ІСТОРІЯ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Наукову школу засновано у 2013 році

 Керівник:

доктор історичних наук, професор, академік АН ВО України, заслужений діяч науки і техніки України

ФІЛІНЮК АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

 Напрями наукової діяльності:

 • витоки, чинники і сутність суспільних перетворень у регіонах України;
 • політичні, соціальні та господарські перетворення в українських землях;
 • ідентифікація і національне пробудження українців;
 • формування української інтелігенції;
 • відродження й розвиток української національної культури;
 • суспільні трансформації в Україні у контексті європейської і світової історії.

Основні досягнення:

 Учасниками наукової школи опубліковано понад 700 праць (монографій, навчальних і навчально-методичних посібників, статей, матеріалів і тез конференцій).

 Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

 А.Г. Філінюк, Ю.І. Блажевич, А.Л. Богуцька, А.М. Бод­нар, Т.В. Ігнатьєва, О.М. Кримська, Л.М. Левандовська, В.Л. Логвіна, І.В. Міщенко, С.А. Сидорук, С.А. Ткач.

 Основні праці представників наукової школи:

 Філінюк А. Г., Заторжинська В. М. За покликом серця: Нарис життя й науково-педагогічної діяльності В.С.Прокопчука. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. 292 с.

 1. Філінюк А. Г., Ігнатьєва Т. В. Торговельно-економічні зв’язки Правобережної України в умовах інкорпорації та геополітики Російської імперії (кінець ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ століття). Монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т: ред. відділ, 2006. 316 с.
 2. Філінюк А. Г. Історія України. Кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття: навч. посіб. для студ. іст. фак. вищих навч. закладів. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. 296 с.
 3. Філінюк А. Г. Життя, віддане справі: трудова, громадська та науково-педагогічна діяльність Івана Степановича Зеленюка: Історичний нарис. Наукове видання.  Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. 332 с.
 4.  Філінюк А. Г. Історія української культури: навч.-метод. комплекс для студ. фак. військ. Підготовки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2010. 86 с.
 5. Філінюк А. Г. Історія України: метод. рекомендації. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. 81 с.
 6. Філінюк А.Г. Правобережна Україна наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття: тенденції розвитку і соціальні трансформації. Наукове видання. Кам’янець-Подільсь­кий: Аксіома, 2010. 728 с.
 7.  Філінюк У пошуках нової якості історичної освіти та історичної правди. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. 68 с.
 8. Філінюк А. Г., Адамовський В.І. Правові основи вищої школи: навч. посіб. Вид. друге. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2012. 344 с.
 9.  Філінюк А.Г. У пошуках історичної правди. До 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка О. М. Завальнюка / [уклад.: В.С. Степанков, А.Г. Філінюк, О. Б. Комарніцький; перед. сл. О. П. Реєнт; авт. ст. В. С. Степанков, А. Г. Філінюк та ін. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 464 с.
 10. Філінюк А. Г., Сидорук С. А. Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794-1874 рр.: суспільно-політичний, соціально-становий і демографічний аспекти: сучасний дискурс. Монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 418 с.
 11. Баженов Л. В., Задорожнюк В.Л. Володимир Січин­ський і Україна. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 352  с.
 12. Сидорук С.А. Українська етнологія: навч. метод. комплекс з дисципліни для студ. іст. фак-ту зі спец. “Історія”. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволей­ко Д. Г., 2015. 192 с.

 

Догори