Баженов Лев Васильович

Баженов Лев  Васильович

доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії

Баженов Лев ВасильовичНародився 1 січня 1946 року в м. Старокостянтинові, що на Хмельниччині, у сім’ї педагога і письменника Василя Баженова. З 1958 року сім’я перебралася до м. Хмельницького. Тут 1963 року закінчив місцевий кооперативний технікум і одночасно вечірню СШ № 3. У 1964-1968 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, в якому 1965 року здійснив першу публікацію і визначив свої наукові інтереси на перспективу. Три роки під час навчання очолював Студентське наукове товариство інституту, на канікулах опрацьовував фонди центральних державних архівів Москви, Києва та облдержархіву, що дало змогу успішно виконати і захистити дипломну роботу “Польське повстання 1831 р. на Поділлі” (1968), виступити з доповідями на ІV-й конференції істориків-славістів СРСР у Мінську (1968) та на ІІ і ІІІ Подільських історико-краєзнавчих конференціях (1967, 1970).

З 1969 року працює в Кам’янець-Подільському педінституті (нині національний університет імені Івана Огієнка) асистентом, з 1972 р. – старшим викладачем, з 1977 р. – доцентом, з 1997 р. – професором кафедри всесвітньої історії, у 1975-1993 рр. був деканом історичного факультету й чимало зробив для його розбудови. 1974 року захистив кандидатську дисертацію в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор КДУ Жебокрицький В.А.). У 1993-1995 рр. був докторантом відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України. У вересні 1996 р. в цьому ж інституті захистив докторську дисертацію «Становлення і розвиток історичного краєзнавства Правобережної України у ХІХ – в перші десятиліття ХХ ст.» (науковий консультант – академік НАН України, доктор історичних наук, професор Тронько П.Т.).

Будучи з 1991 р. представником і вихованцем наукової школи з історичного краєзнавства України патріарха краєзнавства, Героя України, академіка НАН України П.Т. Тронька, Л.В. Баженов 1995 року і по даний час сформував й розвинув власну наукову школу.

Не менш активне подвижництво Л.В. Баженова на ниві географічної науки. Зокрема, з 1981 по 1997 рік на громадських засадах він очолював  Кам’янець-Подільський обласний відділ Українського географічного товариства, оргкомітети з проведення всеукраїнських географічних наукових конференцій.

Л.В. Баженов є членом спеціалізованої вченої ради в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (з 2000 р.), був головою спеціалізованої вченої ради, а сьогодні є її членом у Кам’янець-Подільському національному університеті імені  Івана Огієнка (з 2009 р.) із захисту докторських і кандидатських дисертацій з історії України, членом ученої ради Кам’янець-Подільського національного університету, делегатом VII (1980), VIII (1985) з’їздів Географічного товариства СРСР, делегатом ІІ (1996), ІІІ (2003), ІV (2008), V (позачергового) (2012), VI (2017) з’їздів Національної спілки краєзнавців України, делегатом І (2007) Всеросійського з’їзду істориків-регіонознавців у Санкт-Петербурзі.

Здібності організатора і керманича науково-дослідної роботи особливо проявилися в Лева Васильовича після обрання його в жовтні 2008 року головою Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців. 29 листопада 2010 р. професора Лева Васильовича Баженова нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у збереження історичної пам’яті та духовності української нації», а в листопаді 2016 р. удостоєно вищої нагороди Національної спілки краєзнавців України – звання «Почесний краєзнавець України», на VI з’їзді НСКУ 23 січня 2017 р. відзначено Подякою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у виховання творчої молоді та відродження духовності й історичної пам’яті українського народу».

