Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених К-ПНУ

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (К-ПНУ) є частиною системи громадського самоврядування К-ПНУ, що сприяє розвитку науки в молодіжному середовищі університету, забезпечує захист прав та інтересів осіб студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад ради Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Випуск 14

Випуск 13

Випуск 12

Випуск 11

Випуск 10

Випуск 9

Випуск 8

 

 

Догори