НАУКОВІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НАШОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 2008 РІК

МОНОГРАФІЇ, ІСТОРИЧНІ НАРИСИ

 1. Баженов Л.В., Логвіна В.М. Володимир Січинський (1894-1962 рр.): життя, діяльність, творчість в ім’я України. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. – 236 с.
 2. Біла І.М. Особливості аналогізування в мисленнєвій діяльності старших дошкільників / За ред. В.О. Моляко. – К.: Освіта України, 2008. — 263 с. (у співавторстві).
 3. Вонсович С.Г. Дискурс тоталітаризму (політологічний аспект). — Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2008. — 200 с.
 4. Гаврищук Анатолій Петрович (до 40-річчя науково-педагогічної праці): Біобібліографічний покажчик /Укл. Є.П.Сільвеструк. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 34 с.
 5. Гнатюк Ю.В., Гнатюк В.О., Гудима У.В. Найкраща рівномірна апроксимація неперервного компактнозначного опуклозначного відображення множинами інших неперервних компактнозначних опуклозначних відображень. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. – 54 с.
 6. Завальнюк О.М. Геринович Володимир Олександрович – ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / Серія “Керівники навчального закладу”. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 28 с.
 7. Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Бучинський Петро Миколайович – ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти /Серія “Керівники навчального закладу”. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 32 с.
 8. Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський національний університет (1918-2008 рр.): Історичний нарис. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 296 с.
 9. Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 768 с.
 10. Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Клепатський Павло Григорович – ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / Серія “Керівники навчального закладу”. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 28 с.
 11. Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Хведорів (Федоров) Михайло Михайлович – ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / Серія “Керівники навчального закладу”. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 24 с.
 12. Завальнюк О.М., Стецюк В.Б. Земства Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 190 с.
 13. Заводовський А.А. Українське питання у дзеркалі преси вітчизняної соціал-демократії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). . – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. – 152 с.
 14. Задорожнюк А., Реєнт О. Промислове виробництво в містах і містечках Подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – 270 с.
 15. Іван Огієнко: «Тобі, Україно, віддав я всі сили…»: Біобібліографічний покажчик /Уклад.: Є.Сохацька, О.Трончук, В.Пархоменко. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 76 с.
 16. Іванов В.Ф. Давньоруська співуча мова: . – Миколаїв: «Шамрай», 2008. – 232 с.
 17. Іванов В.Ф. Музична освіта в Україні у ХVІІІ столітті: -посібник. – Миколаїв: «Іліон», 2008. – 351 с.
 18. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Ювілейне видання /Редкол.: О.М. Завальнюк, В.А. Смолій, І.М. Вишневський та ін. – К.: Вид-во “Логос Україна”, 2008. – 200 с.
 19. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – Т.3. – 1007 с.
 20. Каньоса П.С., Суровий А.Ф. Педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення: Історичний нарис. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 196 с.
 21. Конет І.М. Стаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах. . — Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008. — 120 с. (у співавторстві).
 22. Конет Іван Михайлович (до 30-річчя науково-педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик /Уклад.: Л.В.Огороднікова, О.В.Гавва, О.С.Толков. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. – 47 с.
 23. Копилов С.А., Газін В.В. Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: Історичний нарис. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 76 с.
 24. Копилов С.А., Степанков В.С. Леонід Антонович Коваленко: вчений, педагог, особистість (нариси). – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 192 с.
 25. Кудрявцев М.Г. Своє і чуже: історико-літературознавчі і компаративістичні розвідки: . — Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. — 365 с.
 26. Лозовий В.С. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. — квітень 1918 р.). — Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2008. — 480 с.
 27. Лозовий В.С., Щирба В.С., Рачковський О.М. Фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення: Історичний нарис. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 116 с.
 28. Малий В.В. Етносоціальні процеси на Поділлі у 1861-1914 рр. . — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 280 с.
 29. Маркітантов Ю.О., Стецюк В.Б. Факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету: Історичний нарис. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 120 с.
 30. Марчишина А.А., Олійник С.В. Факультет іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення: Історичний нарис. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 52 с.
 31. Матвєєв М.Д., Задорожнюк А.Б., Казанішена Н.В., Гордій Н.М. Природничий факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичний нарис. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 148 с.
 32. Михальський А.В., Юга О.А. Факультет психології Кам’янець-Подільського національного університету: Історичний нарис. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 60 с.
