Алєксєєв Олександр Олексійович

Алєксєєв Олександр Олексійович

доктор педагогічних наук,

доцент кафедри спорту і спортивних ігор

Алєксєєв Олександр Олексійович народився 19 липня 1979 року в місті  Кам’янець-Подільський, Хмельницької області.

Закінчив Кам’янець-Подільську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 в 1994 році. З 1994 по 1998 рік навчався в Кам’янець-Подільському коледжі харчової промисловості за спеціальністю «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв». В 2003 році закінчив Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості за спеціальністю «Бухгалтерський облік» і здобув кваліфікацію бухгалтера.

В 2003 році вступив до Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету на факультет фізичної культури, який закінчив з відзнакою та  отримав кваліфікацію  вчитель фізичної культури в 2007 році. У 2008 році закінчив Кам’янець-Подільський національний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» здобувши кваліфікацію вчителя фізичної культури загальноосвітнього навчального закладу, керівника спортивних секцій, організатора туристичної роботи. У 2009 році закінчив навчання в магістратурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальність  «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»  і отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичного виховання.

З вересня 2008 року по 30 вересня 2010 року працював викладачем на кафедрі спорту і спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З 2010 по 2013 рік навчався в аспірантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти.

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків на традиціях українського козацтва» в спеціалізованій вченій раді Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

У 2022 р. на спеціалізованій вченій раді Д 70.145.01 Хмельницької  гуманітарно-педагогічної академії захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні та практичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями».

В університеті працював на посадах викладача, старшого викладача кафедри спорту і спортивних ігор, з січня 2023 р. – доцент кафедри спорту і спортивних ігор.

Автор і співавтор понад 80 друкованих праць.

Спортивна кар’єра: переможець обласних Універсіад, багаторазовий чемпіон Хмельницької області з настільного тенісу, кандидат в майстри спорту України з настільного тенісу, суддя міжнародної категорії з настільного тенісу (2020).

Тренерська кар’єра: тренер-викладач ОДЮСШІ «Інваспорт» (2014); багаторазовий переможець і призер Універсіади України з настільного тенісу серед студентської молоді (2017, 2019, 2021).

Нагороджений грамотами: грамота виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради з нагоди дня фізичної культури та спорту (2012), Грамота департаменту гуманітарної політики з нагоди дня людей з обмеженими фізичними можливостями (2014), Грамота Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з нагоди відзначення 65-річчя з дня заснування факультету фізичної культури (2014), Грамота Хмельницький регіональний центр з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт» з нагоди міжнародного дня людей з обмеженими можливостями (2017), Почесна грамота виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради з нагоди дня фізичної культури та спорту (2018). За вагомий внесок у розвиток фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської молоді та з нагоди Дня фізичної культури і спорту нагороджений грамотою Комітету фізичного виховання та спорту, Міністерства освіти і науки України (2021).

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

І. Окремі видання

Монографії

 1. Алєксєєв О.О. Теоретичні та практичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями: монографія. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 312 с.

