АСПІРАНТУРА

Наказ Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 02.07.2016

    У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за очною (денною) та заочною формами навчання з таких спеціальностей (за освітньо-науковими програмами):

 

Освітньо-наукова програма
Код спеціальності Найменування спеціальності Сертифікат Перегляд
Історія та археологія 032
Історія та археологія
№ 782

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

Переглянути
Філологія 035 Філологія № 2097

Термін дії:

до 01.07.2027 р.

Переглянути
Спеціальна освіта 016 Спеціальна освіта № 1269

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

Переглянути
Освітні, педагогічні науки 011 Освітні, педагогічні науки № 2857

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

 

Переглянути
Біологія 091 Біологія та біохімія № 5417

Термін дії:

до 01.07.2028 р.

Переглянути

        Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми навчання – 4 роки.

     Упродовж строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової і педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення та захистити дисертацію.

 

Прокрутка вгору