 33. Найчук А.В. Філософсько-педагогічна думка України: динаміка у цивілізаційному вимірі. — К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. — 209 с.
 34. Олексій Олександрович Чехівський: Біобібліографічний нарис (до 80-річчя від дня народження) / Упоряд.: Л.М. Марчук, А.С. Попович. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйніцький О.А., 2008. — 68 с.
 35. Опря А.В. Православне духовенство в реформаційному та національно-визвольному русі України (1900 – лютий 1917 р.). – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – 192 с.
 36. Попович А.С. Мовностилістичні особливості української сатирично-гумористичної прози. . — Кам’янець-Подільський: ПП Буйніцький О.А., 2008. — 172 с.
 37. Прокопчук В.С. Інституціалізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку ХХІ ст.: етапи, форми, напрями діяльності. . – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – 460 с.
 38. Прокопчук В.С. Кондрацький Франц Андрійович – ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти /Серія “Керівники навчального закладу”. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 72 с.
 39. Прокопчук В.С. Я спасення шукав для народу (Мелетій Смотрицький в долі України). – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2008. – 64 с.
 40. Рибак І.В. Індивідуальне селянське господарство Поділля у добу непу. . — Кам’янець-Подільський: ПП Сисин О.В., 2008. — 244 с.
 41. Савчук В.О. Досвід міжнародної діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: здобутки і перспективи. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 175 с.
 42. Савчук В.О. Українськомовна колекція освітянської літератури у фондах ХНДБ імені В.Г.Короленка (1857-1923). – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2008. – 128 с. (у співавторстві).
 43. Свідер П.І. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові: Літературно-публіцистичний нарис. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — Ч. ІІ. – 144 с.
 44. Свідер Полікарп Іванович (до 85-річчя від дня народження) / Упоряд.: О.А. Рарицький, Н.С. Богуцька, Н.О. Лаврусевич, М.С. Васьків, І.І.Грінішина. — Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2008. — 136 с.
 45. Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету. Дослідження. Документи. Матеріали / Укладач, автор передмови і досліджень О.М. Завальнюк. –Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 280 с.
 46. Сич В.М. Соціально-психологічні особливості мотивації професійного вдосконалення спеціалістів відділів освіти: . – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008. – 160 с.
 47. Смолий В.А., Степанков В.С. и др. История Украины: научно-популярные очерки. – М.: ОЛМА – Медиа-груп, 2008. – 1069 с.
 48. Смолій В.А., Степанков В.С. Політична система українського суспільства у роки Національної революції XVII століття. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2008. — 120 с.
 49. Смолій В.А., Степанков В.С. та ін. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності. – К.: НІКА-ЦЕНТР, 2008. – 968 с.
 50. Солопчук М.С., Комарніцький О.Б. Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету (1949-2008 рр.): Історичний нарис. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 164 с.
 51. Співак В.І., Глушковецький А.Л. Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету: Історичний нарис. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 60 с.
 52. Степанков В.С. Копилов Анатолій Олексійович – ректор Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету) / Серія “Керівники навчального закладу”. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 72 с.
 53. Степанков В.С. Розвідка і контррозвідка Богдана (Великого 1648-1657 рр.). — Кам’янець-Подільський: Медобори, 2008. — 264 с.
 54. Телячий Ю.В., Коваль М.В. Володимир Затонський: нарис життя і діяльності (1888-1938 рр.). – Тернопіль: ВАТ «ТВПК Збруч», 2008. – 271 с.
 55. Теплінський Ю.В. Елементи математичної теорії еволюційних рівнянь у банахових просторах. . — К.: Ін-т математики НАН України, 2008. — 496 с. (у співавторстві).
 56. Трубчанінов С.В. Історико-географічні дослідження. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – Т.1. – 104 с.
 57. Філінюк А.Г. Життя, віддане справі: трудова, громадська та науково-педагогічна діяльність Івана Степановича Зеленюка: Історичний нарис. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 332 с.
 58. Шевчук В.В. Топонімічна проза Центрального та Західного Поділля (фольклористично-ономастичне дослідження). — Кам’янець-Подільський: ПП Заріцький А.М., 2008. – 60 с.
 59. Шинкарюк А.І. Рівні побудови рухів і смислова структура дії: . — Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. — 200 с.
