Христич Тамара Миколаївна

Христич Тамара Миколаївна

доктор медичних наук, професор

Христич Тамара МиколаївнаТамара Миколаївна Христич народилася 22 квітня 1943 року в м. Шуро-Абад Кулябського району Таджицької РСР у сім’ї військовослужбовця, її дитинство пройшло в переїздах – то у Молдову, то у Туркменістан, то у Таджикістан, то в Україну, навчаючись у різних школах. У 1954 році сім’я поселилася у м. Чернівці, де, закінчивши 7 класів у 1957 році, Тамара Миколаївна вступила до Чернівецького медичного училища на фельдшерське відділення. На її рішення вплинула атмосфера тих  років, коли державі були вкрай необхідні спеціалісти середньої ланки, а також бесіди з бабусею, яка була фельдшером і ділилася спогадами про свою трудову діяльність у Киргизії та про радість служіння людям.

По закінченні навчання в 1960 році почала свою трудову діяльність у с. Банилів Вашківецького району з фельдшерсько-акушерської амбулаторії. Потім працювала у Вижницькій центральній районній лікарні старшою медсестрою дитячого відділення, звідки у 1964 році вступила до Чернівецького медичного інституту, який був заснований на базі Київського другого медичного інституту в 1944 році. Інститут був переведений із Середньої Азії із збереженим складом високоспеціалізованих науково-педагогічних і лікарських кадрів, який був знаний і за межами Радянського Союзу.

Всі 6 років майбутній доктор медичних наук вчилася, приділяючи увагу не тільки наукам, здобуваючи кваліфікаційні навички, але й сім’ї, вихованню дитини. З третього курсу почала займатися науково-дослідною роботою, отримавши свою першу нагороду на Всеукраїнській конференції студентів та молодих вчених у м. Одесі. Неодноразово здобувала призові місця у всесоюзних і всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із гастроентерології.

Завершивши навчання у Чернівецькому медичному інституті почала працювати у Чернівецькій обласній клінічній лікарні у гастроентерологічному відділенні, де пропрацювала до 1974 року, паралельно виконуючи науково-дослідну дисертаційну роботу, будучи пошукувачем.

Із вересня 1974року по 2014 рік працювала у Буковинському державному медичному університеті, спочатку на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб, потім впродовж 19 років на кафедрі факультетської терапії, 5 років – на кафедрі госпітальної терапії з курсом клінічної фармакотерапії та професійних хвороб, 10 років займалася питаннями підготовки та удосконалення первинної ланки на кафедрі сімейної медицини і останній період працювала на кафедрі фтизіатрії та пульмонології, а з 2015 року до 2019 року очолювала кафедру фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, запроваджуючи високі стандарти реабілітаційної діяльності, загальноукраїнського інформаційного середовища, партнерства та співпраці з владою, національними та міжнародними організаціями.

В умовах реформування охорони здоров’я України у зв’язку з нагальною потребою кадрів первинної ланки у 2001 році була організована кафедра сімейної  медицини на базі післядипломної освіти БДМУ, куди набирались одні з найбільш кваліфікованих та досвідчених  спеціалістів. І, на той час, Тамара Миколаївна, маючи за плечима безцінний досвід лікувально-профілактичної, педагогічної та наукової роботи, була запрошена викладати курс. Стоячи біля витоків формування сімейної медицини на Буковині, практично з “нуля”, розбудовуючи матеріально-технічну базу, вона разом із колективом кафедри активно розробляла та впроваджувала в клініці нові методи діагностики та лікування профільних хворих терапевтичного напрямку, активно співпрацювала з колегами з України та інших держав. У цей час започатковується співпраця з Європейським товариством гастроентерологів (European Gastroenterology Society), Всеукраїнським Клубом панкреатологів, товариством гастроентерологів, терапевтів України. Свої кращі риси, набуті життєвим досвідом Тамара Миколаївна постійно проявляла по відношенню до лікарів-слухачів, колег та пацієнтів: гуманність, працездатність,  любов до праці, яка поєднується з високою вимогливістю як до себе, так і оточуючих, високі моральні якості, доброзичливість, ввічливість та бажання завжди прийти на допомогу.

Професор Т.М. Христич – досвідчений педагог. Тисячі колишніх студентів і лікарів із вдячністю згадують лекції та практичні заняття, адже не знати предмет після її лекцій було просто неможливо, а не знати тему біля ліжка хворого – неприпустимо.

Сьогодні вона активно продовжує працювати і щоденно проводить заняття навіть із найвибагливішою аудиторією, формує статус і сприяє розвитку професіоналів галузі охорони здоров’я – фізичних терапевтів, ерготерапевтів для надання допомоги відповідного рівня, обсягу і якості особам, які її потребують.

