Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка

Науковий портал

Науково-дослідні лабораторії

Науково-дослідна археологічна лабораторія

Науково-дослідна інноваційних технологій у туризмі

Науково-дослідна лабораторія напівпровідників

Науково-дослідна лабораторія «Управління навчально-пізнавальною діяльністю»

Навчально-наукова лабораторія «Фізика наносистем»

Навчально-наукова лабораторія етнології

Навчально-наукова лабораторія літературного краєзнавства

Лабораторія діалектологічних досліджень

Лабораторія «Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти»

Науково-навчальна лабораторія «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів»

Навчально-наукова лабораторія прикладних досліджень в логопедії

Лабораторія психології навчання

Навчально-наукова лабораторія педагогіки і психології вищої школи

Навчально-наукова лабораторія психології здоров’я

Науково-дослідна лабораторія анатомії, морфології та фізіології живих організмів

Науково-дослідна лабораторія Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти

Науково-дослідна лабораторія екологічного моніторингу

Лабораторія «Жанри і стилі в історико-літературному процесі»

Лабораторія «Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації»

Галузева науково-дослідна лабораторія теорії і методики фізичного виховання та спортивного тренування

Науково-дослідна лабораторія актуальних проблем соціально-педагогічної освіти

Наукова лабораторія «Технології підготовки конкурентоздатностого педагога до реалізації Концепції нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища»

Лабораторія теорія і практика початкової освіти

Науково-навчальна лабораторія прикладної географії та геотуризму

Наукові школи​

Проблеми української історіографії XVIII – ХХ ст.

Історія суспільних трансформацій в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століття

Актуальні проблеми українського мовознавства та лінгводидактики

Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівнянь

Інтегральні методи математичного і комп’ютерного моделювання фізичних та інформаційних процесів

Історичне краєзнавство та регіональні дослідження правобережної України

Історія української революції 1648-1676 рр. та Гетьманщини (друга половина XVII-XVIII ст.)

Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації

Математичне і комп’ютерне моделювання фізичних та інформаційних процесів

Україна наприкінці XIX ст. – у 30-х рр. XX ст.

Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти

Художня спадщина України в контексті сучасного мистецтвознавства

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в спеціальній та інклюзивній освіті

Розвивальні й оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації

Інноваційні технології фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва

Текст як основна одиниця комунікації

Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності

Теоретико-практичні аспекти дослідження рослинного покриву Поділля та його антропічної трансформації

Науковці

Наші партнери

Догори