ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Наукову школу засновано у 2005 році

 Керівники:

доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України

ЛАБУНЕЦЬ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України, володарка знаку Міністерства і науки України «Софія Русова»

ПЕЧЕНЮК МАЙЯ АНТОНІВНА

Напрями наукової діяльності:

 • методологічні засади мистецької освіти;
 • наукові підходи до само­реалізації майбутніх учите­лів музичного мистецтва у практичній діяльності;
 • національна основа мис­тецького навчання і вихо­вання;
 • творче втілення у теорію та практику інноваційних  ідей фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва;
 • методичні орієнтири інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фахового навчання;
 • методичні орієнтири вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фахового навчання;

 Основні досягнення:

Учасниками наукової школи опубліковано понад 300 праць, з них 4 монографії, близько 280 статей, 12 навчальних посібників, 4 програми, 4 методичні розробки.

 Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

О.М. Прядко, Г.П. Ватаманюк, І.Г.Маринін, М.В. Ярова, Л.М. Гавриленко, Ж.Ю. Карташова, Н.В. Лаврентьєва, Т.П. Карпенко, Чорпіта Р.Б., М.О. Хмелюк, Панчук Б.Є.

 Основні праці представників наукової школи:

 1. Лабунець В.М. Українські народні пісні і танці у перекладенні для шестиструнної гітари: навчально-репертуарний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Цвігайло М.М., 2011. 104 с.
 2. Лабунець В.М., Карташова Ж.Ю. Інтегроване навчання майбутніх учителів музики: теорія та практика: монографія. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зво­лейко Д.Г., 2013. 236 с.
 3. Лабунець В.М. Інноваційні технології інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики: теорія і практика: монографія. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. 351 с.
 4. Ярова М.В. Музична освіта і митці Поділля : минуле і сучасне. Збірник наукових праць. Педагогічна освіта : теорія і практика. Кам’янець-Подільський, 2010.  Вип. 4.  С. 116-122.
 5. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2012. 152 с.
 6. Ватаманюк Г.П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності: практичний аспект : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2014. 174 с.
 7. Прядко О.М. Розвиток співацького голосу : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2010. 128 с.
 8. Прядко О.М. Вокальна підготовка вчителя музичного мистецтва : монографія. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. 192 с.
 9. Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики: монографія / ред. М.А. Печенюк. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2014. 200 с.
 10. Інноваційні підходи до фахової підготовки вчителя мистецьких дисциплін: монографія / ред. М.А. Печенюк.  Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2015.  236 с.
 11. Фахова підготовка вчителя музичного мистецтва : Теорія і практика формування вокально-хорових навичок: монографія / ред. М.А. Печенюк. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2017. 134 с.

Догори