НАУКОВІ ПРАЦІ Л. В. БАЖЕНОВА

І. Окремі видання

 1. Нариси історії Поділля: на допомогу вчителю / [авт.: Л. В. Баженов, І. С. Винокур, С. К. Гуменюк та ін.]. – Хмельницький : Облполіграфвидав, 1990. – 327 с.
 2. Наш край з найдавніших часів до наших днів: Поділля у ХІХ столітті (на допомогу пропагандистам) / Л. В. Баженов. – Хмельницький, 1990. – 35 с.
 3. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст.: історіографія, біобібліографія : матеріали / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 480 с.
 4. Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст.: Становлення. Історіографія. Біобібліографія / Л. В. Баженов; Ін-т історії України, Всеукр. спілка краєзнавців, Кам’янець-Подільський. іст. музей – заповідник. – Хмельницький : Доля, 1995. – 256 с.
 5. Василь Баженов: сторінки життя і творчості / Л. В. Баженов, Б. С. Кузіна. – Хмельницький, 2001. – 60 с.
 6. Справа його життя. М. Ю. Костриця / Л. В. Баженов. – Житомир : Вид. М. Косенко, 2002. – Вип. 2. – 40 с. – (Серія: «Вчені Житомирщини»).
 7. Вчений європейського рівня: І. С. Винокур / Л. В. Баженов, М. Ю. Костриця, В. С. Прокопчук. – Житомир : Косенко, 2005. – Вип. 3. – 40 с. – (Серія: «Вчені Житомирщини»).
 8. Alma mater подільського краєзнавства (Місто Кам’янець-Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть) : наук. вид. /[ Л. В. Баженов; Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Центр дослідж. історії Поділля]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 416 с.
 9. Володимир Січинський (1894-1962 рр.). Життя, діяльність творчість в ім’я України : монографія / [ Л. В. Баженов, В. Л. Логвіна; Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Центр дослідж. історії Поділля та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2099. – 236 с.
 10. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення, перспективи розвитку. Хмельницька область : монографія / [авт. кол.: Алєщенко М. І., Баженов Л. В. [та ін.]; Нац. Акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи та ін.]. – Київ : Знання України, 2010. – 447 с. (Розд. 1.1; 2.1).
 11. Путівник. Хмельницька область / [автори-члени редкол.: І. Курус (голова), Л. Баженов, Ю. Боєв, С. Єсюнін [та ін.]. – Київ : Богдана, 2010.–320с.
 12. На шляху реформування і перебудови : матеріали про роботу звітно-виборної конференції Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України 26 жовтня 2011 року / автор-укладач Баженов Л. В. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 80 с.
 13. Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України (наукова школа) : біобібліогр. покаж. / уклад.: Л. В. Баженов, І. М. Конет, В. С. Прокопчук та ін. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 204 с. (Серія: «Наукові школи університету», вип. 12).
 14. Історія Стародавньої Греції. Історія Стародавнього Риму (в 2-х ч.) : навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету /автори-упоряд.: Баженов Л. В., Жмурко О. . – Кам’янець-Подільський, 2013. – Ч. І : Історія Стародавньої Греції. – 86 с.
 15. Виконуючи завдання V (позачергового) з’їзду НСКУ : матеріали про діяльність правління і осередків Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України. / автор-укладач Баженов Л. В. – Кам’янець-Подільський : Центр дослідж. іст. Поділля, 2013. – 45 с.
 16. На етапі розбудови краєзнавчого руху : матеріали про діяльність правління і осередків Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України у 2013 р. / автор-упоряд. Баженов Л. В. – Кам’янець-Подільський: Центр дослідж. іст. Поділля, 2014. – 68 с.
 17. Україна Тараса Шевченка : історико-краєзнавчі нариси / [кол. авт.: Л. В. Баженов, Г. В. Бондаренко, С. Д. Гальчак та ін.; ред. рада: Л. М. Новохатько (голова), О. П. Реєнт (гол. ред.), упоряд.: Р. В. Маньковська; м-во. культ. України, Нац. спілка кразн. України]. – Харків : «ФОЛІО», 2014. – 575 с.
 18. Україна Тараса Шевченка : наук.-попул. вид. 2-е вид. / [кол. авт.: Л.В.Баженов, Г. В. Бондаренко, С. Д. Гальчак та ін.; ред. рада: Л. М. Новохатько (голова), О. П. Реєнт (гол. ред.), упоряд.: Р. В. Маньковська; м-во. культ. України, Нац. спілка кразн. України]. – Харків : «ФОЛІО», 2015. – 575 с.
 19. Основи краєзнавства : підручник для навч. закладів України / [МОН України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. спілка крєзн. України; за ред. О. П. Реєнта; авт. кол.: Баженов Л. В., Бондаренко Г. В., Прокопчук В. С. та ін.]. – Харків : Вид-во Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 332 с.
