Угоди про співробітництво, перелік установ з інших країн

Навчальний заклад або його підрозділ, з яким підписано угоду про співробітництво Країна Дата укладення угоди Термін дії угоди Головний напрямок співробітництва Веб-сайт, e-mail
Ташкентський державний технічний університет Узбекистан 22.11.2012 22.11.2017 Науково-освітній, гуманітарний www.tuit.uz
Єлецький державний університет імені І.О. Буніна Росія 14.10.2011 14.10.2016 Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій; підготовка спільних науково-дослідних проектів, обмін студентами, викладачами www.elsu.ru
Університет Флориди США 12.12.2011 12.12.2016 Навчальний, культурний взаємообмін, проходження практики студентами www.ufl.edu
Опольський Університет Польща 1.03.2016 Безстрокова Обмін викладачами, науковою та науково-методичною інформацією, видання спільних публікацій uni.opole.pl
Програма розвитку ООН Україна 27.01.2016 Безстрокова Зміцнення національної/регіональної спроможності та бази знань для підтримки спільного врядування www.ua.undp.org
Могильовський державний університет ім. А.А. Кулешова Білорусь 10.11.2015 Безстрокова Обмін студентами, науково-педагогічними працівниками, проведення спільних наукових досліджень www.msu.mogilev.by
Культурно-інформаційний центр Словацький дім Україна 16.10.2015 Безстрокова Проведення спільних наукових досліджень. slovendom.wix.com/ukraine
Програма «Вітай» Польща 12.03.2015 Безстрокова Обмін студентами, друк наукових публікацій у польські академічні пресі. ewa@ukr-pol.eu
Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна Білорусія 1.02.2015 Безстрокова Науково-педагогічне співробітництво, організація навчального процесу box@brsu.by
Факультет мистецтвознавства Унверситету Миколи Коперніка в Торуні Польща 15.01.2015 15.01.2021 Обмін досвідом, науково-методичною літературою, обмін студентами www.umk.pl.
Інститут історії в
м. Вільнюс
Литва 2015 Безстрокова Наукове вивчення історико-археологічної та фортифікаційної спадщини м. Кам’янець-Подільський www.istorija.lt
Придністровський державний університет імені Т.Г. Шевченка Молдова 2015 Безстрокова Сучасний стан та проблеми фізичного виховання, спорту і здоров’я людини kanz@spsu.ru,
omspgu@gmail.com

www.spsu.ru

 

Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської у Варшаві

Польща 1.03.2014 Безстрокова Видання спільного наукового журналу у сфері спеціальної педагогіки mojaedukacja.com
Комратський державний університет Молдова 11.12.2014 Безстрокова Стажування викладачів, докторантів, аспірантами та студентів. tetotovar@mail.ru

www.kdu.md

Вища школа туризму й екології в м. Суха-Бескидзька Польща 25.11.2013 Безстрокова Співпраця стосовно освіти та наукових досліджень szkola@wste.edu.pl

www.studix.eu

Академія музики, театру і образотворчих мистецтв в м. Амтіі Молдова 26.09.2013 Безстрокова Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій; підготовка спільних науково-дослідних проектів, обмін студентами, викладачами amtap@mdl.net,
amtap@mtc.md

www.amtap.md

Приватна художня школа Наталії Гебертсбауер Німеччина 18.08.2013 Безстрокова Організація та проведення конференцій, семінарів круглих столів тощо. natalia_gebersbauer@web.de
Утенський вищий учбовий заклад Литва 15.07.2013 Безстрокова Обмін досвідом з питань економіки, психології, структури та змісту вищої школи, а також проведення конференцій, симпозіумів тощо. administracija@utenos-kolegija.lt
Академія туризму в Анталії Туреччина 1.07.2013 Безстрокова Обмін досвідом та інформацією з питань економіки та туризму тощо. antcol.ru
Вища школа адміністрації в м. Бєльсько-Бяла Польща 27.05.2013 Безстрокова Проведення наукових і науково-методичних заходів: конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, організація лекцій та семінарських занять. www.wsa.bielsko.pl
Балтійська міжнародна академія Латвія 17.05.2013 Безстрокова Проведення наукових і науково-методичних заходів: конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, організація лекцій та семінарських занять для розвитку науки і освіти. info@re.bsa.edu.lv

