Науково-дослідна археологічна лабораторія

Завідувач: Гуцал Віталій Анатолійович, кандидат історичних наук.

В основу діяльності лабораторії покладено проведення комплексних  наукових досліджень, які включають в себе археологічні розвідки та розкопки пам’яток, створення системного банку даних про археологічні старожитності краю та проведення  заходів з їх популяризація та охорони. Усі дослідження проводяться виключно за кваліфікаційним документом «Відкритим листом», який  видається на підставі рішення Кваліфікаційної ради і Польового комітету, які діють при Інституті археології НАН України та за «Дозволом Міністерства культури і туризму України». Дані документи, в свою чергу, погоджуються у департаменті культури, релігії та національностей обласних державних адміністрації.

Учасники: Гуцал А.Ф., Могилов О.Д., Строцень Б.С., Семенчук С.О, Болтанюк П.А., Старенький І.О., Сніховська С., Левінзон Є., Сльозкін М., Хомич Б., Мізинчук М., Долгих О.

   Напрямки діяльності:

  • здійснення комплексних досліджень, розвідки, археологічні розкопки;
  • розробку методів застосування новітніх археологічних досліджень;
  • створення системного банку даних про новітні археологічні дослідження;
  • здійснення методичних досліджень викладання гуманітарних дисциплін;
  • проведення археологічних досліджень у напрямку “комп’ютер у навчальному процесі”;
  • розробку теоретичних основ методики Проведення археологічної практики;
  • пошук і виявлення інформації, евристичну роботу в архівах та бібліотеках України.
  • публікацію в Інтернеті загальних матеріалів діяльності лабораторії;
  • популяризацію знань: створення науково-популярних праць, поширення інформації про діяльність лабораторії, сприяння обізнаності студентів про дослідження в галузі археології в Україні та поза її межами.

У фокусі головної уваги роботи лабораторії – дослідження археологічних пам’яток Середнього Подністров’я в добу Раннього залізного віку. Здійснюються регулярні археологічні експедиції. В останні роки активно досліджуються пам’ятки у Старому місті Кам’янця-Подільського. Влітку 2018 р. експедиція працювала у с. Купин Городоцького району Хмельницької області. Розкопки велися на курганах скіфського часу. Лабораторія активно співпрацює з Кам’янець-Подільським державним історичним музеєм-заповідником, спільно з яким організовує міжнародну науково-практичну конференцію «Археологія та фортифікація України» (у 2020 р. відбувся вже десятий такий форум). Видано 9 підсумкових збірників наукових праць за матеріалами цих конференцій. Розвивається співпраця з колегами-археологами з Республік Молдова і Польща. З 2007 р. на базі лабораторії проводиться міжнародна студентська археологічна конференція «Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи». У 2017-2019 рр. вийшли збірнки праць з виступами учасників наступних зібрань молодих археологів.

Догори