 60. Шишкин А.П., Гуска М.Б. Сумо: История. Теория. Практика /Под ред. проф. Г.Н.Арзютова. – Луганск: «Элтон-2», 2008. – 165 с.
 61. Ящишина І.В., Мельник Е.М. Економічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичний нарис. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. — 76 с.

Підручники та навчально-методичні посібники

 1. Передовий педагогічний досвід освітян Хмельниччини: Навч.-метод. посіб./Упоряд.: А.С.Попович, Л.І.Тимофійшина, Т.А.Андрухова. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 372 с.
 2. Face 2 Face with English: Навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ. — Вид. 2-е, виправл., доп. / Упоряд.: А.В. Уманець, Т.І. Балакірєва, А.М. Гудзяк та ін. За ред. А.В. Уманець. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 280 с.
 3. Абрамович С.Д. Культурологія. – Модуль І. Практикум для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. – Чернівці: ЧТЕУ, 2008. – 27 с. (у співавторстві).
 4. Абрамович С.Д. Культурологія. Візуальні матеріали. – Чернівці: ЧТЕУ, 2008. – Ч.2. Середні віки. – 20 с.
 5. Адміністративне право України: Навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Економіка підприємства» та «Управління персоналом і економіка праці» /Укл. А.М.Каньоса, О.М.Рибчинський. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. – 22 с.
 6. Адміністративне право України: основи державного управління в окремих галузях і сферах: Навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Економіка підприємства» та «Управління персоналом і економіка праці» /Укл. А.М.Каньоса, О.М.Рибчинський. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. – 28 с.
 7. Адміністративне право України: теорія адміністративного права: Навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Економіка підприємства» та «Управління персоналом і економіки праці» /Укл. А.М.Каньоса, О.М.Рибчинський. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. – 64 с.
 8. Аліксійчук О.С. Проектна діяльність студентів у процесі опанування навчальної дисципліни «Шкільний курс світової художньої культури та методика його викладання: Навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2008. – 36 с.
 9. Анатомія з основами спортивної морфології: Навч.-метод. посіб. /Укл. О.П.Бодян, В.В.Зданюк, А.В.Заікін. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2008. – 200 с.
 10. Андриевская Г.А., Солопчук Н.И. Современный русский язык. Языковый разбор в начальной школе и вузе: Навч.-метод. посіб. для студентів педагогічного факультету. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2008. — 34 с.
 11. Андрієвська Г.А., Солопчук Н.Й. Вивчення російської мови з практикумом на педагогічному факультеті (напрям підготовки «Дошкільна освіта»): Навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2008. – 84 с.
 12. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності (теоретичний курс): Навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. – 108 с.
 13. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М. Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту (11 клас): Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Бондаренко, 2008. — 280 с.
 14. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Лабораторно-практичні заняття з безпеки життєдіяльності (цивільна оборона, охорона праці): Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. — 152 с.
 15. Атаманчук П.С., Ніколаєв О.М., Семерня О.М. Дидактичні особливості формування освітнього середовища з ТЗН: Навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 76 с.
 16. Біла І.М. Актуальні проблеми гри дошкільника: Навч.-метод. компл. курсу для ВНЗ. — Кам’янець-Подільський, 2008. — 48 с.
 17. Білоусова Т.П. Теорія і практика підготовки наукової роботи: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 244 с.
 18. Білоусова Т.П., Боднар І.Є. Сучасна слов’янська (російська) мова: Навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. – 140 с.
 19. Боднар І.Є. Аудит і оцінювання управління діяльності загальноосвітнього навчального закладу: Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. – 183 с.
 20. Бойко Н.В. Deutsche Sprichworter und sprichwortliche Redensarten. Німецькі прислів’я та приказки: Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 304 с.
 21. Бойко Н.В. Шкільний курс німецької мови з методикою викладання. Навч.-метод. комплекс дисципліни: Навч. посіб. (для студентів спеціальності 6.010100. Початкове навчання. Спеціалізація: Німецька мова). — Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2008. — 176 с.
 22. Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія: Метод. рекоменд. до написання модульної контрольної роботи / За ред. П.Д. Плахтія — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 108 с.
 23. Вонсович Г.Б., Найчук А.В., Клименко В.С. Програма та методичні поради з виробничої практики студентам 5 курсу історичного факультету. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 73 с.
