Історія української революції 1648-1676 рр. та Гетьманщини (друга половина XVII-XVIII ст.)

Наукову школу засновано у 1993 році
Керівники:
доктор історичних наук, професор, академік НАН України , заслужений діяч науки і техніки України Смолій Валерій Андрійович,
доктор історичних наук, професор, академік УАІН , заслужений працівник освіти України Степанков Валерій Степанович

Напрями наукової діяльності:

 • історія України пізнього середньовіччя— ранньомодерного часу;
 • функціонування політичної  системи козацької України;
 • соціальна структура суспільства;
 • суспільно-політична думка України кінця XVI-XVIII ст.;
 • персоналії історії України XVI-XVIII ст.

Основні досягнення:

Підготовлено 12 докторів історичних наук, 24 кандидати історичних наук, здійснено понад 2370 публікацій, включаючи 93 монографії, 35 підручників і навчальних посібників, понад 2240 статей.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

В.А. Смолій, В.С. Степанков, А.В. Блануца, Д.П. Ващук, В.В. Газін, В.М. Горобець, О.І. Гуржій, А.О. Гурбик, В.М. Матях, Н.О. Савчук, Ю.К. Савчук, В.В. Станіславський, О.К. Струкевич, А.Г. Філінюк, Б.В. Черкас, Т.В. Чухліб, В.О. Щербак, О.Б. Ярошинський та інші.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Степанков В. С. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648-1657 рр.) / В. С.  Степанков. — Камянець-Подільський, 2008. — 263 с.
 2. Смолій В. А. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Темпора, 2009. – 680 с.
 3. Смолій В. А. Українська національна революція XVII століття (1648‑1676 рр.). Наукове видання / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 447 с.
 4. Філінюк А.Г. Правобережна Україна наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття: тенденції розвитку і соціальні трансформації. Наукове видання / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 565 с.
 5. Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині. 1941-1944: Документи і матеріали / упоряд.: М. П. Вавринчук, О. М. Завальнюк, П. Я. Слободянюк, А. Г. Філінюк, О. Б. Комарніцький, Ю. В. Олійник. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 576 с.
 6. Смолій В. А. Економічна історія України. Історико-економічне дослідження в 2-х т. / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Ніка-Центр, 2011. – Т.1. – 694 с.
 7. Смолій В. А. Петро Дорошенко. Політичний портрет / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Наукове видання / НАН України. Ін-т історії України. – К.: Темпора, 2011. – 632 с.
 8. Правові основи вищої школи: навчальний посібник / А. Г.Філінюк, В. І. Адамовський. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 296 с.
 9. Смолій В. А. Історія України: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. А. Смолій, В. С.Степанков. – К.: Генеза, 2011. – 224 с.
 10. Смолій В. А. Петро Дорошенко. Політичний портрет / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Наукове видання / НАН України. Ін-т історії України. – К.: Темпора, 2011. – 632 с.
 11. Філінюк А. Г. У пошуках нової якості історичної освіти та історичної правди: до 20-річчя створення кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 68 с.
 12. Чухліб Т.В. Гетьмани України-Русі / Т.В. Чухліб. – Донецьк: TOB «ВКФ «БАО», 2012. – 304 с.
 13. Чухліб Т.В. Відень 1683: Україна в боротьбі за “золоте яблуко” / Т.В. Чухліб. – К.: Вид-во “КЛІО”, 2012. – 559 с.
 14. Історія України в особах: Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / [О.В. Русина, В.О. Щербак, О.М. Дзюба, М. В. Довбищенко, Я. Д. Ісаєвич та інш.]. – К.: Україна, 2012. – 440 с.
 15. Ярошинський О. Б. Українознавство в умовах розбудови незалежної України : бібліографія (1989 – 2012 рр.) / О. Б. Ярошинський. – К. : ННДІУВІ, 2013. – 224 с.
Догори