ХУДОЖНЯ СПАДЩИНА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Наукову школу засновано у 2004 році

Засновник і керівник:

доктор мистецтвознавства, професор

УРСУ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Напрями наукової діяльності:

 • історіографія, джерельна база та іконографія у сфері дослідження візуальних мистецтв Кам’янеччини, Поділля, України;
 • мистецтвознавчі розвідки в галузі культурно-мистецької спадщини регіону та України;
 • питання історії та теорії мистецтва, методологія дослідження мистецьких явищ та об’єктів;
 • творча діяльність видатних представників різних видів мистецтв та їх місце у культурному житті регіону;
 • аспекти дизайнерських рішень міського та інтер’єрного простору;
 • розвідки в галузі реставрації станкового й мону­ментального живопису України;
 • розгляд новітніх тенденцій образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва;
 • мистецтвознавче краєзнавство, музеєзнавство, регіоно­знавство та пам’яткознавство як складові сучасного мистецтвознавства.

 Основні досягнення:

За період існування школи здійснені фундаментальні дослідження в галузі розвитку культури та мистецтва, життєдіяльності і творчості видатних митців на землях Кам’янеччини, Хмельниччини й України. Захищена одна докторська та вісім кандидатських дисертацій. Представниками школи опубліковано 8 монографій, 13 посібників та підручників, близько 325 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у Міжнародному мистецькому термінологічному словнику. Учасники школи брали участь у міжнародних конференціях та конгресах в Україні й за кордоном.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

Урсу Н.О., Березіна І.В., Бренюк А.Г., Віштаченко В.А., Гуцул В.І., Костюк Д.В., Негода Б.М., Підгурний І.С., Шульц Н.А., Кліщ О.А. , Паур  І.В., Халайцан В.О., Кузів М.В

Основні праці представників наукової школи:

 1. Березіна І. В. Архітектурна спадщина України у творчості Наполеона Орди: іконографія та принципи використання : монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. 152 с. : іл.
 2. Березіна І.В., Урсу Н.О. Основи музейної справи. Методичні рекомендації для студентів і магістрантів мистецьких спеціальностей. Камянець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2009. 48 с.
 3. Березіна І.В., Урсу Н.О. Архітектура. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. : колективна монографія / ред. рада вид.:В.Г. Кремень (гол.) та ін.; редкол. тому: О.М. Завальнюк (гол.) та ін.. К.: Знання України, 2010. С. 101-118.
 4. Березіна І.В., Урсу Н.О. Образотворче мистецтво. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл.: колективна монографія / ред. рада вид. : В.Г. Кремень (гол.) та ін. ; редкол. тому : О.М. Завальнюк (гол.) та ін. К. : Знання України, 2010.  С. 118-132.
 5. Березіна І.В., Урсу Н.О. Декоративно-прикладне мистецтво. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл.: колективна монографія / ред. рада вид. : В.Г. Кремень (гол.) та ін. ; редкол. тому : О.М. Завальнюк (гол.) та ін. К. : Знання України, 2010.  С. 132-143.
 6. Урсу Н.О., Березіна І.В., Паньков В.Г. Теорія і практика наукових досліджень: навчально-методичний посібник для студентів художніх та художньо-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011.  104 с.
 7. Підгурний І.С., Урсу Н.О. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): монографія. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. 232 с. : іл.
 8. Урсу Н.О. Нариси з історії образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Хмельниччини : навчальний посібник для студентів художніх спеціальностей. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. 224 с.: іл. (Рекомендований МОН України).
 9. Урсу Н.О., Гуцул І.А. Володимир Гаґенмейстер. Життя і творчість: монографія. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І. Абетка, 2015.  225 с.
 10. Урсу Н.О. Митці Кам`янця-Подільського архітектори, мистецтвознавці, художники : монографія. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2016.  240 с.
 11. Урсу Н.О. Подомініканський костел св. Миколая в Кам’янці-Подільському: монографія. Кам’янець-Поділь­ський : Аксіома, 2017. 116 с.
 12. Урсу Н.О. Храми Домініканського ордену на землях Східного Поділля : монографія. Berlin : LAP Lambert Academic Publishing, 2017. 64 с.
 13. Паур І.В. Музейна практика: навчально-методичні поради для студентів мистецьких спеціальностей. Кам`янець-Подільський, 2017. 60 с.
 14. Кліщ О. А. Містобудівне проектування : навч. посіб. для студентів спец. 191 «Архітектуракае та містобудування», спеціалізації містобудування Кліщ О.А. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017.  Ч. 2 : Проектування структурних елементів міста.  266 с.
Догори