 20. Хмельниччина туристична: історико-культурні, природно-географічні та економічні аспекти розвитку : кол. монографія / [автори: С. Е. Баженова, Л. В. Баженов, В. В. Буторіна та ін; гол. ред. С. А. Копилов, наук. ред. С. Е. Баженова]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 192 с.
 21. Реалізуємо «Програму розвитку краєзнавства на Хмельниччині до 2020 р.» : матеріали про діяльність Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України / автор-укладач Баженов Л. В. – Хмельницький; Кам’янець-Подільський : Центр дослідж. іст. Поділля, 2016. – 40 с.
 22. Путівник. Меджибіж. Історія. Прогулянка містечком. Музеї. Карта-схема. Поради туриста / редкол.: Баженов Л. В., Єсюнін С. М. та ін.; авт.: Баженов Л. В., Погорілець О. Г.. – Київ : Богданна, 2016. – 22 с.: іл.
 23. Сільське господарство, промисловість і торгівля Правобережної України в ринкових умовах 1861–1914 рр. : монографія / Л. В. Баженов, А. О. Михайлик. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – 286 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Володимир Антонович та його учні – дослідники історії Поділля / Л. В. Баженов // Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1995. – Т. 1. – С. 165-170.
 2. Основні наукові школи історико-краєзнавчого вивчення Поділля / Л. В. Баженов // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : наук. зб. / Центр дослід. іст. Поділля; Кам’янець-Поділ. іст. музей-заповідник та ін. – Хмельницький : Доля, 1995. – С. 334-339.
 3. Нащадки всіх вас спом’януть / Л. В. Баженов // Книга Пам’яті України. Хмельницька область : іст.-мемор. вид. в 10 т. – Хмельницький : Поділля, 1995. – Т. 3. Деражнянський район. – С. 6-12.
 4. Старосинявщина в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов // Пилявецька битва 1648 року в історії України : матер. всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького, 22-24 вересня 1995 р. – Стара Синява : МП «Офсет», 1995. – С. 77-84.
 5. Академік М. Петров – визначний дослідник регіональної історії Правобережної України / Л. В. Баженов // VII Всеукр. наук. конф. «Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність» : матер. пленарного і секційного засідань / Ін-т історії України; Всеукр. спілка краєзнавців [та ін.]. – Київ : Рідний край, 1995. – Ч. 1. – С. 57-59.
 6. Подолянин Василь Гречулевич – просвітитель, діяч національного відродження України середини ХІХ ст. / Л. В. Баженов // Матеріали ІХ-ої Подільської іст.-краєзн. конф.. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 206-211.
 7. Меджибіж у науково-краєзнавчих дослідженнях ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов // Меджибіж: 850 років історії : матер. наук.-краєзн. конф. (17 серпня 1996 р.).– Меджибіж, 1996. – С. 7-14.
 8. Могилів-Подільський і Могилівщина в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов // Перша Могилів-Подільська краєзн. конф. (жовтень 1996 р.). – Могилів-Подільський, 1996. – С. 97-106.
 9. Михайло Грушевський і Євтим Сіцінський (з історії взаємин на ниві дослідження Поділля) / Л. В. Баженов // Історія України: маловідомі імена, події, факти : зб. статей. – Київ: Рідний край, 1996. – С. 69-76.
 10. Даніель Бовуа і Волинь / Л. В. Баженов // Українська національна ідея: історія і сучасність : наук. зб. за матер. наук. конф. 25-27 червня 1996 р. – Житомир : Журфонд, 1996. – С. 86-88.
 11. Хроніка археологічних досліджень Кам’янеччини (80-ті роки ХІХ – середина 90-х років ХХ ст.) / Л. В. Баженов, О. Л. Баженов // Кам’янеччина в контексті історії Поділля : наук. зб. за матер. всеукр. наук. симпозіуму. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1997. – Т. 1. – 44-52.
 12. Польська преса в Україні між 1905–1917 роками / Л. В. Баженов // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність : наук. зб. – Житомир : Волинь, 1998. – Т. 18. – С. 111-113. – (Серія «Праці Житомир. науково-краєзн. т-ва дослідників Волині»).
 13. Події визвольної війни українського народу 1648–1657 років на Поділлі та Південно-Східній Волині в історико-краєзнавчих дослідженнях другої половини ХХ ст. / Л. В. Баженов // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини ХVII століття : матер. всеукр. іст.-краєзн. наук.-практ. конф., 19 вересня 1998 р. – Стара Синява : Поділля, 1998. – С. 85-92.
