Наукові праці викладачів – 2014 рік

Монографії, історичні нариси

 1. Абрамович С.Д. Двоемирие Гоголя / С.Д. Абрамович. – Каменец-Подольский : Изд-во КПНУ имени Ивана Огиенко, 2014. – 124 с.
 2. Адамовський В.І. Депортації населення України в першій половині ХХ ст. : електронна монографія / В.І. Адамовський. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 177 с.
 3. Атаманчук П.С. Педагог-физик ХХІ века / П.С. Атаманчук, А.А.Губанова, Н.Л. Мыслинская, К.Г. Никифоров // Калузький педагогічний університет ім. К.Е Ціолковського, 2014. – 426 с.
 4. Атаманчук П.С. Управление процессом становления будущего педагога. Методологические основы: монография / П.С. Атаманчук. – Palmarium Academic Publishing ist ein Imprint der, Deutschland, 2014. – 137 p.
 5. Бабюк Т.Й. Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів / Т.Й. Бабюк. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 228 с.
 6. Баженова С.Е. Україна Тараса Шевченка: історичні нариси до 200-річчя Т.Г. Шевченка / С.Е. Баженова, О.П. Рєент, Л.В. Баженов, С.Д. Гальчак, Р.В. Маньковська, В.М. Мельниченко. – Харків: Фоліо, 2014. – 575 с.
 7. Водно-болотні угіддя Поділля : колективна монографія / за заг. ред. Л.С. Балашова, М.Д. Матвєєва, Л.Г. Любінської, І.П.Касіяника. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 220 с
 8. Ганаба С.О. Філософія дидактики: контексти, стратегії, практики / С.О. Ганаба. – Суми : Університетська книга, 2014. – 336 с.
 9. Гурман Л.Д. Педагогічні умови підвищення рівня фізичної підготовленості старшокласників у процесі позакласної роботи / Л.Д. Гурман. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана, 2014. – 120 с.
 10. Душанова Т.В. Екологія Кам’янця-Подільського (стан повітря, природних вод, шумове забруднення) : монографія / Т.В. Душанова. – Кам’янець-Подільський : ПП «Буйницький, 2014. – 201 с.
 11. Завальнюк О.М. Митна справа на Правобережній Україні (60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / О.М. Завальнюк, А.Д. Войцещук, Г.В. Поташнікова. – 2-е вид., доп. – Хмельницький : ФОП Крисюк, 2014. – 448 с.
 12. Карпенко Т.П. Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики / Т.П. Карпенко, М.А. Печенюк, С.В. Чайка. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 252 с.
 13. Коган О.В. Педагогічні та психологічні аспекти формування здорового способу життя у розумово відсталих учнів / О.В. Коган, І.Л. Рудзевич. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко, 2014. – 164 с.
 14. Комарніцький О.Б. Нариси з історії освіти на Житомирщині : колект. монограф. / [за ред. Г.Г. Махоріна]. – Житомир : Полісся, 2014. – 196 с.
 15. Крук А.А. Типологія концепту долі у романістиці Т. Гарді й українській прозі доби реалізму (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко) / А.А. Крук, Г.Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2014. – 197 с.
 16. Кудрявцев М.Г. Нариси з теорії літератури та компаративістики: духовно-етичні аспекти / М.Г. Кудрявцев. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В.: Абетка, 2014. – 155 с.
 17. Лабунець В.М. Інноваційні технології інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики: теорія та методика / В.М. Лабунець. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 352 с.
 18. Лаврусевич Н.О. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки 20-х років ХХ ст. / Н.О. Лаврусевич. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 168 с.
 19. Оптасюк О.М. Гербарий Жана Эммануэля Жилибера / О.М.Оптасюк, Н.Н. Шиян, Л.В. Завьялова. – К. : Альтерпрес, 2013. – 492 с.
 20. Прокопчук В.С. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність : монографія / В.С. Прокопчук – 2–ге вид. допов. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2014. – 312 с.
 21. Семелюк Р.М. Дж. Джойс і А. П. Чехов на зламі століть: художні пошуки у малому жанрі : монографія / Р.М. Семелюк. – Кам’янець-Подiльський : Аксіома, 2014. – 176 с.