Навчально-методичні посібники

 1. Формування здорового способу життя учнів та студентів на традиціях українського козацтва: навчально-методичний посібник / Ребрина А.А., Алєксєєв О.О., Ребрина А.А., Коломоєць Г.А. Київ-Кам’янець-Подільський : ТОВ «Альянт», 2022. 174 с.
 2. Настільний теніс: навч.-метод. посіб. / Алєксєєв О.О., Коломоєць Г.А., Ребрина А.А., Ребрина А.А. Київ-Камянець-Подільський : В-во «Альянт», 2023. 215 с.
 3. Статті у міжнародних наукових фахових виданнях, фахових виданнях України та виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз
 4. Mozolev O., Bloshchynskyi I., Alieksieiev O., Romanyshyna L., Zdanevych L., Melnychuk I., Prontenko K., Prontenko V. Influence of Modern Fitness Technologies on the State of Health and Development of Motor Abilities of 17-19-Year-Old Female Students. Journal of Physical Education and Sport. Vol. 19, № 3. P. 917−924. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s3132. (Scopus)
 5. Bakhmat N., Maksymchuk B., Voloshyna O., Kuzmenko V., Matviichuk T., Kovalchuk A., Martynets L., Uchytel I., Solovyov V., Manzhos E., Sheian M., Alieksieiev O., Slyusarenko N., Zhorova I., Maksymchuk I. Designing Cloud-oriented University Environment in Teacher Training of Future Physical Education Teachers. Journal of Physical Education and Sport. Vol. 19, №4. P. 1323−1332. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s.4192. (Scopus)
 6. Khmara M., Mozolev O., Yashchuk I., Alieksieiev O., Kravchuk V., Dolynniy Y., Tomkiv I., Binkovskyi O., Prontenko V. Effectiveness of the Fitness Program «WAY TO A HEALTHY LIFE». International Journal of Human Movement and Sports Sciences. Vol.9, № 5. Р. 833−840. DOI: https://doi.org/10.13189/saj.2021.090501. (Scopus)
 7. Алєксєєв О. Нормативно-правове підґрунтя професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Вип. 15. С. 5−10. DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.5-10.
 8. Алєксєєв О. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка. Вип. 2. URL: https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/visnyk_2.pdf. DOI: https://doi.org/10.32453/6.vi2.1163.
 9. Алєксєєв О. О., Мельничук І. М., Марчак Т. А., Райтаровська І. В. Особистісний підхід як основа в підготовці майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Інноваційна педагогіка. Вип. 16, т. 1. С. 9−13. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-16-1-1.
 10. AlieksieievО. Conceptual principles of vocational training of future physical culture teachers for organization of individual work with pupils. Scientific journal of polonia university. 2020.  40, № 3. S. 115−121. DOI: https://doi.org/10.23856/4015
 11. Alieksieiev О. Experimental system of vocational training of physical culture teachers for organization pupils’ individual work. Scientific journal of polonia university. 2021. Vol.48, № 5. Р. 8−14. DOI: https://doi.org/10.23856/4801.
 12. Алєксєєв О. Логіка добору педагогічних умов професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. 42, т. 1. С. 215−220. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/42-1-29.
 13. Алєксєєв О. Соціальні та педагогічні актуалітети підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Педагогічний дискурс. 2021. Вип. 31. С. 78−83. DOI: https://doi.org/10.31475/ped.dys.2021.31.10.
 14. Алєксєєв О. Структурно-функціональна модель системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. 39, т. 1. С. 238−242. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/39-1-38.
 15. Алєксєєв О. О. Загальний теоретико-методологічний аналіз педагогічних принципів формування валеологічного світогляду майбутніх учителів фізичної культури. Педагогічні науки: теорія та практика. № 3 (39). С. 47–53. DOI: https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-3-06.
 16. Алєксєєв О. О. Організація й методика проведення дослідження професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 40. С. 114−118. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/40.24.
 17. Алєксєєв О. О. Статистична обробка результатів експериментального дослідження ефективності системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 38. С. 86−89. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/38.17.
 18. Алєксєєв О. О. Структурні складники готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Академічні студії. Сер.: Педагогіка. № 1 (4), С. 17–24. DOI: https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.1.3 .
 19. Алєксєєв О. О. Теоретико-методологічні засади реалізації системного підходу у розрізі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Педагогіка формування творчої особистості у вищій школі і загальноосвітній школах. № 77, т. 1. С. 98−103. DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.77-1.17.
 20. Алєксєєв О. Зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до диференціації та індивідуалізації фізичного виховання учнів. Молодь і ринок. № 3–4 (201–202). С. 138−145. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.260010.
 21. Алєксєєв О. Розвивальний потенціал освітнього середовища педагогічного ЗВО у розрізі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 2 (116). С. 80−90. DOI: https://doi.org/10.24139/2312-5993/2022.02/080-090.
 22. Алєксєєв О. Філософсько-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 3 (117). С. 55−63. DOI: https://doi.org/10.24139/2312-5993/2022.03/055-063.
 23. Алєксєєв О. О. Експериментальне дослідження професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2022. Вип. 32 (1-2022). С. 207−217. DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2022-32.207-217.
 24. Алєксєєв О. О. методологія дослідження професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Педагогічний альманах. 2022. Вип. 51. С. 76−82. DOI: https://doi.org/10.37915/pa.vi51.338.

Прокрутка вгору