 24. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія Європи та Америки 1918-1945 рр. — 2-е вид. — К.: ВД “Слово”, 2008. — 472 с.
 25. Главацька О.І. Довідник з англійської мови. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2008. – 76 с.
 26. Главацька О.І. Педагогічна практика бакалаврів, спеціалістів, магістрів з англійської мови: Метод. рекоменд. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008. – 82 с.
 27. Гнатюк Ю.В., Ковальська І.Б., Кріль С.О., Сорич В.А., Сорич Н.М. Числові та функціональні ряди. Метод. матер. для самостійної роботи студентів фізико-математичного факультету. Індивідуальні завдання. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 36 с.
 28. Головко О.Ф., Плахтій П.Д., Головко В.О. Основи медичних знань. Тести: Навч. посіб. / За ред. О.Ф. Головка. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 176 с.
 29. Горох Г.В. Лабораторні роботи з сучасної української мови з практикумом (Фонетика. Фономорфологія. Орфоепія): Навч. посіб. для студентів пед. факультету. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2008. – 28 с.
 30. Горох Г.В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Модульний курс: Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, видавець Зволейко Д.Г., 2008. — 240 с.
 31. Горох Г.В., Карпалюк В.С. Індивідуальна робота з сучасної української мови з практикумом: Навч.-метод. посіб. для студентів пед. факультету. — Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008. — 76 с.
 32. Горох Г.В., Карпалюк В.С. Самостійна робота з сучасної української мови з практикумом: Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008. — 44 с.
 33. Гуменюк Ж.Г. Латинська мова: Навч.-метод. посіб. для студентів природн. ф-тів. — Кам’янець-Подільський, 2008. — 56 с. (у співавторстві)
 34. Гурман Л.Д. Теорія і методика дитячого і юнацького спорту (курс лекцій): Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 368 с.
 35. Гурман Л.Д., Тімошенко Б.М. Лижний спорт: Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 280 с.
 36. Дворницька Н.І. Етимолого-орфографічний словник запозичених слів. — Кам’янець-Подільський: ПП Зарицький А.М., 2008. — 148 с.
 37. Дворницька Н.І. Старослов’янська мова. Тексти. Практичний словник: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Зарицький А.М., 2008. — 58 с.
 38. Дияконович І.М. Практична фонетика англійської мови: Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2008. — 80 с.
 39. Добринчук О.О., Кравчук Т.М. Навчально-методичний комплекс з практики усного та писемного мовлення другої іноземної мови (для студентів ІІІ курсу факультету іноземної філології). – Кам’янець-Подільський: б.в., 2008. – 40 с.
 40. Долинська Л.В., Максимчук Н.П. Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 124 с.
 41. Душанова Т.В. Хіміко-аналітичні дослідження у моніторингу навколишнього середовища: Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2008. – 164 с.
 42. Заводовський А.А. Навчально-методичний комплекс до курсу «Історія України» (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): Навч-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський: ПП Коваль, 2008. – 104 с.
 43. Запорожан З.Є. Практикум з основ природознавства: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 236 с.
 44. Зубаль М.В., Єдинак Г.А. Організаційно-методичні основи вдосконалення фізичних якостей хлопців 7-17 років у процесі фізичного виховання: Метод. рекоменд. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 176 с.
 45. Іванова Л.О. Навчально-методичний комплекс з лексикології німецької мови (для студентів ІІІ курсу факультету іноземної філології). – Кам’янець-Подільський: б.в., 2008. – 43 с.
 46. Іванова Л.О. Навчально-методичний комплекс з лексикології німецької мови (для студентів ІІІ курсу факультету української філології). – Кам’янець-Подільський: б.в., 2008. – 40 с.
 47. Іотко Л.Б. Навчально-методичний комплекс з теоретичної фонетики німецької мови (для студентів ІІІ курсу факультету іноземної філології). – Кам’янець-Подільський: б.в., 2008. – 48 с.
 48. Іотко Л.Б., Братиця Г.Г. Praktisches Deutsch (Zwischenmenschliche Beziehungen): Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 334 с.
 49. Калинюк Т.В., Зданюк Т.В.Навчально-методичний комплекс з практики усного та писемного німецького мовлення мови (для студентів ІІІ курсу факультету української філології). – Кам’янець-Подільський: б.в., 2008. – 43 с.
