Навчально-наукова лабораторія етнології

(керівник – член національної спілки краєзнавців України, кандидат філологічних наук Щегельський В. В.)

Напрями наукової діяльності:

Лабораторія здійснює:

  • навчально-методичну роботу: розробляє студентські навчальні програми з планових тем народознавства для персональних комп’ютерів; апробацію новітніх методів навчання у викладанні дисциплін; удосконалює методи застосування новітніх освітніх технологій; створює жанрово-тематичні збірники з рукописних фондів та методичні посібники з українознавства; надає консультації, обмінюється досвідом та передає із власних фондів не залучені до експонування в лабораторії знаряддя, предмети побуту і ремесел культурно-освітнім закладам міста й області;
  • навчально-виховну роботу: виконує програму контролю за рівнем засвоєних знань студентами на персональних комп’ютерах; організовує створення студентами сценаріїв народознавчих заходів та їх інсценізацію; проводить щорічні конкурси «Вертепів», «Конкурс на кращу писанку»; створює умови для візуального вивчення традиційних предметів та знарядь діяльності етносу; запроваджує заходи на відзначення державних та народних свят; надає можливість ознайомитися з відеозаписами попередніх років щодо проведення народознавчих заходів із використанням фондів лабораторії;
  • науково-дослідницьку роботу: керує написанням студентами рефератів, курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських, кандидатських робіт із використанням фондових матеріалів лабораторії; організовує підготовку, проведення та участь студентів і викладачів у наукових конференціях із питань духовної та матеріальної культури народу; допомагає у написанні конкурсних робіт учнями ліцеїв та гімназій; забезпечує джерельну автентичну базу для роботи науковців;
  • пошуково-збирацьку роботу: організовує та контролює проведення навчальної практики з фольклору; проводить щорічні викладацько-студентські етнологічні експедиції у населені пункти Поділля; розшуковує традиційні предмети побуту і ремесел етносу для поповнення та поновлення експозицій навчально-наукової лабораторії етнології; записує народознавчу інформацію;
  • просвітницьку роботу: проведення навчально-пізнавальних екскурсій у приміщенні лабораторії; організація майстер-класів; надання науково-методичних консультацій щодо планування та організації народознавчих осередків; позалабораторні форми роботи;
  • створення бази народознавчої інформації: систематизує та впорядковує фольклорні записи у рукописному фонді; накопичує фото-, фоно- та відеозаписи, графічні зображення об’єктів Поділля з народознавства; комплектує народознавчу бібліотеку лабораторії.

 

Догори