 14. Польське населення Поділля і Південно-Східної Волині в дослідженнях зарубіжних і українських учених та краєзнавців ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. праць за матер. міжнар. наук. конф. (23-24 червня 1999 р.). – Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 31-42.
 15. Селянське питання у польському повстанні 1831 року в Правобережній Україні / Л. В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 1999. – Т. 3(5). – С. 129-136.
 16. Бердичівський край в історико-регіональних дослідженнях ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов // Бердичівська земля в контексті історії України : наук. зб. «Велика Волинь : праці Житомирського наук.-краєзн. т-ва дослід. Волині». – Житомир : М.А.К, 1999. – Т. 19. – С. 36-38.
 17. Коростишівська земля в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов, С. Е. Баженова // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : зб. наук. праць. – Житомир : Волинь, 1999. – Ч. І. – С. 3-10.
 18. Подвижник на тлі історії Поділля Микола Яворовський / Л. В. Бaженов // Kamieniec Podolski. Studia z dziejow miasta i regionu / pod red. F. Kiryka. – Krakyw : Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. – T. 1. – S. 27-281.
 19. Болохівська земля ХІІ – ХІІІ ст.: погляд учених і краєзнавців / Л. В. Баженов // Історія України: маловідомі імена, події, факти : зб. статей. – Київ, 2000. – Вип. 10. – С. 114-124.
 20. Відомий археолог та історик України (акад. І. С. Винокур) / Л. В. Баженов // Давня і середньовічна історія України : іст.-археол. збірник на пошану Іона Винокура з нагоди 70-річчя. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2000. – С. 5-14.
 21. Подільська інтелігенція 40-60-х років ХІХ ст. і Тарас Шевченко / Л. В. Баженов // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. всеукр. симпозіуму (19-20 травня 2000 р.). – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2000. – С. 225-228.
 22. Товариство дослідників Волині: етапи історіографічного вивчення / Л. В. Баженов // Житомирщина на зламі тисячоліть : наук. зб. «Велика Волинь. Праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині. – Житомир : М.А.К., 2000. – Т. 21. – С. 19-22.
 23. Основні етапи регіональних і краєзнавчих досліджень України істориками західної української діаспори (1921–2000) / Л. В. Баженов // Міжнародний Науковий Конгрес „Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці, 16-18 травня 2000 р. : доп. та повід. – Чернівці : Рута, 2001. – Т. 1. – С. 161-165.
 24. Дослідник історії Правобережної України Казимеж Пуласький / Л. В. Баженов, С. Е. Баженова // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 6. – С. 176-183.
 25. Важкі питання українсько-польського діалогу істориків (1991–2002 рр.) / Л. В. Баженов // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 2. – С. 127-132.
 26. Фольклорно-етнологічні дослідження Поділля і Південно-Східної Волині за роки державної незалежності України (1991–2002 рр.) / Л. В. Баженов // Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: історія і сучасність : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – С. 8-14.
 27. Олександр Пшездзєцький – історик і археограф України та Польщі ХІХ ст. / Л. В. Баженов, С. Е.Баженова // Питання історії України : зб. наук. статей кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – Т. 5. – С. 36-41.
 28. Дунаєвеччина в дослідженнях польських істориків-україністів ХІХ – початку ХХ ст. Л. В. Баженов // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзн. праць за матер ІІІ-ї всеукр. наук.-краєзн. конф. – Київ; Дунаївці; Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – С. 192-203.
 29. Репресії проти етнічних поляків Волині – Житомирщини 30-х – початку 50-х рр. ХХ ст. у сучасних наукових і краєзнавчих дослідженнях / Л. В. Баженов // Поляки Волині: історія і сучасність : наук. зб. „Велика Волинь”. Праці Житомирського наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині. – Житомир: М. Г. Косенко, 2003. – Т. 30. – С. 34-41.
 30. До питання про періодизацію українського історичного краєзнавства / Л. В. Баженов // Матеріали V Конгресу Міжнародної Асоціації україністів. Історія : зб. наук. статей. – Чернівці : Рута, 2004. – Ч. 2. – С. 350-353.