 22. Сімко А.В. Корекція психомоторики дітей-олігофренів дошкільного віку : монографія / А.В. Сімко. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 180 с..
 23. Сімко Р.Т. Особливості прояву психомоторних якостей суб’єкта в екстремальних умовах діяльності : монографія / Р.Т. Сімко. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 212 с.
 24. Степанков В.С. Влада в Українській державі: сутнісний зміст та вектори позиціювання / В.С. Степанков, В.А. Смолій // Українська держава другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст.: політика, суспільство, культура. – К. : Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 41-87.
 25. Степанков В.С. Богдан Хмельницький / В.С. Степанков, В.А. Смолій. – К. : Арій, 2013. – 656 с.
 26. Степанков В.С. Петро Дорошенко / В.С. Степанков, В.А. Смолій. – К. : Арій, 2013. – 608 с.
 27. Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 рр. Виникнення Гетьманату / В.С. Степанков // Українське козацтво і Велике князівство Литовське. – К. : Вид-во ТОВ «Балтія-Друк», 2014. – С. 48-72.
 28. Сторчевая Т.В. Методика формирования грамматической компетенции по латинському языку (на матери але системы перфекта) : монографія / Т.В. Сторчевая. – Deutschland : LAPLAMBERT Academic Publishing, 2014. – 293 c
 29. Федорчук В.В. Проектна діяльність, її типи та особливості організації / В.В. Федорчук, Т.В.Мартинюк, Н.В.Ігнатенко, О.С. Аліксійчук, Т.В. Борисова // Концептуальні засади мистецької педагогіки у вищій школі : колективна монографія / за заг. ред. Т.В. Мартинюк, Н.В. Ігнатенко. – Мелітополь : Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – С. 49-64.
 30. Чеканська О.А. Історія становлення психологічної науки на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : монографія / О.А. Чеканська. – Кам’янець-По­дільський : Медобори-2006, 2014. – 207 с.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ
 1. Алексєєв О.О. Настільний теніс : навчально-методичний посібник / О.О. Алексєєв. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 104 с.
 2. Атаманчук П.С. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях (цивільний захист населення) : навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 84 с.
 3. Атаманчук П.С. Охорона праці в галузі : навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик. – Видання 3-тє. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 216 с.
 4. Атаманчук П.С. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс) : навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик У.І. Недільська. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 208 с.
 5. Атаманчук П.С. Практичні заняття з методики навчання фізики (основна школа) : навчальний посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 236 с.
 6. Атаманчук П.С. Практичні заняття з методики навчання фізики (старша школа) : навчальний посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. – 272 с.
 7. Бахмат Н.В. Виховання дисциплінованості дітей у закладах інтернатного типу : навчально-методичний посібник / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; уклад. Н.В. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. – 72 с.
 8. Бахмат Н.В. Моделювання портфоліо педагога : навчально-методичний посібник / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; уклад. Н.В. Бахмат. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. – 72 с.
 9. Бахмат Н.В. Основи педагогіки : навчально-методичний посібник / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; уклад. Н.В. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2014. – 80 с.
 10. Бахмат Н.В. Школознавство : навчально-методичний посібник / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; уклад. Н.В. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. –136 с.
 11. Білецька Т.В. Політична психологія : навчальний посібник / Т.В. Білецька. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 232 с.
 12. Боднарчук Т.В. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя німецької мови: навчально-методичний посібник / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [укладач Т.В. Боднарчук]. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. – 96 с.
 13. Борисова Т.В. Методичні рекомендації до розробки сценаріїв шкільних театральних постановок : методичні рекомендації / Т.В. Борисова. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 64 с.
 14. Науково-дослідна діяльність в галузі освіти : навчально-методичний посібник / А.І. Босенко, О.М. Вержиховська, О.В. Гаврилов, В.А. Гурський ; за ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 160 с.
 15. Босенко А.І. Науково-дослідна діяльність в галузі освіти : навчально-методичний посібник / А.І. Босенко, О.М. Вержиховська, О.В. Гаврилов, В.А. Гурський ; за ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 160 с.
