Баженова Стефанія Едуардівна

Баженова Стефанія Едуардівна

доктор історичних наук, професор, професор кафедри управління персоналом і туризму

Баженова Стефанія ЄдуардівнаЗ-поміж плеяди сучасних відомих учених Хмельниччини Стефанія Едуардівна Баженова є сьогодні єдиною жінкою – доктором історичних наук, професором, яка народилася в цьому краї і все життя мешкає тут, досліджує і славить минуле та сьогодення подільської землі, виявила себе талановитим археологом, істориком, музеєзнавцем, культурологом, робить чималий внесок у розвиток науки, культури та освіти в Україні. Нині Стефанія Едуардівна професор кафедри управління персоналом і туризму Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, провідний науковий співробітник Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України, входить до наукової школи “Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України” професора Л.В. Баженова, член Національної спілки краєзнавців України, Почесний краєзнавець України з 2012 р.

Народилася 1 вересня (в офіційних документах – 5 вересня) 1947 року в м. Городок Хмельницької області у родині робітника Едуарда Нізевича та Генуефи Собанської. Виховання дітей у цій сім’ї відбувалося у кращих українських та польських традиціях. Діти вивчали свій родовід, історію, культуру, звичаї рідного краю. Згодом, через кілька десятиліть, вона скаже про ті далекі роки: “Все дитинство провела я в рідному краї поруч з мальовничою природою, захоплювалася класичною літературою, історією, була активним учасником художньої самодіяльності”.

1965 року Стефанія завершила здобуття середньої освіти в Городоцькій ЗОШ № 1. Цього ж року вступила на відділення історії історико-філологічного факультету Кам’янець-Подільського державного педінституту (нині національний університет імені Івана Огієнка). Зробила цей крок за покликом серця, бо без історії не мислила свого майбутнього. Її захоплювали лекції, семінарські заняття, колоквіуми, диспути. Талановиту студентку помітив і підтримав педагог – відомий учений-археолог, доктор історичних наук, професор І.С. Винокур. Усі літні сезони в час навчання в інституті працювала вона в археологічних експедиціях під його керівництвом. Виступала на всесоюзних студентських археологічних конференціях, які проходили в Московському державному університеті імені Михайла Ломоносова (1966, 1967).

Отримавши 1969 року диплом вчителя історії та суспільствознавства, стала працювати в Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику науковим співробітником, від 1975 року – завідувачем відділу, у 1984 – 1996 роках – директором. Багато зробила для розбудови музею, його експозицій, керувала роботою археологічної експедиції з вивчення Глибівського давньоруського городища ІХ-ХІ ст., що в Новоушицькому районі (1972-1983), досліджувала історико-архітектурні пам’ятки Старого міста Кам’янця-Подільського, зокрема Іоанно-Предтечинської церкви (1980-1985). Один з організаторів науково-практичної конференції з відзначення 100-річчя від дня заснування Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника (1990), Подільських історико-краєзнавчих (1990-2010), Могилів-Подільських науково-краєзнавчих (2006-2012) та низки інших міжнародних і всеукраїнських наукових регіональних форумів. У 1995 р. С.Е. Баженова, як директор музею, краєзнавець, організувала і провела спільно з Центром дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України всеукраїнський науковий симпозіум, присвячений історії національно-визвольних змагань на Поділлі й Волині. Відтоді стала дійсним членом Центру дослідження історії Поділля, працює в контексті завдань наукової школи академіка Української академії історичних наук, професора Л.В. Баженова

За її ініціативи та організаційних зусиль з 1986 р. і по даний час запроваджено відзначення свята міста Кам’янця-Подільського, міжнародних та всеукраїнських фестивалів у Старому місті та на валах фортеці.

З 1997 по травень 2012 рр. Стефанія Едуардівна працювала в Центрі дослідження історії Поділля в складі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту історії України НАН України та Хмельницького інституту післядипломної педагогічної освіти науковим співробітником, з 2003 року – старшим науковим співробітником, з 2010 – провідним науковим співробітником, очолювала сектор історії культури Поділля. Підготувала під науковим керівництвом завідувача кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету доцента М.Б. Петрова кандидатську дисертацію “Юзеф Антоній Роллє в громадському, науковому та просвітницькому житті Правобережної України другої половини ХІХ століття», яку захистила в спеціалізованій ученій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в червні 2001 р.

