Галузева науково-дослідна лабораторія теорії і методики фізичного виховання та спортивного тренування

Завідувач: Бабюк Сергій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент

Напрями наукових досліджень лабораторії

  • Вивчення особливостей потреб школярів у руховій активності, основи фізичного виховання у системі загальної освіти дітей шкільного віку
  • Вивчення особливостей мобілізації функціональних резервів організму і формування функціональної підготовленості кваліфікованих спортсменів у процесі адаптації до напруженої спортивної діяльності, як основи для розробки критеріїв управління адаптаційними процесами.

Основні завдання лабораторії:

  • Визначення основних напрямків підвищення рухової активності, як складової здорового способу життя. Вивчення особливостей методики фізичного виховання у шкільному віці.
  • Вивчення особливостей прояву фізичної працездатності та мобілізації функціональних можливостей організму в процесі термінової та довготривалої адаптації кваліфікованих спортсменів до тренувальних і змагальних навантажень, що пов’язані зі змінами в регуляції фізіологічних функцій.
  • Визначення основних напрямів підвищення ефективності реалізації функціонального потенціалу організму спортсменів та оцінки їх термінових адаптаційних реакцій і особливостей довгострокової адаптації.
  • Науково-методичне забезпечення навчального процесу КПНУ імені Івана Огієнка, фахівців у сфері фізичної культури і спорту, а також спортивної підготовки кваліфікованих спортсменів та осіб, які займаються фізичною культурою.

Догори