004. – Вип. 36 (633). – С. 97-107.
 18. Діяльність подільської і інтелігенції із українізації загальноосвітньої школив добу Директорії УНР (листопад 1918 – листопад 1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Вісник Кам’янець-Поділсьького національного університету імені Івана Огієнка: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 7. – С. 428-444.
 19. Діяльність української влади із соціального захисту громадян УНР (листопад 1919 – листопад 1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – Т. 23 : На пошану професора С. А. Копилова. – С. 387-397.
 20. Дмитро Антонович і проблеми реформування вищої освіти в Україні у 1919 р. / О.М.Завальнюк // Dmytro Antonovic a ukrainska umenoveda. Vychazi ke 130 vyroci narozeni D. Antonovice | Sestavila Dagmar Petiskova / Naradni knihona Ceske Repybliky; Slovianska knihovna. – Praha, 2009. – S. 65-72.
 21. Дмитро Багалій і творення національної університетської освіти в Україні (1918-1919 роки) / О. М. Завальнюк // Етнічна історія народів Східної Європи : зб. наук. пр. – Київ : Унісерв, 2005. – Вип. 19. – С. 37-43.
 22. З історії заснування національних українських університетів / О. М. Завальнюк // Історична і політична наука в Україні : наук. зб. на пошану академіка І. Ф. Кураса. – Київ : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень, 2009. – С. 283-398.
 23. Ідея соборництва в практичній діяльності українських університетів (1918-1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Україна Соборна : зб. наук. ст. – Київ : Ін-т іст. Укр. НАН Укр., 2005. – Вип. 2, ч.2. – С. 282-293.
 24. Михайло Грушевський і проблема створення українського національного університету / О. М. Завальнюк // Микола Плав’юк. Україна – моє життя. – Київ: Вид-во імені Олени Теліги, 2002. – Т. 3. – С. 945-953.
 25. Правовые основы создания и функционирования Каменец-Подольского государственного украинского университета (1918-1920 гг.) / А. М. Завальнюк // Университеты и общество. Вызов ХХ века. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2004. – С. 693-701.
 26. Проблема створення матеріально-технічної бази національної університетської освіти  України у 1918-1920 рр. / О. М. Завальнюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – Київ : Ін-т іст. Укр. НАН Укр., 2009. – Вип. 15, ч. 1. – С. 96-117.
 27. Роль інтелігенції і громадських чинників у творенні державних українських університетів за Центральної Ради / О. М. Завальнюк // Слов’янський світ і Україна : зб. наук. пр. на пошану ректора РДГУ, проф. Руслана Михайловича Постоловського. – Рівне : О. Зень, 2011. – С. 97-110.
 28. Українські університети: лекційно-пропагандистський, літературно-публіцистичний і редакційно-видавничий аспекти (1917-1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Студії з історії Української революції 1917-1921 років : зб. наук. пр. на пошану Руслана Яковича Пирога. – Київ : Ін-т іст. Укр. НАН Укр., 2011. – С. 253-270.

 

ІІІ. Про О.М. Завальнюка:

 1. Байдич В. Г. Історик О. М. Завальнюк: науковий внесок у національне відродження сучасної України / В. Г. Байдич // Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 23 квіт. 2015 р. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 43-48.
 2. Досліджуючи духовні скарби України. До 60-річчя від дня народження і 35-річчя науково-педагогічної діяльності професора О. М. Завальнюка / Уклад. О. Б. Комарніцький; переднє слово акад. НАН Укр. В. А. Смолія. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 368 с.
 3. Конет І. М. Завальнюк Олександр Михайлович // І. М. Конет, В. С. Прокопчук // Доктори історичних наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. вид. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. – С. 21-33.
 4. Степанков В. C. Учений, ректор, педагог: портрет особистості (до 60-річчя з дня народження Олександра Михайловича Завальнюка) / В. С. Степанков, О. Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. – Т. – С. 292-312.
 5. У пошуках історичної правди. До 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка О. М. Завальнюка / Уклад.: В. С. Степанков, А. Г. Філінюк, О. Б. Комарніцький; переднє слово чл.-кор. НАН Укр. О. П. Реєнта. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – 464 с.

Догори