Матвійчук Ірина Ігорівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка від 31 серпня 2023 р. № 117-ОД з правом проведення разового захисту дисертації «Особливості використання робочого зошита
з географії як засобу корекції розвитку старшокласників з інтелектуальними порушеннями»
МАТВІЙЧУК Ірини Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Науковий керівник: МИРОНОВА Світлана Петрівна, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Голова ради:

БАХМАТ Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Офіційні опоненти:

БОРЯК Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка. 

ЧЕБОТАРЬОВА Олена Валентинівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Рецензенти:

МИХАЛЬСЬКА Світлана Анатоліївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія,

ДОКУЧИНА Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Дисертація Матвійчук І.І.

Електронний підпис дисертації Матвійчук І.І.

Відгук Боряк О.В.(електронний підпис)

Відгук Боряк О.В.

Відгук Чеботарьової О.В. (електронний підпис)

Відгук Чеботарьової О.В

Рецензія Михальської С.А. (електронний підпис)

Рецензія Михальської С.А.

Рецензія Докучиної Т.О. (електронний підпис)

Рецензія Докучиної Т.О.

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Відеозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ( з електронною печаткою закладу)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

Захист дисертації відбудеться за адресою м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, аудиторія 208, 27 жовтня 2023 року о 12:00.

Адреса для звернень та відгуків: aspirantura_kpnu@ukr.net

Прокрутка вгору