Філінюк Анатолій Григорович

Філінюк Анатолій Григорович

Філінюк Анатолій ГригоровичФілінюк Анатолій Григорович народився 15 травня 1953 року в с. Шекеринці Ізяславського району Хмельницької області. Історик, фахівець з історії України кінця ХVIII – початку ХХІ ст., відомий краєзнавець, викладач історії України, історії української культури та теорії і методології історії. Кандидат історичних наук (1985), доцент (1995), професор (2011), доктор історичних наук (2013), академік Академії наук вищої освіти України (2015). Закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (1978), аспірантуру (1985) і докторантуру (2009) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), нагрудними знаками “Відмінник освіти України”(1997, 2003), золотою медаллю Всеукраїнського товариства “Знання” (2009), медалями: “Ветеран праці”, “Імені Івана Крип’якевича”, почесними грамотами МОН України (1985, 1998, 2003, 2008). У 2005 р. указом Президента України йому присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України. У 2015 р. обраний академіком АН ВО України. Автор більше 40 монографій, книг, навчальних посібників, загалом у доробку близько 400 наукових і навчально-методичних праць. Підготував 10 кандидатів історичних наук.

Батьки працювали у місцевому колгоспі: Григорій Іванович – бухгалтером, Ольга Захарівна – ланковою з вирощування сільськогосподарських культур. У Шекеринецькій десятирічці навчався виключно на відмінно. Виявив природні здібності до багатьох предметів, але більше любив гуманітарні науки. Захоплювався героїчним минулим співвітчизників. Ґрунтовно вивчив не лише художні твори за навчальною програмою, а й сотні інших романів, повістей і драм. Цьому сприяли талановиті педагоги, які не тільки глибоко знали свої предмети і досконало володіли методикою роботи з дітьми, а й дуже любили учнів.

Трудову діяльність розпочав у 1970 р. в будівельній бригаді місцевого колгоспу відразу ж після закінчення школи. За направленням військкомату здобув професію шофера у Білогірській школі ДТСААФ. В 1971–1973 рр. проходив строкову військову службу на Балтійському флоті, в бригаді ракетних катерів, яку закінчив із низкою нагрудних відзнак.

Після року роботи в колгоспі успішно витримав вступні випробування й став студентом історичного факультету Кам’янець-Подільського педагогічного інституту. Навчався лише на відмінно, отримував підвищену та іменну стипендію. Був переможцем і учасником зльоту відмінників вишів країни. Навчання студент вміло поєднував із активною громадською роботою: обирався комсоргом групи, членом комсомольського бюро історичного факультету, заступником секретаря комітету комсомолу інституту. Кожні літні канікули працював у студентських будівельних загонах. З першого курсу займався науково-дослідною роботою в науковому студентському гуртку з історії України. Неодноразово здобував призові місця у всесоюзних і всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, за що нагороджувався дипломами І–ІІІ ступенів. Під науковим керівництвом роботу авторитетного викладача і знавця європейської історії ХХ ст., а нині відомого ученого-германіста України професора В. П. Газіна підготував і успішно захистив у червні 1978 р. дипломну роботу з рекомендацією на навчання в аспірантуру.

Із закінченням навчання та отриманням диплому з відзнакою, як один з найактивніших випускників і здібний організатор молоді, був залишений на роботі в інституті. Працював одночасно викладачем історії та секретарем комітету комсомолу. Відтоді цілеспрямовано займався науково-дослідною роботою. Склав успішно іспит кандидатського мінімуму з іноземної (німецької) мови і розпочав підготовку до вступу в аспірантуру. Однак за наказом Міністра оборони країни був призваний у Збройні Сили для проходження 2-річної офіцерської служби в понтонно-мостовому полку, що дислокувався в Прикарпатському військовому окрузі. До завершення служби склав на відмінно вступні іспити і у грудні 1982 р. вступив до аспірантури Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка.

