Наукові школи​

Положення про наукові школи  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукова школа «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ І КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ»

Наукова школа «ЛІТЕРАТУРНИЙ ТЕКСТ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ: ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ»

Наукова школа «ІСТОРІЯ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ»

Наукова школа “УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ XIX ст. – у 30-х рр. XX ст.”

Наукова школа«ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО І ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ  УКРАЇНИ»

Наукова школа «ХУДОЖНЯ СПАДЩИНА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА»

Наукова школа «Інноваційно-інформаційні трансформації економіки України»

Наукова школа «ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ПОДІЛЛЯ ТА ЙОГО АНТРОПІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»

Наукова школа«РОЗВИВАЛЬНІ Й ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ»

Наукова школа «ТЕКСТ ЯК ОСНОВНА ОДИНИЦЯ КОМУНІКАЦІЇ»

Наукова школа «ПРОБЛЕМА ТРАДИЦІЙ ТА НОВАТОРСТВА В ЛІТЕРАТУРІ: КОМПАРАТИВНІ АСПЕКТИ»

Наукова школа «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА»

Наукова школа «ГЕНЕЗА ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ»

Наукова школа «ПРОБЛЕМИ УКРАНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ XVIII – ХХ СТ.»

Наукова школа «ТЕОРЕТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Наукова школа «АНАЛІТИЧНІ ТА ЯКІСНІ МЕТОДИ В ТЕОРІЇ НАБЛИЖЕНЬ ТА ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ»

НАУКОВА ШКОЛА «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1648–1676 РР. ТА ГЕТЬМАНЩИНИ (СЕРЕДИНА XVIIXVIII СТ.)»

Наукова школа «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ»

Догори