Теоретико-практичні аспекти дослідження рослинного покриву Поділля та його антропічної трансформації

Наукову школу засновано у 2011 році

Засновник школи – доктор біологічних наук, професор

Балашов Л.С.

Керівник:

доктор біологічних наук, професор

ЛЮБІНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

Напрями наукової діяльності:

 • теоретичні і практичні засади дослідження рослин­ного покриву;
 • флористичні, систематичні, біогеографічні, фітоценотип­ні дослідження на території   Поділля;
 • популяції та їх особливості;
 • розробка та впровадження заходів охорони і збереження рідкісних видів та угрупо­вань;
 • екологічний моніторинг та менеджмент;
 • загрози і антропічний вплив на рослинний покрив;
 • трансформація рослинного покриву, її прояви;
 • регіональні особливості генезису рослинного покриву;
 • історія наукових досліджень рослинного покриву.

 Основні досягнення:

 інвентаризація природних комплексів територій та об’єктів природо-заповідного фонду Поділля;

 • розробка регіональної схеми екомережі Хмельницької області;
 • розробка методики сталого використання та збереження біорізноманіття Поділля;
 • оцінка стану популяцій рідкісних видів для Червоної книги України;
 • розробка номінації на Всесвітню спадщину «Букові ліси Європи» об’єкта «Сатанівська дача».

 Учасники школи, які здобули наукові ступені професорів, докторів, кандидатів наук, вчені звання доцентів:

 Балашов Л.С., Любінська Л.Г., Оптасюк О.М., Козак М.І.    Кузь І.А., Григорчук І.Д., Федорчук І.В., Кузь І.А. Рубановська Н.В.

 Основні праці представників наукової школи:

 Shevera M., Pifkó D., Optasyuk O. List of taxa described by Antal Margittai and lectotypification of his taxa deposited in the Hungarian Natural History Musem (BP). Studia bot. Hung. 45. P. 113-122.

 1. Водно-болотні угіддя Поділля / [за ред. Л.С. Балашова, , М.Д. Матвєєва, Л.Г. Любінської ( Козак М.І., Григорчук І.Д., Оптасюк О.М.)]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014.  220 с. 
 2. Любінська Л.Г., Кучинська О.П., Покиньчереда В.Ф. Номінація на світову спадщину «Букові ліси Європи» // Літопис НПП «Подільські Товтри». Кам’янець-Подільський, 2016. Т.19. Держреєстр. №. 011U000794. С. 281-290.
 3. Lubinska L.H., Kolodiy V.A. Ustia – Shutnivtsi // Important Plant Areas of Ukraine / [A. Onyshchenko (editor)]. Kyiv: Alterpress, 2017.   524 р.
 4. Любінська Л.Г., Колодій В.А. Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції / [Колектив авторів під ред. В.А. Соломахи]. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. 152 с. 
 5. Любінська Л.Г., Юглічек Л.С. Флора Хмельниччини : навчальний посібник. Хмельницький: ТзОВ «Поліграфіст», 2017. 240 с.
Догори