 31. Творча спадщина Є. Й. Сіцінського в українській історіографії (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) / Л. В. Баженов // Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля : зб. наук. праць за підсумками всеукр. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2004. – С. 11-17.
 32. Подільська полонія в дослідженнях учених і краєзнавців за роки державної незалежності України (1991–2002) / Л. В. Баженов // Pamiętnik Kijowski / pod red. naukową H. Strońskiego. – Kijów, 2004. – T. 7. Polacy na Podolu. – S. 278-284.
 33. Краєзнавчий рух та історико-регіональні дослідження в Україні доби державної незалежності України / Л. В. Баженов // Матеріали V Буковинської міжнар. іст.-краєзн. конф, присвяч. 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. – Т. 1. – С. 480-484.
 34. Центр дослідження історії Поділля: становлення і поступ (До 10-річчя створення) / Л. В. Баженов // Студії Кам’янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 1. – С. 4-75.
 35. Революція 1905–1907 рр. на Поділлі: історичний погляд з порогу ХХІ ст. / Л. В. Баженов // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – Київ ; Хмельницький, 2005. – Вип. 32. – С. 23-28.
 36. Польська історична україністика ХІХ – початку ХХ ст.: регіональний аспект та тенденції розвитку / Л. В. Баженов // ІІ Міжнар. наук. конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку». – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2006. – Т. 2. – С. 134-141.
 37. Місто Хмельницький – центр наукової історичної регіоналістики (1991–2006 рр.) / Л. В. Баженов // Місто Хмельницький в контексті історії України : матер. наук. конф., присвяч. встановленню найдавнішої згадки про Хмельницький в історичних документах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – С. 3-20.
 38. Події та діячі Української національно-демократичної революції 1917–1920 років на Поділлі – Хмельниччині в сучасних дослідженнях учених і краєзнавців / Л. В. Баженов // Матеріали ХІІ Подільської іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 1. – С. 56-62.
 39. Володимир Антонович – один з фундаторів української наукової історичної регіоналістики / Л. В. Баженов // Регіональна історія України : зб. наук. статей. – Київ : Ін-т іст. Укр. НАНУ, 2008. – Вип. 2. – С. 215-222.
 40. Голодомор на Поділлі – Хмельниччині 1932–1933 років у дослідженнях та публікаціях науковців і краєзнавців (1991–2008 рр.) / Л. В. Баженов, В. І. Петренко // Геноцид. Голодомор 1932–1933 рр. на Хмельниччині: причини, жертви, наслідки : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (19-20 лист. 2008 р.). – Хмельницький ; Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2008. – С. 7-13.
 41. Поділля і Південно-Східна Волинь у планах, реляціях і діях Богдана Хмельницького / Л. В. Баженов // Пилявецька битва 1648 року в історії України (До 360-річчя битви під Пилявцями) : матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Мельник А. А., 2008. – С. 147-152.
 42. Польська громада Могилівщини та її видатні представники у ХІХ – на початку ХХ ст. / Л. В. Баженов // Третя Могилів-Подільська наук.-краєзн. конф. : зб. матер. – Могилів-Подільський ; Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – С. 105-115.
 43. Реформування краєзнавчого руху в Україні та розвиток історико-регіональних досліджень на Поділлі у 2007–2010 рр. / Л. В. Баженов // Матеріали ХІІІ Подільської іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2010. – С. 32-38.
 44. М. І. Теодорович – видатний дослідник історії Волині останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. / Л. В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Т. 21. – С. 64-71.
 45. Тисяча років української еміграції та участь в ній подолян / Л. В. Баженов // Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури : матер. міжнар. наук.-практич. конф. (м. Хмельницький, 17-18 березня 2011 р.). – Хмельницький : Вид. Заколодний М. І., 2011. – С. 6-13.
 46. Відомі жінки в історії України (ІХ – початок ХХІ ст.) / Л. В. Баженов // Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю. Мат-ли всеукр. науково-практ. конф. (м. Хмельницький, 1 березня 2012 р.). – Хмельницький : Вид. Заколодний М. І., 2012. – С. 17-20.
 47. Про початки міграції євреїв на Поділля (в плані дискусії) / Л. В. Баженов // Науковий вісник «Меджибіж»: матер. шостої наук.-краєзн. конф. «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України». – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2012. – Ч. 2. – С. 173-179.