Дорогу в історичну науку торував на кафедрі історії на чолі з талановитим ученим і організатором університетської науки професором В. П. Шевчуком під керівництвом доктора історичних наук, професора Л.Ф. Гайдукова, винятково обдарованого педагога, блискучого лектора, вимогливого наставника й талановитого вченого. Як і раніше, до навчання ставився сумлінно та винятково відповідально. Свідченням високого авторитету аспіранта став факт розміщення в 1984 р. його світлини у колі чотирьох кращих аспірантів університету та завідувача кафедри професора В.П. Шевчука в ювілейному номері “Вісника Київського університету”, присвяченому 150-річчю з часу його заснування. Відтак зумів написати текст дисертації та реалізувати основні її результати в шести публікаціях, а головне достроково захистити в спеціалізованій вчені раді університету 21 червня 1985 р.

На запит ректорату Міністерство освіти України направило молодого дипломованого науковця на посаду старшого викладача кафедри історії в рідний інститут. Тут глибоко освоїв лекційні курси, активно займався навчальною, методичною, науковою та громадсько-виховною роботою, а через рік був обраний головою профкому інституту. Разом із ректором інституту доцентом А. О. Копиловим чимало зробив для поліпшення житлово-побутових умов, налагодив забезпечення продуктами харчування викладачів і співробітників, домігся рішення облвиконкому про виділення земельної ділянки під садово-огородній кооператив спілчан вишу на березі р. Дністер, посилив турботу про ветеранів війни та праці тощо.

У 1987–1990 рр. р. А. Г. Філінюк працював інструктором відділу науки Хмельницького обкому КПУ, а згодом координував всю наукову та освітньо-культурну сферу області. За цей період галузь зазнала доволі істотних якісних змін, зокрема були відкриті радіотехнічний факультет Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (тепер – Хмельницький національний університет), Шепетівське медичне училище, професійно-технічні училища № 8, 9, 25 у м. Хмельницькому, Кам’янець-Подільське профтехучилище № 26, збудовані навчальні комплекси Новоушицького технікуму механізації сільського господарства і Шепетівського машинобудівного технікуму, навчальні корпуси та бібліотека ХІПО, гуртожитки Кам’янець-Подільського педінституту (тепер – національного університету імені Івана Огієнка), Хмельницького педагогічного училища (зараз – гуманітарно-педагогічної академії), обласний палац творчості дітей і школярів, навчально-спортивні корпуси індустріального та харчового технікумів і медичного училища в м. Кам’янці-Подільському, більше п’ятдесяти загальноосвітніх шкіл і понад 100 дитячих дошкільних закладів. Вдалось зробити чимало, хоч завершували спорудження 9-типоверхових житлових будинків сільськогосподарського та технологічного інститутів вже за часів незалежності України. На виконання постанови було також збільшено виділення квартир Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституту виконкомом Кам’янець-Подільської міської ради. Довелося захищати від закриття технологічний інститут побутового обслуговування.

В 1990–1994 р. працював завідувачем кафедри суспільних наук Хмельницького обласного інституту удосконалення вчителів, яку створив з чистого аркуша і перетворив у колектив досвідчених фахівців, які вміло та кваліфіковано доносили найновіші історичні та суспільні знання до педагогічної громадськості краю у складний період державотворення в Україні. Для вчителів історії систематично проводив курси з переходу на викладання самостійного навчального курсу з історії України. Організував десятки науково-методичних семінарів із виїздом у Кам’янець-Подільський, Шепетівку, Старокостянтинів, Віньковецький, Дунаєвецький, Летичівський, Новоушицький, Ярмолинецький та інші райони, на яких розкривалися складні проблеми історичного минулого українського народу, доводилася до відома педагогів найновіша наукова інформація про “білі” плями вітчизняної історії. Запровадив на курсах підвищення кваліфікації вчителів 40-годинний курс з історії української культури. Ініціював й організував Міжнародну наукову конференцію “Велика Волинь: минуле і сучасне” (м. Ізяслав, жовтень 1994 р.) та всеукраїнські – до 500-річчя заснування міста Хмельницького (м. Хмельницький, червень 1993 р.) і з проблем голодомору на Хмельниччині (м. Хмельницький, жовтень 1993 р.). За підсумками їх роботи вийшли наукові збірники, що стали важливим підґрунтям у роботі працівників освіти та культури.