Науковий шлях, який почався зі студентських років, завершився у 1974 році успішним захистом кандидатської дисертації на тему «Зовнішньосекреторна функція підшлункової залози при виразковій хворобі в залежності від періоду захворювання та лікування». Особливістю роботи було дослідження функції підшлункової залози за допомогою секретину, холецистокініну (світових стандартів фізіологічної стимуляції залози), що було проведено вперше в Україні. Крім того, вперше було рекомендовано можливість призначення секретину у комплексному лікуванні хворих на виразкову хворобу при зниженні зовнішньо секреторної функції підшлункової залози. Робота не набула би такого значення, якщо б не була частиною науково-дослідної роботи відділу печінки та підшлункової залози (яким на той час керував професор Ю. І. Рафес) Дніпропетровського науково-дослідного інституту гастроентерології. Крім того, вперше були розроблені медичні рекомендації про використання препарату «Алмагель» (розроблені за завданням Академії медичних наук Болгарії) та вітаміну «У» (який проходив апробацію за завданням Академії медичних наук СРСР).

Працюючи асистентом кафедри факультетської терапії , Тамара Миколаївна продовжувала наукові дослідження, що знайшло відображення у докторській дисертації на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування реабілітаційно-етапного лікування хронічного панкреатиту», захищеної  в 1996 році. консультантом роботи була видатний на той час гастроентеролог професор О. І. Самсон. У роботі також вперше обґрунтовано диференційований індивідуалізований підхід до лікування та реабілітації хворих із хронічним рецидивуючим, фіброзуючим панкреатитом з урахуванням супутньої гастродуоденальної патології, біліарної систем, тяжкості перебігу, інтенсивності окисного стресу, особливостей хроноритмів в умовах поетапного лікування пацієнтів (стаціонар – відділення реабілітації – поліклініка – санаторій (профілакторій).

Наукові інтереси професора Т. М. Христич не обмежувалися тільки питаннями гастроентерології. Вона глибоко досліджувала геронтологічні питання патології внутрішніх органів, що знайшло відображення у монографіях «Хронічний бронхіт, варіанти та геріатричні особливості перебігу, диференційована фармакотерапія» (2001),  «Хронический панкреатит: нерешенные проблемы» (2006), «Хроническое легочное серце: современные концепции» (2009), які отримал позитивні  відзиви у клініцистів.

Під  її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, у яких науковий пошук, тематика щоразу вражає глибиною клінічного та патофізіологічного мислення, новими шляхами вирішення наукової проблеми, актуальністю та практичною доцільністю обраної теми. Разом із своїми учнями професор Т. М. Христич вивчала особливості розвитку синдрому хронічного системного низько інтенсивного запалення при коморбідності ряду захворювань, розробляла підходи до лікування. Також в останні роки вона займається проблемами ролі підшлункової залози у розвитку метаболічного синдрому. Ця робота важлива для розробки проблеми етіології, патогенезу, клініки, лікування, реабілітації та профілактики хронічного панкреатиту, цукрового діабету типу 2, що знайшло відображення у монографії, виданої разом із видатним панкреатологом України професор Н. Б. Губергріц  «Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы», виданої у 2013 році. На сьогодні ці питання розробляються зарубіжними колективами в якості причин або наслідків раку підшлункової залози. Крім 5 кандидатських дисертацій під її керівництвом захищено 5 магістерських кваліфікаційних робіт

Тамара Миколаївна є автором більше 500 наукових робіт, серед них 7 монографій, 18 навчально-методичних посібників (у тому числі затверджених МОН та МОЗ України). 10 методичних рекомендацій (затверджених МОЗ України), багатьох рацпропозицій та деклараційних патентів. Результати досліджень періодично публікуються  та цитуються на сторінках таких журналів як «Сучасна гастроентерологія», «Лікарська справа», «Український терапевтичний журнал», «Гастроентерологія», «Ліки України», «Сімейна медицина», «»Буковинський медичний вісник», «Вестник клуба панкреатологов», «Новости медицины и фармации», «Здоров’я України», «Терапевтический архив» и «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология», , «Pancreatology», «The European Association Of Pedagogues And Psychologists “Science», «European Pancreatic Club» .

Професор Т. М. Христич неодноразово входила у ряд спеціалізованих рад з внутрішньої та сімейної медицини, вибиралася членом правління терапевтів України, членом правління товариства гастроентерологів України, членом правління асоціації сімейних лікарів Чернівецької області, членом правління товариства терапевтів м. Чернівці. До того ж є членом міжнародного, Європейського та Українського панкреатологічних клубів, членом редакційної колегії журналу «Вестник клуба панкреатологов».

Тамара Миколаївна Христич досконало володіє лекторським мистецтвом, здійснювала наукове керівництво написанням курсових та дипломних робіт студентів спеціальності 227 Фізична реабілітація, 227 Фізична терапія, ерготерапія, які були успішно захищені на засіданні відповідних комісій.

Професор Христич Т.М. входила до складу робочої групи з розробки освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» другого (магістерського) рівня спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, яка пройшла успішну акредитацію (сертифікат УД № 23008407, строк дії сертифіката до 01 липня 2024 р.). Здійснювала розробку проектів навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 227 Фізична реабілітація, 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Т. М. Христич толерантна та багатогранна особистість, достойно служить розвитку освіти та науки, збагативши важливими розробками у сфері лікування та реабілітації пацієнтів із терапевтичними, а саме, гастроентерологічними та пульмонологічними захворюваннями, заслуживши загальне визнання педагогічної, наукової та медичної громадськості.

Прокрутка вгору