www.bsa.edu.lv

Інститут прикладної фізики АН Молдови Молдова 16.05.2013 Безстрокова Проведення наукових досліджень у сфері фізики напівпровідників achimova@phys.asm.md

www.asm.md

Словацький сільськогосподарський університет в м. Нітрі Словаччина 2013 Безстрокова Обмін науковими  та науково-педагогічними співробітниками, обмін досвіду з наукових досліджень uniag.sk/en/
Центр Східної Європи Варшавського університету Польща 16.09.2011 Безстрокова Науковий, (видання спільного збірника наукових праць”Дослідження історії країн Центральної та Східної Європи”) www.studium.uw.edu.pl
Інститут ботаніки Ягелонського університету Польща 05.05.2010 Обмін професорсько-викладацьким складом; спільна організація курсів, стажувань, конференцій та семінарів; спільні дослідницькі проекти з охорони природи та навколишнього середовища www.uj.edu.pl
Університет гуманістичних та природничих наук ім. Яна Кохановсього , м. Кєльце Польща 20.05.2009 Безстрокова Наукові дослідження, проведення семінарів в рамках «Школи відкритого розуму» з випуском збірників наукових праць www.ujk.edu.pl
Жешівський університет Польща 25.11.2009 Безстрокова Спільні наукові дослідження, обмін працівниками,студентами та досвідом, видання спільного збірника наукових праць www.univ.rzeszow.pl
Російський державний педагогічний університет імені О.І. Герцена Росія 15.06.2009 Безстрокова Спільні конференції; видання спільних збірників; обмін бібліотечним фондом; сприяння публікації вчених кафедр у виданнях університетів www.herzen.spb.ru
Магнітогорський державний університет, педагогічний факультет Росія 02.01.2009 Безстрокова Науково-дидактична співпраця у сфері педагогіки masu.ru
Німецька академічна служба обміну студентів і викладачів (ДААД), лектор-координатор Клавдія Претор Німеччина 01.01.2009 Безстрокова Стипендійні програми  daad.org.ua
Гете-інститут у Києві, представник Вальтер Деген Німеччина 01.01.2009 Безстрокова Поповнення наукової бібліотеки навчальною та методичною літературою  www.goethe.de
Університет імені Миколая Коперніка Польща 02.12.2008 Безстрокова Наукова, мистецтвознавча діяльність, обмін студентами, літня школа www.umk.pl
Краківський педагогічний університет імені Комісії Національної освіти Польща 14.11.2008 Безстрокова Освіта і наука: обмін викладачами, студентами, проведення пленерів unekostudy.com
Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка Молдова 12.05.2008 Безстрокова Обмін викладачами для читання лекцій та ведення педагогічної роботи, обмін навчально-методичною літературою і інформацією з навчальних планів і програм www.spsu.ru
Духовна семінарія імені Яноша Вешлеі Угорщина 28.08.2008 Безстрокова Педагогічна, дослідницька, наукова робота, обмін студентами та викладачами.  lds.lviv.ua
Спеціальна школа для глибоко-розумово-відсталих дітей м. Стальова Воля Польща 18.04.2007 Безстрокова Проходження практики студентів, обмін науковими та навчально-методичними розробками у сфері спеціальної педагогіки  www.stalowawola.pl
Академія образотворчого мистецтва Яна Матейки, факультет консервації та реставрації творів мистецтва Польща 02.11.2007 Безстрокова Мистецька діяльність www.asp.krakow.pl
Інститут внутрішніх вод ім. І.Д. Папаніна Росія 05.06.2007 Безстрокова  ibiw.ru
Державна вища професійна школа ім. Президента Станіслава Войцехівського, м. Каліш Польща 26.12.2006 Безстрокова Наукові дослідження, наукове співробітництво; обмін студентами та викладачами. www.pwsz.kalisz.pl
Відділ оптоелектроніки Інститут прикладної фізики АН Молдови Молдова 01.12.2006 Безстрокова Дослідження властивостей напівпровідникових сполук, розробка пристроїв оптоелектроніки www.phys.asm.md
Факультет мистецтвознавства Університету Миколая Коперніка в Торуні Польща 29.12.2004 Безстрокова Мистецька діяльність  studentpol.pl
Догори