Історичне краєзнавство та регіональні дослідження правобережної України

Наукову школу засновано у 1995 році

 

Керівник:

доктор історичних наук, професор, академік УАІН України, лауреат всеукраїнської премії імені Дмитра Яворницького, Почесний краєзнавець України

БАЖЕНОВ ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • теоретичні і концептуальні засади історичного краєзнавства та історичної регіоналістики в Україні;
 • джерелознавство та історіографія історичного крає­знавства і регіональних досліджень Правобережної України;
 • наукові дослідження регіональної історії;
 • розробка науково-методичних засад створення історії міст і сіл, пам’яток історії та культури Поділля й Волині;
 • регіональні аспекти історії національної культури;
 • біографістика діячів і дослідників краєзнавства Правобережної України.
  Основні досягнення:

Здійснено фундаментальні дослідження історичного краєзнавства і регіональної історії, пам’яткознавства, біографістики, духовної культури Правобережної України ХІХ — початку ХХІ ст.

Представниками наукової школи підготовлено й опубліковано  понад 84 монографії та книг з проблем історичного краєзнавства і регіональної історії Правобережної України.

 Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

 Л.В. Баженов, С.Е. Баженова, О.А. Бакалець, С.В. Гаврилюк, С.Д. Гальчак, О.П. Григоренко, С.В. Маркова, В.С. Прокоп­чук, Ю.А. Хоптяр, В.П. Рекрут, О.Л Баженов, С.М. Єсюнін, Л.А. Іваневич, Б.С. Кузіна, А.О. Михайлик, Е.О. Зваричук, О.М. Кошель, В.І. Петренко, В.А. Нестеренко, М.І. Алєщен­ко, В.Л. Задорожнюк, А.М. Трембіцький.

 Основні праці представників наукової школи:

 Прокопчук В. С. Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку ХХІ ст. : монографія. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. 600 с.

 1. Хоптяр Ю.А. Селянський рух в Лівобережній Україні (березень 1917 – січень 1918 рр.): монографія. Кам’янець-Подільський, 2010. 208 с.
 2. Прокопчук В. С. Шкільне краєзнавство: навч. посіб. К.: Кондор, 2011. 338 с.
 3. Коваль М.В. Довготривала фортифікація на теренах України напередодні і в час Другої світової війни. Вінниця: ФОП Довгалюк В.І., 2011-2012. Т. 1-7.
 4. Гальчак С.Д. Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі: ХІХ – початок ХХ ст.: монографія. Вінниця: ПП “Меркьюрі-Поділля”, 2013. 788 с.
 5. Пролкопчук В.С. Краєзнавство Поділля : історія та сучасність: монографія. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2014. 320 с.
 6. Рекрут В.П. Іполит Зборовський (1875-1937): на перехресті двох епох: монографія. Вінниця: ПП “Меркьюрі-Поділля”, 2014. 768 с.
 7. Трембіцький А.М. Мирослав Пінчак: історик і музеєзнавець : монографія. Хмельницький: ІРД, 2015.    236 с.
 8. Маркова С.В. Суспільні та політичні трансформації в українському селі в контексті формування тоталітарної системи (1917-1933): монографія. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2015. 543 с.
 9. Єсюнін С.М. Міста Поділля у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія. Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2015. 356 с.
 10. Іваневич Л.А. Традиційне вбрання українців Поділля: регіонально-локальні аспекти: монографія. Хмель­ницький: ФОП Мельник А.А., 2016. 274 с.
 11. Баженова С.Е. Юзеф Роллє і Україна : монографія. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2016. 200 с.
 12. Баженов Л.В., Михайлик А.О. Сільське господарство, промисловість та торгівля в ринкових умовах 1861-1914 рр.: монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня РУА”, 2016. 286 с.
 13. Бакалець О.А. Скарби Поділля ХІV – середини ХVII ст. монографія. Київ: Видавець Олег Філюк, 2017.  200 с.
 14. Баженов Л. В., Задорожнюк В.Л. Володимир Січинський і Україна : монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 352 с.
 15. Гальчак С.Д. Поділля в роки Другої світової війни (1939-1945) : монографія. Вінниця: ПП “Меркьюрі-Поділля”, 2018. 656 с.
Догори