 16. Босенко А.І. Науково-дослідна діяльність в галузі освіти : навчально-методичний посібник / А.І. Босенко, О.М. Вержиховська, О.В. Гаврилов, В.А. Гурський ; за ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 160 с.
 17. Босенко А.І. Науково-дослідна діяльність в галузі освіти : навчально-методичний посібник / А.І. Босенко, О.М. Вержиховська, О.В. Гаврилов, В.А. Гурський ; за ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. – 160 с.
 18. Волковинський О.С. Провідні художньо-публіцистичні жанри : навчальний посібник / О.С. Волковинський. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 96 с.
 19. Гаврилов О.В. Прикладна корекційна психопедагогіка: олігофренопедагогіка : навчальний посібник / за ред. О.В. Гаврилова, В.О. Липи, О.М. Ляшенка, В.Е. Левицького, О.М. Опалюка, О.П. Глоби, Є.В. Данильченка. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 592 с.
 20. Гаврилов О.В. Прикладна корекційна психопедагогіка: олігофренопедагогіка : навчальний посібник / за ред. О.В. Гаврилова, В.О. Липи, О.М. Ляшенка, В.Е. Левицького, О.М. Опалюка, О.П. Глоби, Є.В. Данильченка. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 592 с.
 21. Гаврилов О.В. Спеціальна методика математики : підручник / О.В. Гаврилоа, О.М. Ляшенко. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 420 с.
 22. ГалайбідаО.В. Aspects of Modern English Syntax : навчально-методичний посібник / О.В.Галайбіда. – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2014. – 84 с.
 23. Гевчук Н.С. Технології роботи соціального гувернера : навчально-методичний посібник / Н.С. Гевчук. – Кам’янець-Подільський : Медобори -2006, 2014. – 144 с.
 24. Главацька О.І. Basic English Grammar : довідник з англійської мови / О.І. Главацька. – Видання друге, доповнене. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2014. – 140с.
 25. Главацька О.І.Теоретико-методичні основи педагогічної практики з англійської мови для студентів факультету іноземної філології : методичні рекомендації / О.І. Главацька. – 2-ге вид., доп. – Кам’янець-Подільський : Видавництво Абетка-Світ, 2014. – 120с.
 26. Гудима О.В. Психодіагностика (курс лекцій) : навчальний посібник / О.В. Гудима, Ю.П. Данчук. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 132 с.
 27. Гудима О.В. Психодіагностика (практикум) : навчальний посібник / О.В. Гудима, Ю.П.Данчук. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 272 с.
 28. Гурський В.В. Основи науково-дослідної діяльності студентів соціально-пе­да­го­гічних спеціальностей : навчальний посібник / В.В. Гурський. – Ка­м’я­нець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 136 с.
 29. Гурський В.В. Педагогіка. У двох книгах. Книга ІІ. Теорія виховання. Управління навчально-виховним процесом : навчальний посібник / В.В. Гурський, В.В. Присакар. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 190 с.
 30. Дворницька Н.І. Загальне мовознавство : навчальний посібник / Н.І. Дворницька. – 2-ге вид. – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2014. – 200 с.
 31. Дзюбак Н.М. Українська мова (за професійним спрямуванням). Для студентів напрямів підготовки 6.040202 Математика*, 6.040203 Фізика*, 6.040302 Інформатика* : навчально-методичний посібник / Н.М. Дзюбак, І.С. Беркещук. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. –204 с.
 32. Дідик Н.М. Акмеологія : навчально-методичний посібник / Н.М. Дідик. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 164 с.
 33. Дідик Н.М. Диференційна психологія : теоретичні та прикладні аспекти : навчально-методичний посібник / Н.М.Дідик. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 196 с.
 34. Дідик Н.М. Диференційна психологія: теоретичні та прикладні аспекти : навчально-методичний посібник / Н.М. Дідик, О.А. Чеканська. – Кам’янець-По­ді­ль­сь­кий : Медобори-2006, 2014. – 196 с.
 35. Дідик Н.М. Етика соціально-педагогіної діяльності : навчально-методичний посібник / Н.М. Дідик. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. –104 с.