 50. Каньоса М.І., Гоголь Т.В. Внутрішній економічний механізм підприємства: Матеріали до вивчення курсу. – Кам’янець-Подільський: «СЕЛМА», 2008. – 24 с.
 51. Карпалюк В.С., Каньоса П.С., Горох Г.В., Бурдаківська Н.М. Контрольні роботи з української мови з практикумом: Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2008. — 224 с.
 52. Кеба Т.В. The non-finite forms of the verb: Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2008. — 78 с.
 53. Коваленко Б.О. Українська мова за професійним спрямуванням (для студентів історичного факультету). — Кам’янець-Подільський, 2008. — 160 с.
 54. Козак Є.П., Прозар М.В. Методика вдосконалення техніко-тактичних дій волейболістів: Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 152 с.
 55. Конет І.М. Вибрані питання шкільного курсу математики: Навч. посіб. для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів підготовчих курсів та абітурієнтів. — Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. — 356 с. (у співавторстві.
 56. Конет І.М. Диференціальні рівняння математичної фізики. Навч. посіб. для студентів фізико-математичних спеціальностей ВНЗ. — Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008. — 128 с.
 57. Конет І.М., Сморжевський Л.О. Математика в означеннях, формулах і задачах. Для учнів та абітурієнтів. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2008. — 292 с.
 58. Конет І.М., Сморжевський Л.О. Математика. Довідник + тести. Для випускників та абітурієнтів. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 308 с.
 59. Кульбанська Р.В. “Cours pratique de francais”: Навч. посіб. з французької мови для студентів 1 курсу немовних факультетів ВНЗ. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 136 с.
 60. Лабунець В.М. Шестиструнна гітара в ансамблі: Навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ та учнів спеціалізованих медичних закладів. — Вінниця: ВМГО “Розвиток”, 2008. — 204 с.
 61. Латер Ю.С. Навчально-методичний посібник з “Трансформаційної економіки” для студентів економічних спеціальностей 6.050100 “Економічна теорія” та 6.050100 “Економіка підприємства”, денної та заочної форм навчання. — Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2008. — 144 с.
 62. Латер Ю.С., Ящишина І.В. Методичний посібник до робочого зошита із загальної економіки. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — Ч. І, ІІ. —180 с.
 63. Латер Ю.С., Ящишина І.В. Робочий зошит із загальної економіки. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — Ч. ІІ. — 88 с.
 64. Латер Ю.С., Ящишина І.В. Робочий зошит із загальної економіки. —Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — Ч. І. — 96 с.
 65. Левицький В.Е. Спеціальна методика викладання ручної праці: Курс лекцій. — Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2008. — 84 с.
 66. Левицький В.Е. Спеціальна методика викладання ручної праці: Навч.-метод. компл. забезпечення дисципліни. — Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2008. — 52 с.
 67. Логвина В.Л. Політологія: Навч. посіб. для підготовки до семінарських занять. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, Центр дослідження історії Поділля, 2008. — 180 с.
 68. Логвина В.Л. Політологія: Навч.посіб. для студ. ВНЗ. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 304 с.
 69. Любинський О.І. Виробництво молока на малій фермі: Метод. посіб. — Кам’янець-Подільський, 2008. — 216 с. (у співавторстві).
 70. Максимчук Н.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія. Збірник завдань: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. — Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. — 196 с.
 71. Максимчук Н.П. Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. — Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. — 124 с.
 72. Малий В.В. Історія народів Росії ХІХ століття (до 1861 року): Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — 384 с.
 73. Марчишина А.А. English Lexicology: Theory and Practice: Навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. – 63 с.
 74. Матвеєва М.П. Психологія розумово відсталої дитини: Підручник. — К.: Знання, 2008. — 359 с. (у співавторстві).
 75. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Захист комп’ютерної інформації” студентам спеціальності 6.080200 “Прикладна математика” / Авт.-укл. О.В. Слободянюк. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 62 с.
 76. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 204 с.
 77. На допомогу першокурснику: Довідник для студентів історичного факультету / Упоряд.: В.А. Дубінський, С.Г. Вонсович. За ред. С.А. Копилова. Видання 2-е, доопр. і доп. — Кам’янець-Подільський, 2008. — 86 с.
 78. Найчук А.В. Політична теорія держави: Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 92 с.
 79. Олійник В.Ф. Основні принципи перекладання фортепіанних творів для баяна: Навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008. – 24 с.
