Наукові школи​

Наукові школи​

Проблеми української історіографії XVIII – ХХ ст.

Історія суспільних трансформацій в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століття

Актуальні проблеми українського мовознавства та лінгводидактики

Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівнянь

Історичне краєзнавство та регіональні дослідження правобережної України

Історія української революції 1648-1676 рр. та Гетьманщини (друга половина XVII-XVIII ст.)

Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації

Математичне і комп’ютерне моделювання фізичних та інформаційних процесів

Україна наприкінці XIX ст. – у 30-х рр. XX ст.

Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти

Художня спадщина України в контексті сучасного мистецтвознавства

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в спеціальній та інклюзивній освіті

Розвивальні й оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації

Інноваційні технології фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва

Текст як основна одиниця комунікації

Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності

Теоретико-практичні аспекти дослідження рослинного покриву Поділля та його антропічної трансформації

Наукова школа “Інноваційно-інформаційні трансформації економіки України”

Догори