Програми підвищення кваліфікації – стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Акмеологічні технології професійного зростання викладача закладу вищої освіти

Актуальні проблеми української історії та їх місце в формуванні базових компетенцій здобувачів вищої освіти

Інфомедійна грамотність і цифрова безпека

Іншомовна професійна комунікація (німецька мова)

Історія України як складова розбудови національної освіти і національної свідомості

Організаційно-методичні особливості впровадження (застосування) технологій здоров’язбереження в освітній процес зво в умовах дистанційного навчання

Права людини і соціальна адвокація

Профілактика та протидія булінгу (мобінгу) у закладі вищої освіти

Психологія вищої освіти

Створення інклюзивного середовища у закладі вищої освіти

Сучасні технології підвищення самоменеджменту студентів в умовах дистанційного навчання

Управління освітнім процесом в сучасному закладі освіти

Філософія ХХІ століття

Цифрові інструменти та система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Догори