 80. Онуфрієва Л.А. Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in ihrer Entwicklung: Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. – 192 с. (у співавторстві).
 81. Основи теоретичних знань з фізичної культури і біології ( в питаннях і відповідях): Довідк. посіб. /Укл.: Г.В.Бесарабчук, О.П.Бодян, Л.Д.Гурман, О.П.Петров, Д.Д.Совтисік, М.С.Солопчук: За ред. проф. М.С.Солопчука. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. – 116 с.
 82. Педагогічна практика: програма та методичні рекомендації для підготовки бакалаврів на фізико-математичному факультеті / Укл.: П.С. Атаманчук, Л.О. Сморжевський, В.С. Щирба, Е.І. Федорчук, Т.В. Дуткевич. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 54 с.
 83. Педагогічна практика: програма та методичні рекомендації для підготовки спеціалістів на фізико-математичному факультеті / Укл.: П.С. Атаманчук, Л.О. Сморжевський, В.С. Щирба, Е.І. Федорчук. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 47 с.
 84. Петровская С.С., Черников И.Н. Диктанты по русскому языку. 6 кл. – Изд. 3-е, стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 250 с.
 85. Петровская С.С., Черников И.Н. Диктанты по русскому языку. 7 кл. – Изд. 5-е, стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 222 с.
 86. Петровська С.С. Вступ до мовознавства: Навч.-метод. посіб.: В 3-х ч. – 2-е вид., випр. і доп. – Кам’янець-Подільський: ПП Зарицкий О.А., 2008. – Ч.3. Зошит для лабораторних робіт. – 91 с.
 87. Петровська С.С. Вступ до мовознавства: Навч.-метод. посіб.: В 3-х ч. – 2-е вид., випр. і доп. – Кам’янець-Подільський: ПП Зарицкий О.А., 2008. – Ч.2. Зошит для практичних занять. – 119 с.
 88. Петровська С.С. Вступ до мовознавства: Навч.-метод. посіб.: В. 3 ч. – 2-е вид., випр. і доп. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. – Ч.1: Програми. Методичні поради. – 116 с.
 89. Петровська С.С. Загальне мовознавство. Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Зарицький А.М., 2008. — 228 с.
 90. Плахтій М.Л. Логіка: Навч.-метод. посіб. для студ. економ. ф-ту. — Кам’янець-Подільський, 2008. — 31 с.
 91. Плахтій П. Радоно- і апітерапія при захворюваннях опорно-рухового апарату людини: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 88 с. (у співавторстві).
 92. Плахтій П.Д. Використання профілактора і методики Євмінова з метою профілактики та корекції порушень постави у школярів: Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 100 с. (у співавторстві).
 93. Плахтій П.Д. Захворювання опорно-рухового апарату. Профілактика і лікування: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 100 с. (у співавторстві).
 94. Плахтій П.Д. Захворювання серцево-судинної системи. Профілактика і лікування: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: Медобори, 2008. — 110 с.
 95. Плахтій П.Д. Основи шкільної гігієни і валеології. Теорія, практикум, тести: Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. – 332 с. (у співавторстві).
 96. Плахтій П.Д. Охорона праці: теорія і тести: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 280 с. (у співавторстві).
 97. Плахтій П.Д., Дорош В.У., Чміль О.П. Засоби рекреації працездатності спортсменів: Навч. посіб. За ред. П.Д. Плахтія. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 92 с.
 98. Плахтій П.Д., Жигульова Е.О., Пастухова Т.І. Фізіологія вищої нервової діяльності: Метод. рекоменд. до написання модульної контрольної роботи. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 42 с.
 99. Плахтій П.Д., Зубаль М.В., Мисів В.М. Біологічні основи фізичного виховання студентів: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 238 с.
 100. Плахтій П.Д., Кеба О.В., Плахтій Д.П. Основи здоров’я: теорія, афоризми, прислів’я і приказки: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 240 с.
 101. Плахтій П.Д., Мисів М.П. Вікова фізіологія. Теорія, практикум, тести: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 360 с.
 102. Плахтій П.Д., Плахтій Д.П. Лікування продуктами бджільництва: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 38 с. (у співавторстві).
 103. Плахтій П.Д., Федорчук І.В., Плахтій Д.П. Чинники довкілля і здоров’я людини: Навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 167 с.
