Науково-дослідна лабораторія «Управління навчально-пізнавальною діяльністю»

Науково-дослідна лабораторія «Управління навчально-пізнавальною діяльністю» (керівник – доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кух А. М.)

Напрями наукової діяльності:

  • науково-теоретичні дослідження з проблеми “Управління навчально-пізнавальною діяльністю”; вироблення та впровадження інноваційних технологій управління пізнавальною діяльністю (вищі та середні заклади освіти);
  • розробка та апробація навчально-методичних посібників, орієнтованих на використання нових засобів та технологій навчання і управління цим процесом;
  • освітньо-консультативна діяльність по підвищенню науково-професійного рівня використання нових засобів та технологій навчання і управління пізнавальною діяльністю;
  • вивчення передового досвіду використання інноваційних технологій в навчанні фізики та дисциплін технологічної галузі, узагальнення та вироблення рекомендацій щодо його поширення та застосування;
  • налагодження наукових зв’язків з вищими закладами освіти та науково-методичними центрами; надання послуг з апробації нових засобів, методів та технологій навчання.
Догори