У лютому 2010 р. у тій же спеціалізованій вченій раді С.Е. Баженова успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему “Проблеми історії та культури України в історико-краєзнавчих і художніх творах представників “української школи” в польській літературі 1820–1890-х років” (науковий консультант – доктор історичних наук, професор О.В. Добржанський). У дисертації розглядається розвиток краєзнавчого руху на Поділлі, Волині й Київщини, висвітлення регіональної історії України в наукових працях та художній літературі польських літераторів-україністів ХІХ ст. Захист докторської дисертації С.Е. Баженової викликав широкий науковий резонанс. Актуальність теми підсилювалася тим, що діяльність „української школи” у польській літературі зацікавлювала в основному українських, російських і польських літературознавців XIX – початку XXI ст., але по суті випала з поля зору історичної науки, що заклало своєрідну „білу пляму” і поставило її обабіч вивчення одного з важливих аспектів українсько-польських стосунків XIX ст. Важливо те, що польські літератори-україністи широко зверталися в своїй творчості до різних періодів історії України, використовували українську етнологію, фольклористику, краєзнавство, джерела, подавали власну інтерпретацію описуваних подій, які потребують оцінки сучасної української історіографії. У такому контексті тема дисертації є новою науковою проблемою для сучасної української історичної науки.

У 2012 р. Стефанія Едуардівна видала монографію “Ю.І. Крашевський і Україна”, присвячену 200-річчю від дня народження польського письменника-класика, в якій деталізувала результати власного вивчення життя і творчості і довела його приналежність до “української школи” в польській літературі та до краєзнавчого руху на Волині.

Наукова діяльність професора С.Е. Баженової гідна уваги. Перелік її наукових праць містить понад 150 назв, у тому числі – шість монографій, присвячених історії та культурі Правобережної України. Частина з них опублікована за кордоном. Значний резонанс серед наукової спільноти викликали монографії: «Юзеф Антоній Роллє: життя, діяльність, творчість» (Кам’янець-Подільський, 2001; вид. 2-е, 2002), «Юліуш Словацький і Україна» (2004), «На шляху реалізму. Історія України у творчості представників “української школи” в польській літературі 40-90-х років ХІХ ст.». (2006); «Від романтизму до реалізму. “Українська школа” в польській літературі 20-90-х років ХІХ ст.: етапи діяльності, історія України в творчості її представників». (2009). На ці монографії з’явилися схвальні рецензії в багатьох авторитетних виданнях.

Баженова С.Е. є членом редакційних колегій “Хмельниччина: Дивокрай”, “Краєзнавець Хмельниччини” та інших науково-краєзнавчих збірників, які видаються Центром дослідження історії Поділля. За досягнення в галузі історико-краєзнавчих досліджень нагороджена Почесною грамотою Інституту історії України НАН України (2005), а в 2012 р. удостоєна звання Почесного краєзнавця України Національної спілки краєзнавців України.

З травня 2012 р. Стефанія Едуардівна працює на посаді професора кафедри управління персоналом та туризму Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вже встигла видати навчальний посібник з туристичного краєзнавства, організувати проходження практики студентів у зарубіжжі, зокрема у Польщі, Чехії, Німеччині, Румунії, Болгарії та Туреччині, заснувала на факультеті навчально-наукову лабораторію інноваційних технологій в туризмі, є членом вченої ради свого факультету та університету.

Наукова, педагогічна, громадська і організаторська діяльність професора С.Е. Баженової органічно поєднується з духовним багатством її душі. Вірним і надійним супутником упродовж кількох десятиріч є чоловік Лев Васильович Баженов. Вони навчалися в одному виші, там і познайомилися. Л.В. Баженов відомий український історик, доктор історичних наук, професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Добрими і щирими людьми виростило подружжя Баженових своїх дітей. Син Олександр Львович і дочка Валентина Львівна – кандидати історичних наук. Кандидатом історичних наук є і зять Андрій Борисович. Як зазначає доктор історичних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича П.П. Брицький, “сім’я Баженових – це своєрідна сімейна академія наук, яка продукує докторів наук”.

У таких людей, як професор С.Е. Баженова, життєвий принцип: якщо штурмувати, то лише вершини, якщо ставити завдання, то лише реальні і неодмінно домагатися їх виконання. Високий професіоналізм, наукове сумління і принциповість, чітка громадянська позиція, вимогливість у поєднанні зі щирістю і доброзичливістю притягують до неї як колег, так і студентську молодь.