 104. Поліщук В.С. Навчально-методичний посібник з курсу “Інтелектуальна власність” для студентів неекономічних спеціальностей заочної форми навчання. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008р. — 202 с.
 105. Рачковський О.М., Криськов Ц.А., Криськов А.А. Модульні лабораторні роботи з курсу загальної фізики: Розділ «Механіка»: Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 55 с.
 106. Рокачук В.Н. Методологія соціально-економічного пізнання: Навч.-метод. комплекс. Типова програма. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 68 с.
 107. Рокачук В.Н. Методологія соціально-економічного пізнання: Навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2008. – 129 с.
 108. Солопчук М.С., Бесарабчук Г.В., Головата Л.Р. Теорія спортивної діяльності: Опорні таблиці: Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 79 с.
 109. Співак Л.М. Психологія спортивного колективу (курс лекцій та практикум): Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Зарицький А.М., 2008. — 108 с.
 110. Становлення і сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій: Матеріали до вивчення теми /Укл.: А.М.Каньоса, В.Ю.Лисак. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. – 28 с.
 111. Степанков В.С., Дубінський В.А. Новітня історія країн Азії та Африки: Навч.-метод. посіб. для студентів історичного факультету заочної форми навчання. — Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. — 128 с.
 112. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів: Матеріали до вивчення теми /Укл.: А.М.Каньоса, В.Ю.Лисак. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т, редакц.-видавн. від., 2008. – 32 с.
 113. Торчинська З.К. Від початкової школи до випускного класу (готуємось до ЗНО з української літератури): Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008. – 100 с.
 114. Торчинська З.К. Дитяча література: Навч.-метод. компл. для студентів педагогічного факультету. — Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2008. — 184 с.
 115. Третяк Н.В., Карпалюк В.С. Українська мова професійного спілкування: Навч.-метод. посіб. для студентів пед. факультету. — Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008. — 230 с.
 116. Уманець А.В., Мельник О.І. Catch Up With Your English: Навч-метод. комплекс. –Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. – 120 с.
 117. Уманець А.В., Трофименко А.О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в умовах кредитно-модульної технології навчання: Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. — 120 с.
 118. Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності: Навч.-метод. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2008. — 140 с.
 119. Федорчук Е.І. Навчальна психолого-педагогічна практика студентів: Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008. – 32 с.
 120. Філінюк А.Г. Історія України: Навч.-метод. комплекс для студентів іст. ф-тів. – Кам’янець-П одільський, 2008. – 112 с.
 121. Філософія: фрагменти творів видатних заорубіжних та українськиї мислителів: Хрестоматія /Упоряд.: В.Н.Рокачук. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 104 с.
 122. Фоміна Г.В. Навчально-методичний комплекс з історії німецької мови (для студентів ІІІ курсу факультету іноземної філології). – Кам’янець-Подільський: б.в., 2008. – 80 с.
 123. Хоптяр Ю.А. Етнологія: Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2008. – 160 с.
 124. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 448 с.
 125. Шмирко О.С. Навчально-методичний комплекс з практики усного та писемного німецького мовлення (для студентів ІІІ курсу (з/в) факультету іноземної філології). – Кам’янець-Подільський: б.в., 2008. – 41 с.
 126. Шмирко О.С. Навчально-методичний комплекс з практичної граматики німецької мови (для студентів ІІІ курсу (з/в) факультету іноземної філології). – Кам’янець-Подільський: б.в., 2008. – 47 с.
 127. Шмирко О.С., Прохоренко Н.В. Навчально-методичний комплекс з практики усного та писемного німецького мовлення (для студентів ІІІ курсу факультету іноземної філології). – Кам’янець-Подільський: б.в., 2008. – 40 с.
 128. Шмирко О.С., Прохоренко Н.В. Навчально-методичний комплекс з практичної граматики німецької мови (для студентів ІІІ курсу факультету іноземної філології). – Кам’янець-Подільський: б.в., 2008. – 45 с.
 129. Якубовський В.І. Археологія: Навч.-метод. посіб. (за кредитно-модульною системою). — Кам’янець-Подільський: ПП “Мошак М.І.”, 2008. — 96 с.
 130. Яропуд З.П. Колядки, щедрівки, духовні піснеспіви (для мішаних і однорідних хорів): Навч.-репертуар. посіб. — Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2008. — 112 с.
Догори