ДФ 71.053.004

Наказ Міністерства освіти і науки України про створення спеціалізованої вченої ради (с. 14)

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 жовтня 2021 року № 1136 з правом прийняття
до розгляду та проведення разового захисту дисертації
«Мобілізації до збройних формувань українських державних утворень та їх роль у посиленні боротьби за національні інтереси (кінець 1918 – кінець 1920 рр.» ЛЯСКОВИЧА Романа Сергійовича  на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю
032 Історія та археологія.

Науковий керівник: ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович,
доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Голова ради: ФІЛІНЮК Анатолій Григорович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Рецензенти:

КОМАРНІЦЬКИЙ Олександр Борисович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ФЕДЬКОВ Олександр Миколайович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Офіційні опоненти:

ГАЙ-НИЖНИК Павло Павлович, доктор історичних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України

КОРОЛЬОВ Геннадій Олександрович, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу історії Української революції 1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анатоція

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Гай-Нижника П.П.

Відгук опонента Корольова Г.О.

Аудіозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за посиланням

Відеозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за посиланням

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Адреса для запитань та відгуків aspirantura_kpnu@ukr.net

Захист дисертації відбудеться 10 грудня 2021 р., о 11:00, м. Кам’янець-Подільський,

вул. Огієнка, 61, аудиторія 208

Догори