ШАБЛОНИ, ВЗІРЦІ ДОКУМЕНТІВ

Індивідуальний план здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії
Індивідуальний навчальний план
Індивідуальний план наукової роботи
Звіт про виконання ОНП підготовки доктора філософії
Атестація за рік навчання
Атестація випускника аспірантури
Переглянути
Заява_затвердження теми дисертації Переглянути
Заява_уточнення теми дисертації Переглянути
Заява_надання академічної відпустки Переглянути
Заява_надання відпустки по догляду за дитиною Переглянути
Заява_переривання академічної відпустки Переглянути
Заява_допуск до занять після переривання навчання Переглянути
Заява_відрахування зі складу аспірантів Переглянути

 

АТЕСТАЦІЯ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Відповідно до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-п#Text

Кроки атестації докторів філософії Переглянути
Заява_публічна презентація Переглянути
Заява_утворення разової спеціалізованої вченої ради Переглянути
Згода голови/рецензента/офіційного опонента разової СВР Переглянути
Прокрутка вгору