На запрошення ректора, професора А. О. Копилова, маючи майже 60 наукових і навчально-методичних праць, у жовтні 1994 р. повернувся в рідний педінститут на посаду проректора з наукової роботи. Одночасно став працювати доцентом кафедри історії України. Близько дванадцяти років координував науково-дослідну діяльність і роботу з науково-педагогічними кадрами, перетворивши їх у пріоритетні напрямки діяльності колективу вишу. У числі перших вищих навчальних закладів створив інформаційно-видавничий відділ, в якому науково-педагогічні працівники стали друкувати наукову та навчально-методичну продукцію. Доклав величезних зусиль для розширення спектру господарсько-договірної тематики, налагодження функціонування аспірантури, доведення кількості спеціальностей із 6 до 14, а чисельності аспірантів – із 14 до 80 осіб, створення 12 науково-дослідних центрів і лабораторій, 14 наукових шкіл, відновлення та започаткування випуску 12 наукових збірників, проведення десятків наукових форумів, розвитку творчого співробітництва з провідними академічними науковими інститутами та університетами, системних міжнародних зв’язків із 53 зарубіжними організаціями та установами 15 країн світу тощо.

Професор А. Г. Філінюк вніс вагомий особистий внесок у проходження колективом атестаційної та акредитаційної експертиз, які послужили основою для акредитації більшості спеціальностей і загалом інституту за четвертим, найвищим рівнем, а за їх підсумками – перетворення закладу постановою Кабінету Міністрів України в педагогічний університет, а в 2003 р. отримання статусу класичного університету.

В 2006 р. за станом здоров’я залишив посаду проректора і, як докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зосередив свої зусилля на завершенні докторської дисертації. Впродовж 2006–2012 рр. опублікував 3 монографії, низку навчальних посібників, десятки статей, а головне завершив написання докторської дисертації. Із поверненням на кафедру відразу ж у грудні 2009 р. очолив її колектив.

За його каденції на кафедрі відбулися істотні якісні зміни. Зокрема, її викладачі захистили 3 докторські і 2 кандидатські дисертації. Із 14 штатних викладачів кафедри 13 мають наукові ступені і вчені звання, що складає 94,3 відсотка, в т. ч. 2 доктори наук, професори. Такий якісний показник дозволяє кафедрі займати лідируючу роль не тільки на факультеті, а й в усьому університеті. Колектив кафедра забезпечує викладання 22 нормативних навчальних курси з історії та культури України від найдавніших часів до сьогодення та 5 спецкурсів і спецсемінарів.

Очолена професором А. Г. Філінюком кафедра історії України багато зусиль докладає задля якісних структурних змін і трансформацій як факультету, так і загалом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Система роботи, нагромаджений досвід і результати діяльності колективу кафедри послужили одним із аргументів для успішної чергової акредитації спеціальності “Історія” за 4-им рівнем, а також для відкриття нових спеціальностей, зокрема “Архівна справа”. При кафедрі ліцензовані та успішно функціонують докторантура, аспірантура, спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій, серійно видаються 3 наукових фахових збірники з історичних наук.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться в рамках виконання включеної з ініціативи її завідувача до державного реєстру колективної теми “Проблеми історії суспільних змін і трансформацій в Україні від найдавніших часів до сьогодення”, та в межах функціонування двох наукових шкіл: “Історія Української революції 1648–1676 рр. та Гетьманщини (середина ХVІІ – ХVІІІ ст.)” – (кер. акад. В. А. Смолій), у складі якої більше 15 років плідно працює А. Г. Філінюк, і “Україна наприкінці ХІХ – у 30-х рр. ХХ ст.” – (кер. акад. О. М. Завальнюк), які завоювали високого авторитету серед наукової, науково-педагогічної та учительської громадськості в Україні і за її межами. Із 37 випускників її аспірантури 26 успішно захистили кандидатські дисертації. Особисто А. Г. Філінюк створив ще одну наукову школу, підготувавши особисто 10 кандидатів історичних наук; понад 50 магістрів історії.

