СТАЖУВАННЯ

Стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників інших ЗВО у К-ПНУ імені Івана Огієнка

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у К-ПНУ імені ІванаОгієнка (нова редакція)

Договір про надання платних послуг у сфері наукової та науково-технічної діяльності (стажування) між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та фізичною особою

Заява стажиста про надання платної послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності (стажування)

Реквізити оплати за надання платної послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності (стажування)

Вартість платної послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності (стажування)

Програми підвищення кваліфікації – стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти


Тренінгова програма “Навчання через дослідження”

Програма професійного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Стартап проєктування у науково-дослідній діяльності закладу вищої освіти»

Прокрутка вгору