ДФ 71.053.002

Наказ Міністерства освіти і науки України про створення спеціалізованої вченої ради (с.28-29)

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 березня 2021 року №342 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  «Українці в антинацистському Русі Опору Франції та Італії в роки Другої світової війни» КЛІМЧУКА Юрія Аркадійовича  на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Науковий керівник: ФІЛІНЮК Анатолій Григорович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Голова ради: ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Рецензенти:
КОМАРНІЦЬКИЙ Олександр Борисович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

БОРОВЕЦЬ Іван Іванович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Офіційні опоненти:
ЛИСЕНКО Олександр Євгенович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України;
ГРИЦЮК Валерій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анатоція

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів дисертації

Відгук опонента Лисенка О.Є.

Відгук опонента Грицюк В.М.

Аудіозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за посиланням

Відеозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за посиланням

Наказ про видачу дипломів доктора філософії

Адреса для запитань та відгуків aspirantura_kpnu@ukr.net

Захист дисертації відбувся 14 травня 2021 р., о 12:00, м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, аудиторія 208

 

Догори