Наукові праці С.Е. Баженової

І. Окремі видання

 1. Художественный отдел Каменец-Подольского исторического музея-заповедника: путеводитель / сост.: С.Э. Баженова. – К.: Реклама, 1989. – 25 с.: ил.
 2. Юзеф Антоній Роллє: життя, діяльність, творчість: монографія / С.Е. Баженова. – Кам’янець-Подільський: Центр Поділлєзнавства, 2001. – 224 с.
 3. Юзеф Антоній Роллє: життя, діяльність, творчість: монографія / С.Е. Баженова. – 2-е вид., доп. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 2002. – 180 с.
 4. Юліуш Словацький і Україна: наук. вид. / С.Е. Баженова. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2004. – 104 с.: іл.
 5. На шляху реалізму. Історія України у творчості представників “української школи” в польській літературі 40-90-х років ХХ ст.: монографія / С.Е. Баженова. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2006. – 260 с.
 6. Від романтизму до реалізму. “Українська школа” в польській літературі 20-90-х років ХІХ ст. : етапи діяльності, історія України в творчості її представників: монографія / С.Е. Баженова. – Кам’янець-Подільський: Сисин О.В., 2009. – 400 с.
 7. Ю.І. Крашевський і Україна : монографія / С.Е. Баженова. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – 176 с. : іл.
 8. Турагентська і туроператорська діяльність: правничі засади: навч. посіб. для студентів з спеціальності “Туризм” / упоряд. С.Е. Баженова. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2012. – 160 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Работы в Хмельницкой области / С.Э. Баженова, И.С. Винокур // Археологические открытия 1972 года. – М.: Наука, 1973. – С. 264-265.
 2. До питання про історію заселення Поділля в ІХ-ХІ ст. / С.Е. Баженова // Проблеми історичної географії Поділля: тези доп. обл. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 1982. – С. 52-53.
 3. Поширення творів Т.Г. Шевченка на Поділлі у ХІХ – на поч. ХХ ст. / Л.В. Баженов, С.Е. Баженова // Т.Г. Шевченко і Поділля: тези доп. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський, 1989. – Т.1. – С. 52-54.
 4. Історія, сьогодення, перспективи розвитку Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника / С.Е. Баженова // Музей і Поділля: тези доп. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня заснування Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника. – Кам’янець-Подільський, 1989. – Т.1. – С. 5-8.
 5. Городок у ХVІІ-ХІХ ст. / С.Е. Баженова // Городоччина: минуле і сучасність у контексті історії Поділля: наук. зб. – Городок, 1994. – С. 26-28.
 6. Володимир Січинський і Поділля / С.Е. Баженова // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження: наук. зб. – Хмельницький: Доля, 1995. – С. 295-299.
 7. Історична бібліотека Олексія Барановича у Кам’янці-Подільському /С.Е. Баженова //Старокостянтинів і край в про просторі часу: матер. всеукр. наук. іст. – краєзн. конф. –Хмельницький; Старокостянтинів; Самчики, 1997. – С. 121-122.
 8. Роль польської історичної науки у розвитку поділлєзнавства другої половини ХІХ ст. (на прикладі творчості Й. Роллє) / С.Е. Баженова // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 1998. – Т.2 (4). – С. 26-31.
 9. Ю.А. Роллє: сторінки життя і творчості / С.Е. Баженова // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 1998. – Т.1. – С. 191-197.
 10. Й. Роллє і Товариство подільських лікарів / С.Е. Баженова // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.: матер. всеукр. іст.-краєзн. конф. – Стара Синява, 1998. – С. 270-273.
 11. Твори Й.Й. Роллє – як джерело до вивчення історії Поділля та Волині / С.Е. Баженова // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки: зб. наук. пр. за матер. міжнар. наук. конф. – Хмельницький: Поділля, 1999. – С. 50-57.
 12. Волинь у творчості Й.Й. Роллє / С.Е. Баженова // Бердичівська земля в контексті історії України: наук. зб. “Велика Волинь”. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Житомир: М.А.К., 1999. – Т. 19. – С. 45-46.
 13. Життя і творчість Юзефа Антонія Роллє в працях учених і краєзнавців останньої чверті ХІХ-ХХ ст. / С.Е. Баженова // Питання історії України: зб. наук. статей / Чернівецький нац. ун-т. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – Т. 4. – С. 386-399.
 14. Популярна гігієна Й. Роллє як джерело до вивчення природних умов та соціально-економічного становища Поділля в другій половині ХІХ ст. / С.Е. Баженова // наук. праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 2000. – Т.4 (6). – С. 29-32.
 15. Джерела виникнення польського театру на Поділлі / С.Е. Баженова // Матеріали Х-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 2000. – С. 478-485.
 16. “Замки подільські на молдавському прикордонні” Юзефа Антонія Роллє як джерело до вивчення середньовічної історії Правобережної України / С.Е. Баженова // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: зб. наук. праць / Чернівецький нац. ун-т. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – Т.1. – С. 154-159.
