Інформаційні повідомлення

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Історія та особа: особа в історії” (до 85-річчя від дня народження ректора, професора Анатолія Копилова)

Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України (до 10-ї річниці затвердження «Програми заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»».

Об’єднана XV і XVI Міжнародна наукова конференція  “Фактори експериментальної еволюції організмів”

XIV Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології і автоматизація – 2021”

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція ” Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти”

Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспульства в ХХІ столітті”

Глухівські наукові читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук.

Міжнародно наукова-практична конференція. Наука, освіта, технології та суспільство: проблеми та перспективи.

Х Всеукраїнська заочна науково-практична конференція з міжнародною участю «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛОГОПЕДІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ»

ХХX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

 

Догори