А. Г. Філінюк – авторитетний краєзнавець. У його науковому доробку близько половини опублікованих праць присвячено відтворенню минулого малої Батьківщини. Він учасник 5–14 подільських історико-краєзнавчих конференцій. Історик виступив ініціатором, організатором і співорганізатором близько 120 міжнародних, всеукраїнських, регіональних історико-краєзнавчих конференцій та членом редакційних колегій майже 200 наукових збірників за підсумками наукових форумів. Працює членом редколегій низки фахових наукових збірників з історії, історико-краєзнавчого часопису “Дивокрай”, журналу “Педагогічний вісник”.

Плідна багаторічна науково-педагогічна діяльність професора А. Г. Філінюка відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України, присвоєнням почесного звання Заслужений діяч науки і техніки України, двома нагрудними знаками “Відмінник освіти України”, золотою медаллю Всеукраїнського товариства “Знання”, медалями “Імені Івана Крип’якевича”, “За вагомий внесок у розвиток освіти та науки” і “Ветеран праці” Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, знаком “Почесний краєзнавець України”, відзнакою Кам’янець-Подільського міського голови “За заслуги перед міською громадою”, дипломами лауреата премії імені П. В. Клименка в галузі архівознавства, історії та джерелознавства та премії імені І. С. Винокура Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України, багатьма почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільської міської ради, ректорату і профкому університету.

А. Г. Філінюк своє свідоме життя достойно служить українському народові, розвитку вітчизняної освіти і науки. Він збагатив історичну науку важливими і цінними відкриттями, став видатним вченим, авторитетним дослідником, активним громадсько-політичним діячем, мудрим педагогом, патріотом рідної України. Він уособлює собою кращі риси української національної інтелігенції, заслуживши загальне визнання наукової громадськості як подвижник науки і організатор вищої школи.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ А.Г. ФІЛІНЮКА

