Центр мовознавчих студій Інституту української мови НАН України

Директор: Марчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор.

 Центр здійснює комплексне вивчення української мови, південноволинських і подільських говірок, утвердження української мови як державної, публікація здобутих результатів та впровадження їх у вітчизняну науку, освіту, культуру, популяризація надбань духовної культури українського народу.

Центр здійснює науково-дослідну роботу, науково-методичну роботу; пошукову, експедиційну роботу; археографічну роботу; міжнародні, всеукраїнські, регіональні наукові конференції, симпозіуми, круглі столи, наради, збори; видання наукових записок Центру, альманахів, журналів, наукових збірників, монографій, книг, брошур та іншої спеціальної літератури; співпрацює з магістрантами, аспірантами, здобувачами і докторантами.

Напрями наукової діяльності:

  • утвердження української мови як державної;
  • комплексне вивчення української мови; південно-волинських і подільських говірок;
  • публікація здобутих результатів та впровадження їх у вітчизняну науку, освіту, культуру;
  • популяризація надбань духовної культури українського народу;
  • дослідження лінгвокультурологічних кодів української мови.
Догори