НАУКОВІ НАПРЯМИ

Наказ МОН  № 372 від 25.03.2021 “Про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності”


Наукову і науково-технічну діяльність у К-ПНУ здійснюють за п’ятьма напрямами наукової (науково-технічної) діяльності відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №338 від 12.03.2019 р. «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності».

Перелік
наукових напрямів, за якими здійснюють
провадження наукової (науково-технічної) діяльності К-ПНУ

Науковий напрям Галузь знань, що враховують у науковому напрямі Код та найменування спеціальності
Гуманітарні науки та мистецтво Гуманітарні науки
Культура і мистецтво
032 Історія та археологія
035 Філологія
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Суспільні науки Журналістика
Освіта/Педагогіка
Соціальна робота
Соціальні та поведінкову науки
Сфера обслуговування
011 Освітні, педагогічні науки
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
Біологія та охорона здоров’я Біологія 091 Біологія
227 Фізична терапія, ерготерапія
Математичні науки та природничі науки Математика та статистика, природничі науки 101 Екологія
103 Науки про Землю
111 Математика
Технічні науки Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки

 

Прокрутка вгору