Гадюк Руслана Володимирівна

Наказ Міністерства освіти і науки України про створення спеціалізованої вченої ради (с. 15)

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2021 року № 566 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  «Вербалізація модальної семантики прохання в українській мові» ГАДЮК Руслани Володимирівни  на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія.

Науковий керівник: МАРЧУК Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Голова ради: РАРИЦЬКИЙ Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури і компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Рецензенти:

МАРЧИШИНА Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

БЕРКЕЩУК Інна Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Офіційні опоненти:

ШАБАТ-САВКА Світлана Тарасівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

ТУРКО Ольга Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анатоція

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Шабат-Савка С.Т.

Відгук опонента Турко О.В.

Аудіозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за посиланням

Відеозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за посиланням

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Адреса для запитань та відгуків aspirantura_kpnu@ukr.net

Захист дисертації відбудеться 29 червня 2021 р., о 12:00, м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, аудиторія 208

Прокрутка вгору