І. Окремі видання

 1. Плоскирів – Проскурів – Хмельницький. Фактографічний збірник / Ю. І. Блажевич, С. Л. Карван, А. Г. Філінюк. – Хмельницький : Поділля, 1993. – 80 с.
 2. Формування історичного мислення в учнів при вивченні історії України : метод. поради вчителям / А. Г. Філінюк та ін. – Хмельницький : Хмельн. обл. ін-т удоск. вч., 1994. – 58 с.
 3. Українська національно-демократична революція. Відновлення державності українського народу : навч. посіб. / О. М. Завальнюк, А. Г. Філінюк, Е. М. Мельник. – Кам’янець-Подільський : Кам.-Под. держ. пед. ін-т, 2001. – 64 с. (Рекомендовано МОН України).
 1. 4. Кам’янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення / О.М. Завальнюк, А. О. Копилов, А. Г. Філінюк та ін. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – 408 с.
 2. 5. За покликом серця : нарис життя й науково-краєзнавчої діяльності В.С.Прокопчука / В. М. Заторжинська, А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 292 с.
 3. Торговельно-економічні зв’язки Правобережної України в умовах інкорпорації та геополітики Російської імперії (кінець ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ століття) : монографія / А. Г. Філінюк, Т. В. Ігнатьєва. – Кам’янець-Подільський : Кам.-Под. держ. ун-т: ред. відділ, 2006. – 316 с.
 4. Філінюк А. Г. Історія України. Кінець XVIII – перша половина ХІХ століття : навчальний посібник для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 296 с. (Рекомендовано МОН України).
 5. 8. Наукова робота студента : метод. реком. для студ. і магістр. усіх спец. і форм навчання / А. Г. Філінюк, А. М. Трембіцький. – Кам’янець-Подільський : К-ПДПУ, ред.-вид. від., 2007. – 75 с.
 6. 9. Історія України : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-тів / А.Г.Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Кам.-Под. нац. ун-т, ред.-вид. від., – 119 с.
 7. 11. Життя, віддане справі: трудова, громадська та науково-педагогічна діяльність Івана Степановича Зеленюка : історичний нарис ; наукове видання / А. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 332с.
 8. 12. Історія України першої половини ХІХ століття : метод. реком. до семінар. занять і самостійної роботи студ. іст. ф-ту спеціальності „Історія” / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2009. – 50с.
 9. Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині. 1941-1944 : документи і матеріали / упоряд.: М. П.Вавринчук, О. М. Завальнюк, П. Я. Слободянюк, А. Г. Філінюк, О. Б. Комарніцький, Ю. В. Олійник. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 576 с.
 10. Історія української культури : навч. прогр. для студ. вищих навч. закл. усіх спец. і форм навч. / укладач А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Кам.-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, 2010. – 44 с.
 11. Теорія та методологія історії : навч. посіб. / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Кам.-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 124 с.
 12. Правобережна Україна наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття: тенденції розвитку і соціальні трансформації : наук. вид. / А.Г.Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 728 с.
 13. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область : монографія / О. М. Завальнюк, М. І. Алєщенко, А. Г. Філінюк та ін. – Київ : Знання України, 2010. – 447 с.
 14. У пошуках нової якості історичної освіти та історичної правди / А.Г.Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 68 с.
 15. 19. Історія України : метод. реком. / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, 2011. – 81 с.
 16. Правові основи вищої школи : навч. посіб. / А. Г. Філінюк, В. І. Адамовський. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В, 2012. – 344 с. (Рекомендовано МОН України).
 17. Правові основи вищої школи : навч. посіб. / А. Г. Філінюк, В.І.Адамовський. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2013. – 344 с. (електронна версія) (Рекомендовано МОН України).
 18. За покликом серця : до 75-ліття від дня народження і 30-річчя науково-педагогічної діяльності професора кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка В. І. Якубовського / упоряд., авт. вст. ст. А. Г. Філінюк ; відп. за вип. – Завальнюк О. М. ; оформ. обкладинки : В. І. Якубовський ; фотокопія картини хмельн. худож. В. М. Корнєва. Олія, 1995. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня Рута”, 2015. – 106 с.
 19. У пошуках історичної правди. До 65-річчявід дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка О. М. Завальнюка / [ уклад.: В. С. Степанков, А. Г. Філінюк, О.Б.Комарніцький ; перед. сл. О. П. Реєнт ; авт. ст. – В. С. Степанков, А. Г. Філінюк, Ю. В. Телячий, І. М. Конет, В. С. Прокопчук, В. Г. Байдич, О. Б. Комарніцький]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 464 с.
 20. Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794–1874 рр.: суспільно-політичний, соціально-становий і демографічний аспекти : сучасний дискурс : монографія / А. Г. Філінюк, С. А. Сидорук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 316 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Наукова історико-краєзнавча конференція “Культура Поділля: історія і сучасність” в м. Хмельницькому / А. Г. Філінюк, О.І. Журко // Український історичний журнал. – 1994. – № 2-3. – С. 155-156.
 2. Сторінки в літописі мужності / А. Г. Філінюк // Книга Пам’яті України. Історико-меморіальне багатотомне видання. Хмельницька область : в 10т. – Хмельницький : Поділля, 1996. – Т. 9. – С. 344-350.
 3. Правобережна Україна наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (деякі питання історіографії та методології) / А. Г. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам.-Под. держ. пед. ун-т, 1997. – Т. 1 (3). – С. 61-74.
 4. До питання про національно-культурне відродження у Правобережній Україні наприкінці XVIII – в першій третині ХІХ століття / А.Г.Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам.-Поділ. держ. пед. ун-т, ред.-вид. від., 1998. – Т. 2 (4). – С. 273-279.
 5. Кам’янець-Подільський інститут народної освіти: розвиток, досягнення та утрати (1921–1930 рр.) / А. Г. Філінюк, Е. М. Мельник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1998. – Т. 1. – С. 28-40.
