ЯБЛОНСЬКА Діана Русланівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка від 12 липня 2022 р. № 83-ОД з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Кам’янець-Подільський інститут народної освіти в системі педагогічних вишів УСРР: історичний аспект (1921–1930 рр.)»
ЯБЛОНСЬКОЇ Діани Русланівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Науковий керівник: ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Голова ради: ФІЛІНЮК Анатолій Григорович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01 – історія України.

Рецензенти:
КОМАРНІЦЬКИЙ Олександр Борисович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01 – історія України;
БАЖЕНОВ Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01 – історія України.

Офіційні опоненти:
РЯБЧЕНКО Ольга Леонідівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, спеціальність 07.00.01 – історія України;
КУЗЬМІНЕЦЬ Наталія Петрівна, кандидат історичних наук, професор, доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 07.00.01 – історія України.

Дисертація Яблонської Д.Р.

Електронний підпис дисертації Яблонської Д.Р.

Відгук Кузьмінець Н.П. (електронний підпис)

Відгук Кузьмінець Н.П.

Відгук Рябченко О.Л

Рецензія Баженов Л.В. (електронний підпис)

Рецензія Баженов Л.В.

Рецензія Комарніцький О.Б. (електронний підпис)

Рецензія Комарніцький О.Б.

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Аудіозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за покликанням

Відеозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Відеозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ( з електронною печаткою закладу)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

Захист дисертації відбудеться за адресою м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, аудиторія 208
23 вересня 2022 року о 11:00.

Адреса для звернень та відгуків: aspirantura_kpnu@ukr.net

 

Прокрутка вгору