Центр огієнкознавства

Рарицький Олег АнатолійовичДиректор: Рарицький Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, доцент.

Метою роботи центру є організація та проведення науково-дослідної роботи з проблем огієнкознавства, а саме: систематичне видання праць І. Огієнка; підготовка і видання періодичних наукових збірників «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта»; надання навчально-методичної допомоги студентам щодо написання курсових, дипломних і магістерських робіт на огієнківську тематику, а також аспірантам з названої проблематики; надання навчально-методичної допомоги при читання спецкурсів з проблем спадщини І. Огієнка; комплектування центру працями І. Огієнка та про нього; встановлення зв’язків з науковими центрами та вищими навчальними закладами України та Канади (Колегія Святого Андрія, Вінніпег) з метою узагальнення та розповсюдження досвіду вивчення спадщини Івана Огієнка; встановлення зв’язків із загальноосвітніми закладами міста та області щодо пропаганди спадщини Івана Огієнка.

Напрями наукової діяльності:

  • пошук та упорядкування бібліографічних описів праць про Івана Огієнка;
  • здійснення наукового аналізу інноваційних потреб сучасної науки в контексті вивчення творчої спадщини Івана Огієнка;
  • забезпечення наукової комунікації з проблем огієнкознавства;
  • підготовка і видання періодичного наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта».
Догори