Матвійчук Ірина Ігорівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка від 31 серпня 2023 р. № 117-ОД з правом проведення разового захисту дисертації «Особливості використання робочого зошита
з географії як засобу корекції розвитку старшокласників
з інтелектуальними порушеннями»
МАТВІЙЧУК Ірини Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

 

Науковий керівник: МИРОНОВА Світлана Петрівна, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Голова ради:

БАХМАТ Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 

Офіційні опоненти:

БОРЯК Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка,

 

ЧЕБОТАРЬОВА Олена Валентинівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Рецензенти:

МИХАЛЬСЬКА Світлана Анатоліївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія,

ДОКУЧИНА Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Дисертація Матвійчук І.І.

Електронний підпис дисертації Матвійчук І.І.

 

Захист дисертації відбудеться за адресою м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61

Адреса для звернень та відгуків: aspirantura_kpnu@ukr.net

Догори