 17. Історіографія культури України в контексті вивчення культури національних меншин / С.Е. Баженова // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту: іст. науки: матер. міжнар. наук. конф. “Українська історіографія на рубежі століть”. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т.7 (9). – С. 783-786.
 18. Україна в творчості Мауриція Гославського, Северина Гощинського і Богдана Залєського / С.Е. Баженова // Міжнаціональні відносини в контексті українського державотворення: історія та сучасність: наук. зб. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 2001. – С. 190-193.
 19. Дослідник історії Правобережної України Казімеж Пуласький / С.Е. Баженова, Л.В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ.пед.ун-ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т. 6 (8). – С. 176-183.
 20. Ідеї декабризму в творчості представників “української школи” в польській літературі 20-40-х років ХІХ ст. / С.Е. Баженова // Декабристські читання: тези міжнар. наук.-теорет. конф. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2001. – Вип. VІІІ. – С. 8-11.
 21. Революційні мотиви у творчості представників “української школи” в польській літературі 20-40-х рр. ХІХ ст. / С.Е. Баженова // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2002. – Т.2. – С. 16-21.
 22. Етнографія України у творах представників “української школи” у польській літературі / С.Е. Баженова // Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: історія і сучасність: наук. зб. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – С. 66-69.
 23. Витоки музеїв на Хмельниччині / С.Е. Баженова // Хмельниччина: минуле, сучасне, майбутнє: матер. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – С. 146-151.
 24. Олександр Пшездзєцький – історик і археограф України та Польщі / С.Е. Баженова, Л.В. Баженов // Питання історії України: зб. наук. статей / Чернівецький нац. ун-т. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Т.5. – С. 36-41.
 25. Реалістичне бачення етнічних і суспільних проблем у творах українсько-польських романтиків / С.Е. Баженова // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ.пед.ун-ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2002. – Т. 8 (10). – С. 42-46.
 26. Представник “української школи” в польській літературі 20-40-х років ХІХ ст. Северин Гощинський / С.Е. Баженова // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка: Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 2. – С. 103-105.
 27. Маурицій Гославський – представник “української школи” в польській літературі / С.Е. Баженова // Питання історії України: зб. наук. статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т.6. – С. 309-310.
 28. Йосип Роллє – представник “української школи” в польській літературі 60-початку 90-х рр. ХІХ ст. / С.Е. Баженова // Наукові записки Тернопільського держ. пед. університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 2. – С. 196-203.
 29. До генези “української школи” в польській літературі доби романтизму (20-40 рр. ХІХ ст.) / С.Е. Баженова // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 2000. – Т. 11. – С. 127-133.
 30. Представник “української школи” в польській літературі А. Мальчевський і Волинь / С.Е. Баженова // Поляки на Волині: історія і сучасність: наук. зб. “Велика Волинь”: праці Житомирського наук.-краєзн. товариства дослідників Волині.– Житомир: Вид. М. Косенко, 2003. – Т. 30. – С. 235-240.
 31. Події Коліївщини в творчості представників “української школи” в польській літературі доби романтизму / С.Е. Баженова // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: іст. науки. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 12. – С. 450-457.
 32. Представники “української школи” в польській літературі 1820-1840-х рр. – вихідці з Правобережної України / С.Е. Баженова // Pamiętnik Kijówski. Polacy na Podolu / pod redakcją naukową Henrika Strońskiego. – Kijów, 2004. – T. 7. – S. 320-325.
 33. Кам’янець-Подільський у творчості представника “української школи” в польській літературі 60-початку 90-х рр. ХІХ ст. Йосипа Роллє / С.Е. Баженова // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність: зб. наук. пр. за підсумками міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2004. – С. 147-149.
 34. Ю.І. Крашевський як представник “української школи” в польській літературі 40-60-х рр. ХІХ ст. / С.Е. Баженова // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Серія: Історія: зб. наук. праць. – Вінниця: ДП “ДКФ”, 2004. – Вип.7. – 169-173.
 35. Розвиток капіталістичних відносин на Волині й Поділлі в першій половині ХІХ ст. у творчості Ю. Коженьовського / С.Е. Баженова // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т. 13. – 525-531.
