ДОКТОРАНТУРА

     У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі за очною (денною) формою навчання зі спеціальностей 032 Історія та археологія, 035 Філологія.

      Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

    Упродовж строку перебування в докторантурі докторант повинен подати до постійної спеціалізованої вченої ради результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується Міністерством освіти і науки України. Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, науковій доповіді за сукупністю статей) повинен представити узагальнення проведених самостійно оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення.

Прокрутка вгору