 6. Деякі аспекти інкорпораційної політики російського царизму у Поділлі наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Наук. записки з української історії : зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – Вип. 7. – С. 96-104.
 7. Російська колонізаційна політика у Правобережній Україні на рубежі XVIII – ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Історія України: маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – Київ : Рідний край, 1999. – Вип. 9. – С. 43-57.
 8. Воєнно-політичне забезпечення інкорпораційної політики царизму в Правобережній Україні на межі XVIII – XIX ст. / А. Г. Філінюк // Вісник. Історія. – Київ : Київський ун-т., 2001. – Вип. 56. – С. 43-48.
 9. Суспільно-політичне становище селян Правобережної України на межі XVIII – XIX століть / А. Г. Філінюк // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. праць. – Київ: Київський ун-т, 2001. – Вип. 10. – С. 51-55.
 10. Проблема інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії на межі ХVІІІ – ХІХ століть у сучасній літературі / А. Г. Філінюк // Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки / Українська історіографія на рубежі століть : матер. міжн. наук. конф., 25–26 жовтня 2001 р. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – С. 269-277.
 11. Політичне становище українського населення Правобережжя на зламі XVIII – ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Міжнародний науковий конгрес “Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці, 16–18 травня 2000 р. Доп. та повід. – Чернівці : Рута, 2001. – Т. 1. – С. 165-169.
 12. Українсько-російські етнополітичні відносини у Правобережній Україні на рубежі XVIII – ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 6 (8). – С. 129-139.
 13. Деякі питання політики царизму щодо інкорпорації Поділля до Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2002. – Т. 8 (10). – С.230-237.
 14. Станова політика російського самодержавства у Правобережній Україні на рубежі ХVІІІ – ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія : зб. наук. статей. – Чернівці : Рута, 2003. – Ч. 1. – С. 343-349.
 15. Політико-адміністративні аспекти інкорпораційної політики російського царизму в Правобережній Україні на межі ХVІІІ – ХІХ століть / А.Г.Філінюк // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2004. – Вип. 25. – С. 102-111.
 16. Зовнішня політика Росії наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття та її вплив на геополітичне положення Правобережної України / А. Г. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 62-73.
 17. Визначний освітньо-науковий центр Південно-Західного регіону України / А. Г. Філінюк // Історія України та всесвітня історія в школі. – 2004. – № 1–2. – С. 4-12.
 18. Революційні події 1905-1907 років в Україні в оцінках професора О. Реєнта (За матеріалами монографії „Україна в імперську добу (ХІХ – поч. ХХ ст.)” / П. П. Брицький, А. Г. Філінюк // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. статей. – Київ – Хмельницький, 2005.– Вип. 32. – С.45-51.
 19. Зовнішня політика Росії наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. та її вплив на геополітичне положення Правобережної України / А. Г. Філінюк // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. – № 8. – С.7-10.
 20. Особливості розвитку культури міст і містечoк Правобережної України наприкінці ХVІІІ – в першій третині ХІХ століття / А. Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. освіта і просвітницький рух на Поділлі у ХVІІІ – на початку ХХІ ст. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006.– С. 234-254.
 21. До питання про конфесійну політику самодержавства на Поділлі в умовах інкорпорації краю в систему Російської імперії на межі XVIII – XIX ст. / А. Г. Філінюк, Ю. І. Блажевич // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: історичні науки. На пошану професора В.П.Газіна. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 17. – С. 160-179.
 22. Інкорпорація Правобережної України Російською імперією на рубежі ХVІІІ – ХІХ століть: адміністративно-територіальний аспект / А. Г. Філінюк // ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку”. Кам’янець-Подільський, 17––18 вересня 2003 року. Доп. та повід. / укр. іст. тов-во, Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Подільський держ. ун-т, Світова наук. рада при Світовому Конгресі Українців. Ред.: Любомир Винар, Олександр Завальнюк. – Кам’янець-Подільський ; Київ ; Нью-Йорк ; Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – С. 23-30.
 23. Зміни в національно-культурній сфері Поділля на межі XVIII – XIX століть та їх особливості / А. Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 11 : Матеріали сьомого круглого столу „Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – С. 180-190.
 24. Розмежування губерній Правобережної України в 1801–1806 роках / А. Г. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 18: На пошану академіка В.С. Степанкова. – С. 198-208.
 25. Політика російського самодержавства щодо греко-католицької церкви в Правобережній Україні на межі ХVІІІ – ХІХ століть / А.Г.Філінюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Іст. науки : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 6. – С. 405-413.
 26. Етнорелігійні перетворення на Поділлі наприкінці XVIII – в перших десятиліттях ХІХ століття / А. Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т.12.– С. 223-237.
 27. Політико-адміністративні перетворення в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ століття / А. Г. Філінюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Історія. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Вип. І. – С. 211-220.
 28. Господарсько-економічне освоєння росіянами Правобережної України на межі ХVІІІ – ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – Т. 19 : На пошану академіка В.А.Смолія. – С. 274-284.
 29. Развитие Правобережной Украины в составе Российской империи: региональный аспект (1793–1832) / А. Г. Филинюк // Труды Первого Всеросийского съезда историков-регионоведов (Санкт-Петербург, 11–13 октября 2007 г.) : в 3 т. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им.Б. Н. Ельцина, 2010. – Т. 1. – С. 402-412.
 30. Міжнаціональні відносини в Правобережній Україні на межі ХVІІІ –ХІХ ст. у контексті політичних і соціально-станових чинників / А. Г. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Т. 20 : На пошану професора І. В. Рибака. – С.158-171.