 36. Польсько-український романтизм і його українське коріння / С.Е. Баженова // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: зб. наук. статей. – Чернівці: Рута, 2004. – Ч. 2. – С. 118-120.
 37. Кременецький ліцей – осередок романтичного регіоналізму / С.Е. Баженова // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т. 3. – С. 127-133.
 38. Історія України в “селянських оповіданнях” Ю.І. Крашевського / С.Е. Баженова // Питання історії України: зб. наук. статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – Т.8. – С. 69-75.
 39. “Українська школа” в польській літературі на шляху від романтизму до реалізму (40-60 рр. ХІХ ст.) / С.Е. Баженова // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т. 15. – С. 282-292.
 40. “Історичні оповідання” Ю. Роллє – джерело до вивчення історії України / С.Е. Баженова // ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку”, Кам’янець-Подільський, 2003 р.: доп. та повід. – Кам’янець-Поділ.; Київ; Нью-Йорк; Острог: Вид-во НАУОА, 2005. – Т. 1. – С. 323-326.
 41. Олександр Пшездзєцький – історик і археограф Польщі та України ХІХ ст. / С.Е. Баженова // Kamieniec Podolski: Studia z dziejów miasta i regionu / pod redakcją Feliksa Kiryka. – Kraków: Wyd-wo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – T.2. – S. 210-219.
 42. Україністика в історико-краєзнавчих творах Ю.І. Крашевського / С.Е. Баженова // Студії Кам’янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т.1. – С. 150-165.
 43. В. Гурський, Ю.І. Крашевський, Ю. Ролле: перехрестя долі / С.Е. Баженова // Друга Могилів-Подільська краєзнавча конференція. – Могилів-Подільський; Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – С. 222-224.
 44. Літературна діяльність Михайла Орловського / С.Е. Баженова // Видатні постаті міста Хмельницького: матер. другої наук.-практ. конф. “Місто Хмельницький в контексті історії України”, 19 вересня 2007 року. – Кам’янець-Подільський: Сисин О.В., 2007. – С. 80-83.
 45. “Українська школа” в польській літературі доби романтизму (20-40-і рр. ХХ ст.): становлення, витоки, міфи / С.Е. Баженова // Питання історії України: зб. наук. статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – Т.10. – С. 36-38.
 46. Події коліївщини у бачені Ю. Словацького на підставі поетичної драми “Срібний сон Соломеї” / С.Е. Баженова // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Т.10. – С. 115-120.
 47. Історія та духовне життя міста Бара в працях Миколи Яворовського (До 165-річчя вченого Поділля) / С.Е. Баженова // Бар, Барська земля крізь призму століть: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (17.05.2008). – Бар, 2008. – С. 35-39.
 48. Україна в творчості М. Чайковського / С.Е. Баженова // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т.13. – С. 189-198.
 49. Леонард Совінський і Поділля / С.Е. Баженова // Науковий вісник “Межибіж”: матер. другої наук.-краєзн. конф. “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України”. – Меджибіж; Хмельницький: Мельник А.А., 2009. – Ч.2. – С. 222-227.
 50. Суспільно-політичний і політичний стан польської меншини Правобережної України в період українського національного відродження (60-90-ті роки ХІХ ст.) / С.Е. Баженова // Матеріали ХІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції (18-19 листопада 2010 р.). – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2010. – С. 292-301.
 51. Історико-краєзнавчі аспекти творчості Ю.І. Крашевського / Стефанія Баженова // Україна – Європа – Світ: міжнар. зб. наук. праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л.М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 5, ч.2. – С. 188-197.
 52. Старокостянтинів і край у житті та описах Ю.І. Крашевського (до 200-річчя польського письменника) / С.Е. Баженова // Старокостянтинів і край в україно – руській історії доби ХVI-XVIII ст. (До 360-річчя Національно-визвольної війни українського народу середини ХVII ст.): матер. наук.-практ. конф. – Старокостянтинів: Мельник А.А., 2012. – С.195-199.

ІІІ. Про С.Е. Баженову

 1. Баженова Стефанія Едуардівна // Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. /Л.В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 120-121.
 2. Будзей О. Польська українка [C.Е. Баженова] / Олег Будзей //Подолянин (м. Кам’янець-Подільський). – 2007. – 31 серп. – С. 5.
 3. Прокопчук В.С. С.Е. Баженова – єдина на Хмельниччині жінка – доктор історичних наук / В.С. Прокопчук // Духовні витоки Поділля : жінки в історії краю: матер. всеукр. наук.-краєзн. конф. – Хмельницький: ХГПА, 2012. – С. 236-242..
 4. Григоренко О.П. Доктор історичних наук, професор С.Е. Баженова – сучасний український історик / О.П. Григоренко // Краєзнавець Хмельниччини: наук.-краєзн. зб. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – С. 171-175.
Догори