Чобітько Микола Григорович

Чобітько Микола Григорович

Чобітько Микола ГригоровичНародився в с. Іркліїв, Чорнобаївського району Черкаської області.

В 1971 р. закінчив Іркліївську середню школу.

1972 – 1974 рр. – служба в лавах Радянської Армії.

1974-1979 рр. студент Сімферопольського державного університету (нині Таврійський національний університеті ім. В.І. Вернадського).

1979-1981 рр. викладач Вищого морського училища ім. П.С.Нахімова (м. Севастополь).

1981-1985 рр. викладач кафедри психології Черкаського державного педагогічного інституту (нині Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького).

1985-1988 рр. аспірант Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

1990 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – теорія і історія педагогіки.

1990-1996 рр. голова об’єднаного профкому, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

1996 р. по 2001 р. проректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

2001-2004 рр. докторант Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

2007 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2006 – 2007р.р. професор кафедри роботи з персоналом юридичної психології педагогіки та політології Академії управління МВС.

З 2007 р. заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, завідувач кафедри міжнародного туризму.

З 2009 – 2010 р.р. декан факультету ДПМ Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука

З 2010 – 2011 рр. декан факультету заочних форм навчання Міжрегіональної Академії управління персоналом.

З 2011 р. директор департаменту організації наукової роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом.

З 1.09. 2011р.- 2016р. декан факультету міжнародної економіки, менеджменту і права, завідувач кафедри соціальних та педагогічних дисциплін Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

З 2016р. професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Нагороджений: знаком «Відмінник народної освіти» (1991 р.), грамотами Міністерства освіти і науки України (1996 р.) та Черкаської обласної державної адміністрації (1998 р.), Орденом Святого Миколи Чудотворця УПЦ (2009р.). Автор понад 100 друкованих праць.

Догори