 36. Дуткевич Т.В. Психологія вищої школи (курс лекцій) : навчальний посібник / Т.В. Буткевич. – 4-е вид. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 224 с.
 37. Інклюзивна освіта: теорія та практика : навчально-методичний посібник / [кол. авторів; за заг. ред. С.П. Миронової]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Частина 2. – 184 с.
 38. Казанішена Н.В. Педагогічна практика : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія*, спеціальності 7.04010201 Біологія* 7.04010401 Географія* / Н.В. Казанішена. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2014. – 74 с.
 39. Казимір В.О. Aus der Schatzkammer der deutschen Kultur : навчально-методичний-посібник / В.О. Казимір. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 270 с.
 40. Казимір В.О. Lesetexte für die Studenten des II. Studienjahres : навчально-методичний-посібник / В.О. Казимір. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 320 с.
 41. Кеба О.В. Модерністська проза : матеріали до вивчення : ч.2. Франц Кафка : навчально-методичний посібник / упоряд.: О.В. Кеба, П.Л. Шулик, Д.О. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 188 с.
 42. Ковальчук А.Ф. Художньо-трудова діяльність майбутніх учителів початкових класів : навчально-методичний посібник / А.Ф. Ковальчук, І.А. Ковальчук. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 248 с.
 43. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі фізичної культури і спорту : навчальний посібник / Г.П. Ковальчук. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 228 с.
 44. Комарніцький О.Б. Історія України (ХХ ст. – 2014 р.) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації / О.Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 328 с.
 45. Крецька Ю.А. Schritt für Schritt zu der Professionalität : Навчально-методичний посібник / [укладач] Ю.А. Крецька. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. – 128 с.
 46. Крецька Ю.А. Методичні рекомендації щодо організації процесу адаптації майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності засобами діяльності профілюючих кафедр / Ю.А. Крецька. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. – 76 с.
 47. Лабунець В.М. Інструментування вокального супроводу для народно-інстру­мен­таль­них ансамблів : методичний посібник / В.М. Лабунець, В.Ф. Олійник. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Волощук В.О., 2014. – 84 с.
 48. Ладиняк Н.Б. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу : навчально-методичний посібник / Н.Б. Ладиняк. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 112 с.
 49. Мазур В.А. Залучення учнів спеціальної методичної групи до фізичної активності під час навчання в основній школі : методичний посібник / В.А. Мазур, Г.А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 184 с.
 50. Мазур В.А. Залучення учнів спеціальної методичної групи до фізичної активності під час навчання в основній школі : навчально-методичний посібник / В.А. Мазур, Г.А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 184 с.
 51. Максимчук Н.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія. Збірник завдань : навчально-методичний посібник / Н.П. Максимчук. – 3-є вид. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. – 240 с.
 52. Маркітантов Ю.О. Короткий словник-довідник термінів спорту та фізичної культури : навчальний посібник / укладачі: Ю.О. Маркітантов, В.Ю. Маркітантова. – – 2-ге вид., доповн. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 72 с.
 53. Марчишина А.А. Notes on Text Interpretation: навчально-методичний посібник з інтерпретації тексту / А.А. Марчишина. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В.С., 2014. – 148с.
 54. Матковська М.В. An introduction to Middle and Early English: навчальний посібник / М.В. Матковська. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. – 224 с.
 55. Михальська С.А. Психологія екстремальних ситуацій : навчальний посібник / С.А. Михальська, О.А. Чеканська. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2014. – 190 с.
 56. Никитюк С.І. Music around: навчальний посібник / С.І. Никитюк. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 68с.
 57. Олійник В.Ф. Сонати та сонатини для баяна : навчально-репертуарний посібник / В.Ф. Олійник. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Волощук В.О., 2014. – 84 с.
 58. Опря Б.О. Міжнародна індустрія туризму : навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу економічного факультету напряму підготовки 6.140103 Туризм / Б.О.Опря. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 88 с.
 59. Петровська С.С. Русский синтаксис в цитатах, схемах, таблицах (дидактические материалы) : учебно-методическое пособие для студентов университетов (филологические специальности) / С.С. Петровська. – Каменец-Подольский : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 416 с.
