Історичне краєзнавство та регіональні дослідження правобережної України

Наукову школу засновано у 1995 році
Керівник:
доктор історичних наук, професор, академік УАІН України, лауреат всеукраїнської премії імені Дмитра Яворницького БАЖЕНОВ ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • теоретичні і концептуальні засади історичного краєзнавства в Україні;
 • джерелознавство та історіографія історичного краєзнавства і регіональних досліджень Правобережної України;
 • наукові дослідження регіональної історії;
 • розробка науково-методичних засад створення історії міст і сіл, пам’яток історії та культури Поділля й Волині;
 • регіональні аспекти національної культури;
 • біографістика діячів і дослідників краєзнавства Правобережної України.

Основні досягнення:

Здійснено фундаментальні дослідження історичного краєзнавства і регіональної історії, пам’яткознавства, біографістики, духовної культури Правобережної України ХІХ — початку ХХІ ст.

Представниками наукової школи підготовлено й опубліковано  понад 74 монографії та книг з проблем історичного краєзнавства і регіональної історії Правобережної України.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

Л.В. Баженов, С.В. Гаврилюк, В.С. Прокопчук, Ю.А. Хоптяр, С.Д. Гальчак, В.П. Рекрут, С.Е. Баженова, О.Л Баженов, Г.Г. Кучеров, І.А. Стасюк, А.О. Михайлик, Е.О. Зваричук, О.М. Кошель, В.І. Петренко, В.А. Нестеренко,М.І. Алєщенко, В.Л. Логвіна, С.В. Маркова, А.М. Трембіцький.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Прокопчук В. С. Інституціалізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку ХХІ ст.: етапи, форми, напрями діяльності / В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – 460 с.
 2. Баженов Л. В. Володимир Січинський: життя, діяльність, творчість в ім’я  України / Л. В. Баженов, В. Л. Логвіна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2009. 236 с.
 3. Прокопчук В. С. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту: іст. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с. : іл.
 4. Прокопчук В. С. Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку ХХІ ст. [Текст] / В. С. Прокопчук; наук. ред. П.Т. Тронько; МОН України, К-ПНУ ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 600 с.
 5. Прокопчук В. С. Краеведение Украины на современном этапе (1991-2007 годы) / В. С. Прокопчук // Труды Первого Всероссийского съезда историков-регионоведов (Санкт-Петербург, 11 – 13 октября 2007 г.) : В 3 т. – СПб. : Президентская б-ка им. Б.Н. Ельцина, 2010. – Т. 3. С.376-383;
 6. Хоптяр Ю. А Селянський рух в Лівобережній Україні (березень 1917 – січень 1918 рр.): Монографія. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 208 с
 7. Хоптяр Ю. А. Основи правознавства: навч. посіб. / Ю. А. Хоптяр, В. І. Адамовський. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – 296 с.
 8. Прокопчук В. С. Шкільне краєзнавство: навч. посіб. / В. С. Прокопчук. – К.: Кондор, 2011. – 338 с.
 9. Баженова С. Е. Ю. І. Крашевський і Україна / С. Е. Баженова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 156 с.
 10. Прокопчук В. С. Українсько-польський аспект у діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка = Ukraińsko-polski aspect dzialalności Biblioteki Naukowej Uniwersytetu im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu / В. С. Прокопчук // Otwarte zasobj wiedzj nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej: mater. konf., Krakow-Zakopane, 15-17 czerwca 2011 / Biblioteka Politechniki Krakowskiej; nod red. Marka M. Córskieqo i Marzeny Marcinek. – Krakow, 2011 – S. 271-290.