 48. Педагоги – головна опора краєзнавчого руху та регіональних досліджень на Поділлі – Хмельниччині / Л. В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – Т. 23. – С. 474-481.
 49. Краєзнавчі дослідження Євгена Паранюка / Л. В. Баженов // Євген Паранюк: етнограф, дослідник української діаспори, меценат (до 90-річчя від дня народження) : наук. збірник. – Нью-Йорк ; Кам’янець-Подільський ; Пряшів, 2013. – С. 56-60.
 50. Етапи розвитку краєзнавства на Хмельниччині – Поділлі (до 50-річчя створення Хмельницького обласного історико-краєзнавчого товариства) / Л. В. Баженов // Матеріали ХІV Подільської наук. іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2014. – С. 446-460.
 51. Життя в ім’я України (до 100-річчя від дня народж. академіка Петра Тимофійовича Тронька) / Л. В. Баженов // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – Вип. 7. – С. 9-17.
 52. Події Другої світової війни на Хмельниччині в працях учених і краєзнавців середини ХХ – на початку ХХІ ст. / Л. В. Баженов // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Хмельниччина в роки Другої світової війни (до 70-річчя визволення Хмельницької області від фашистських загарбників)». – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2015. – С. 290-293.
 53. Київщина, Волинь і Поділля у краєзнавчих студіях І. І. Огієнка / Л. В. Баженов // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – С. 15-19. – (Серія: «Історична та філологічна» ; вип. ХІ (6)
 54. На службі історичної науки і краєзнавства: 20 років Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка / Л. В. Баженов // Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю: матер. V всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 23 квітня 2015 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С.8-16.
 55. Південно-Східна Волинь у наукових і краєзнавчих дослідженнях в ХІХ – на початку ХХІ ст. / Л. В. Баженов // Південно-Східна Волинь: від давнини до сучасності : матер. міжнар. наук.-краєзн. конф. – Шепетівка : ПП Мельник А. А., 2015. – С. 8-16.
 56. На перехресті цивілізацій (до 225-ліття подолянина, польського письменника, історика, державного діяча, мандрівника Яна Непомуцена Потоцького) / Л. В. Баженов) // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2015. – Т. 22. – С. 359-368.
 57. Шлях України до Європи довжино в тисячу років (за матеріалами Поділля) / Л. В. Баженов // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків : матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 травня 2012 р. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2016. – С. 206-2-9.
 58. Василь Миколайович Баженов – етапи життя і творчості / Л. В. Баженов, Б. С. Кузіна // Василь Баженов: життя і творчість в ім’я України та рідної Хмельниччини : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (до 100-річчя від дня народж. письменника, краєзнавця, педагога). – Кам’янець-Подільський : ПП «Аксіома», 2017. – С. 13-45.
 59. Подільське церковне історико-археологічне товариство в добу Української революції 1917–1921 рр. / Л. В. Баженов, О. М. Кошель // Духовні витоки Поділля : церква та релігійні діячі в історії краю : матер. VІ всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 квітня 2017 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2017. – С. 7-13.

ІІІ. Про Л. В. Баженова

 1. Лідер наукової школи. (До 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної праці професора Л. В. Баженова ) / О. М. Завальнюк, В. С. Покопчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 180 с.
 2. Наукова школа професора Л. В. Баженова / В. С. Прокопчук // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 15. – На пошану професора Баженова Л. В. – С. 7-16.
 3. Лев Васильович Баженов / О. М. Завальнюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах / творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 3. – С. 27-40.
 4. Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довідково-бібліограф. вид. /укладачі: І. М. Конет, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. – С. 79-93.
 5. Баженов Лев Васильевич // Славяноведение в СССР: Изучение южных и западных славян : биобиблиограф. словарь. – New York : Noeman Ross Publishing Inc., 1993. – C. 64.
Догори