 60. Плахтій П.Д. Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Лабораторний практикум : нав­ча­льно-методичний посібник / П.Д. Плахтій. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 144 с.
 61. Плахтій П.Д. Вікова фізіологія. Тести, завдання для самопідготовки і модульної контрольної роботи : навчально-методичний посібник / Л.С. Соколенко, В.А. Ко­лодій, О.І. Циганівська, Т.М. Мосендз ; за ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 192 с.
 62. Плахтій П.Д. Фізіологія нейрогуморальної регуляції функцій і ВНД в запитаннях, завданнях і відповідях : навчальний посібник / П.Д. Плахтій. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 352 с.
 63. Плахтій П.Д. Захворювання серця і кровоносних судин. Профілактика і лікування : навчальний посібник / П.Д. Плахтій, О.О.Галаченко. – Кам’янець-Поді­ль­сь­кий : ПП «Медобори-2006», 2014. – 144 с.
 64. Плахтій П.Д. Основи фітотерапії : навчальний посібник / П.Д. Плахтій, О.О. Галаченко, О.В. Лук’янова. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 152 с.
 65. Плахтій П.Д. Фізіологія та психологія праці. Курс лекцій : навчальний посібник / П.Д. Плахтій, А.М. Савчук; за ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 352 с.
 66. Попович А.С. Методика навчання української мови в старших класах : навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 7.02030301 Українська мова і література* / А.С. Попович. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 95 с.
 67. Попович А.С. Методика навчання української мови. Навчально-методичний комплекс : навчально-методичний посібник / за ред. А.С. Попович. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 258 с.
 68. Прозар М.В. Теорія і методика викладання спортивних ігор : навчально-методичний посібник [для факультету фізичного виховання і спортивних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації] / М.В. Прозар, В.В. Слюсарчук, М.В. Зубаль, С.М. Телебей. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 264 с.
 69. Сімко А.В. Фізична реабілітація дітей з особливостями інтелектуального розвитку : навчально-методичний посібник / А.В. Сімко. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 136 с.
 70. Славіна Н.С. Психологічне консультування : навчально-методичний посібник / Н.С.Славіна, С.А.Михальська. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 170 с.
 71. Вікова фізіологія. Тести, завдання для самопідготовки і модульної контрольної роботи : навчально-методичний посібник / Л.С. Соколенко, В.А. Колодій, О.І. Циганівська, Т.М. Мосендз ; за ред. П.Д.Плахтія. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 192 с.
 72. Тітаренко О.М. Навчально-методичний посібник з курсу «Економічна теорія» для студентів денної форми навчання неекономічних напрямів підготовки : навчально-методичний посібник / О.М. Тітаренко, М.О. Гофман, О.П. Свідер. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2014. – 147 с.
 73. Торчинська З.К. Дитяча література : навчально-методичний посібник / З.К. Торчинська. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2014. – 178 с.
 74. Уманець А.В. English for Students Majoring in Arts : навчально-методичний посібник для студентів мистецьких спеціальностей / укладачі: А.В. Уманець, О.О. Попадинець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2014. – 244 с.
 75. Федорчук В.В. Педагогічні технології в початковій школі : навчально-методичний посібник / автор-упорядник В.В. Федорчук. – Кам’янець-Подільсь­кий : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 268 с.
 76. Федорчук В.М. Тренінг особистісного зростання [текст] : навчальний посібник / В.М. Федорчук. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 250 с.
 77. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології: [навчальне видання] / за заг ред. П.Л. Шулик, О.В.Кеби. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Ч. 2. – 196 с.
 78. Циганівська О.І. Анатомія людини : навчальний посібник / О.І. Циганівська, П.Д. Плахтій, В.П. Молєв. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 200 с.
 79. Чаплінський Р.Б. Фізична реабілітація при серцево-судинних захворюваннях Електронне видання. – Електронний посібник.
 80. Шаравара В.В. Екологічне інспектування : навчальний посібник / В.В. Шаравара, І.В. Федорчук. – 2014. – 148 с.