 31. Потужний осередок вищої школи та історичної науки: кафедра історії України 20 років у поступі і трансформаціях університету / А.Г.Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Т. 20. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – С. 3-29.
 32. Організаційно-структурні зміни в господарському розвитку Правобережної України в умовах становлення імперських суспільно-виробничих відносин (кінець ХVІІІ – початок ХІХ століття) / А. Г. Філінюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Історія. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 3. – С.220-228.
 33. Потужний осередок вищої школи та історичної науки: кафедра історії України 20 років у поступі і трансформаціях університету / А. Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Т. 20. – С.3-31.
 34. Сотрудничество университетов евразийской ассоциации в сфере исследования прошлого и повышения квалификации историков / А. Г. Филинюк // Университеты и общество. Сотрудничество университетов в ХХІ веке : материалы Третьей международной научно-практической конференции университетов : МГУ им. М. В. Ломоносова, май 2010 г. / ред. кол.: В. А. Садовничий и др. – Москва : МАКС-ПРЕСС, 2010. – С.383-385.
 35. Литовські статути в Подільській губернії у ХІХ ст.: данина традиції чи правові рудименти? / А. Г. Філінюк, А. Б. Задорожнюк // Україна і Велике князівство Литовське в XIV – XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі (22-24 вересня 2011 р.) : ІІ Міжн. наук. конф., присвячена 75-річчю Інституту історії України НАН України : тези доповідей. – Київ : Ін-т історії України НАН України ; Кам’янець-Под. нац. ун-т ім.І. Огієнка, 2011. – С.65-67.
 36. Матеріально-фінансове та етнонаціональне розшарування населення Правобережної України на зламі ХVІІІ – ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Історія. – Кам’янець-Подільський : Кам.-Под. нац. ун-т ім. І.Огієнка, ред.-видав. відділ, 2011. – Вип. 4. – С.276-289.
 37. Наукові форуми з історичної проблематики в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка / А. Г. Філінюк, В.В.Газін // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. – Т. 18. – С. 414-418.
 38. Соціально-демографічні процеси у Правобережній Україні на межі ХVІІІ – ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. – Т. 21 : На пошану професора О.М.Завальнюка. – С. 241-256.
 39. ІІ Міжнародна наукова конференція “Україна і Велике князівство Литовське в XIV – XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі” / А. Г. Філінюк, В.В. Газін // Український історичний журнал. – 2012. – №1. – С. 226-229.
 40. Литовські статути в Подільській губернії у першій половині XIX ст.: данина традиції чи правові рудименти? / А. Філінюк, А. Задорожнюк // Ukraina Lithuanica : Studieson History of the Grand Duchyof Lithuania. – K.: Institute of History, of Ukraine, NAS of Ukraine, 2013. – V. ІІ. – С. 177-192.
 41. Проблема українсько-російських взаємин у творчій спадщині Тараса Шевченка / А. Г. Філінюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки : зб. наук. праць. – Черкаси, 2013. – № 39 (292). – С. 78-85.
 42. Міграційні процеси як чинник етнонаціональних і конфесійних змін у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – в 50-х рр. ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [ редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам.-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 7. – С.97-116.
 43. Православна церква в етнорелігійних трансформаціях у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. / А.Г.Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – Т. 24 : На пошану академіка В. А. Смолія. – С. 331-341.
 44. П’ятитомне видання В. Сергійчука “Український дзвиг” як джерело вивчення самостійницького руху на Буковині і Поділлі / А. Г. Філінюк, В.П.Ярич // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук.праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький університет, 2014. – Вип. 688–689. – С. 74-82.
 45. Утвердження сучасних теоретико-методологічних підходів до створення обласних томів Зводу пам’яток історії та культури України / А.Г.Філінюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівец. ун-т, 2014. – Вип. 684–685. – С. 83-88.
 46. Поділи Речі Посполитої в долі Правобережної України / А. Г. Філінюк // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : зб. наук. праць / редкол.: В.С.Степанков (гол. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : Кам.-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – С. 102-119.
 47. Міжнаціональні взаємини у Правобережній Україні наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. : штрихи до аналізу української історіографії ХІХ – початку ХХ ст. / А. Г. Філінюк, В. В. Кундельський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – Вип. 25 – С. 96-108.
 48. Нові тенденції та перетворення в господарському розвитку Правобережної України наприкінці ХVІІІ ст. / А. Г. Філінюк // Соціально-економічні трансформації в Україні та Білорусі в ХVІ – ХVІІІ ст.: фактор реформ. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. – С.191-206.
 49. П’ятитомне видання В. Сергійчука “Український дзвиг” як джерело вивчення самостійницького руху на Буковині і Поділлі / А. Г. Філінюк, В.П.Ярич // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Історичні науки. – 2016. – № 2 (44). – С. 129-135.
 50. Демографічні, соціально-станові трансформації польської меншини у Правобережній Україні кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття в контексті сучасної історіографії / Анатолій Філінюк // INTERMARUM: історія, політика, культура : матеріали щорічної Міжн. наук.конф. “Польща – Україна : спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності”, (Житомир, 4 листопада 2016 р.) / за заг. ред. В. О. Венгерської. – Житомир : Полісся, 2016.– Вип. 3. – С.98-110.
 51. Soufflet G. Maquisard srussesen Bourgogne. Histoire dudétachement Léningrad 1943–1944 / Gérard Soufflet. – Paris: Éditionsde L’armançon, 2016. – 191 Р. (Про працю Жерара Суфле “Російські партизани-макі в Бургундії”) / А.Г.Філінюк, Ю. А. Клімчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2016. – Т. 26 : До 80-річчя від дня народження професора Анатолія Копилова. – С. 422-428.

ІІІ. А.Г. Філінюка

 1. Копилов С. А. Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету : іст. нарис / С.А.Копилов, В. П. Газін. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 76 с.
 2. Історія Української революції 1648–1676 рр. та Гетьманщини (середина ХVІІ – ХVІІІ с.) (наукова школа): біобібліогр. покаж. / І. М. Конет, В.С.Степанков, Л. А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Под. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2009. – С. 172-187.
 3. Анатолій Філінюк на службі українській освіті й науці : наук.-довід. вид. / упоряд., авт. вст. ст. О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : “Медобори-2006”, 2013. – 224 с. (Серія: “Видатні випускники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”).
 4. Завальнюк О. М. Вчений, інтелектуал, педагог, гуманіст, патріот (до 60-річчя історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Анатолія Григоровича Філінюка / О. М. Завальнюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.І. Огієнка, 2013. – Вип. 6 : На пошану професора А. Г. Філінюка. – С. 9-35.
 5. Григоренко О. П. Професор А. Г. Філінюк – авторитетний педагог, відомий історик, досвідчений керівник і непересічна особистість / О.П.Григоренко // Ізяславщина. Від давнини до сучасності : наук.-краєзн. вид. / за ред. В. Г. Берковського. – Ізяслав, 2013. – Вип. 1. – С. 132-143.
 6. Завальнюк О. М. Філінюк Анатолій Григорович / О. М. Завальнюк // Завальнюк О. М. Подільські науковці й освітяни: звершення в ім’я незалежної України. Персональний вимір / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 518-553.
Прокрутка вгору