Миронова Світлана Петрівна

Миронова Світлана Петрівна

Народилася 6 липня 1963 року в місті Пологи Запорізької області.
Миронова Світлана Петрівна

З 1970 по 1980 рік навчалась у Пологівській середній школі № 4. У 1980-1981 навчальному році працювала старшою піонервожатою Пологівської середньої школи № 1.

З 1981 по 1983 рік навчалась у Запорізькому педагогічному училищі на дошкільному відділенні, отримала дипломом з відзнакою і спеціальність вихователя дошкільного закладу. У 1983 р. поступила на дефектологічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького і 1988 року закінчила його, одержавши диплом з відзнакою і спеціальність “Вчитель і логопед допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів”.

За розподілом була направлена на роботу в Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. Затонського (нині – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка), стала першим фахівцем-дефектологом нашого ВНЗ. Спочатку працювала асистентом педагогічного факультету на дефектологічному відділенні, згодом асистентом кафедри психології, а з 1990 р. – асистентом на створеній кафедрі олігофренопедагогіки. Багато зусиль доклала до організації підготовки фахівців-дефектологів у регіоні, укладання зв’язків із спеціальними закладами та інститутами післядипломної освіти, створення навчальної, методичної та матеріально-технічної бази підготовки вчителів спеціальних шкіл.

З 1991 по 1994 р. навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту, водночас працюючи за сумісництвом у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті. 1994 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Формування професійної готовності педагога – дефектолога до корекційно-виховної роботи з розумово відсталими дошкільниками ” і була призначена старшим викладачем кафедри олігофренопедагогіки. У 1995-1996 н.р. працювала на посаді заступника декана дефектологічного факультету. Протягом 1996 – 2002 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри олігофренопедагогіки, згодом – дефектології (у зв’язку з реорганізацією). 1998 року їй присвоєно вчене звання доцента.

З 1 листопада 2002 р. по 31 жовтня 2005 р. навчалася в докторантурі при лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки АПН України, водночас продовжуючи працювати за сумісництвом на кафедрі реабілітаційної педагогіки Кам’янець-Подільського державного університету. Після докторантури повернулася на постійну роботу до К-ПДУ спочатку на посаду доцента, а з 2007 року – професора кафедри дефектології.

2007 року захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної роботи в освітніх закладах для дітей з вадами інтелекту». У травні 2008 р. їй присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «корекційна педагогіка», у жовтні 2008 р. – вчене звання професора кафедри дефектології.

У 2009–2011 рр. очолювала кафедру педагогіки і методики дошкільної та початкової освіти, з 2011 р. по 7 червня 2021 р. – кафедру корекційної педагогіки та інклюзивної освіти.

З 7 червня 2021 р. і дотепер – проректор з наукової роботи.

За 34 роки роботи у ЗВО викладала багато дисциплін. Зокрема, олігофренопедагогіку; ручну працю із спеціальною методикою викладання; психологію розумово відсталої дитини; основи дефектології; логопедію; спеціальну педагогіку; педагогіку; ранню діагностико-корекційну роботу з дітьми із складними вадами розвитку; організацію роботи з батьками, що мають дітей із складними вадами розвитку; методику викладання корекційної педагогіки; основи інтегрованої та інклюзивної освіти; спецкурси. Проте основними дисциплінами серед них є: корекційна психопедагогіка, педагогіка інклюзивної освіти, методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності, яким присвячена більшість її наукових досліджень, навчальних та методичних посібників.

До 2018 р. С.П.Миронова була ще й практикуючим вчителем-дефектологом, оскільки викладацьку й наукову роботу поєднувала з роботою корекційного педагога в міській психолого-медико-педагогічній консультації.

Багато уваги приділяє методичній роботі, щороку читає лекції, проводить практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації вчителів спеціальних та інклюзивних шкіл. Постійно надає консультації батькам і педагогам міста, району з питань виховання та навчання дітей з особливими потребами.

Світлана Петрівна постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-методичних семінарах, конференціях як у місті, так і за його межами (Львів, Київ, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ, Переяслав-Хмельницький, Херсон, Одеса, Хмельницький та ін.).

Вона – керівник наукової школи «Психолого-педагогічне забезпечення навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами». Здійснює наукове керівництво науково-дослідною роботою аспірантів, магістрантів. 10 аспірантів під науковим керівництвом С.П. Миронової захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка; 1 аспірант – на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 016 Спеціальна освіта.

У колі наукових інтересів – проблеми удосконалення корекційної роботи в закладах для дітей з інтелектуальними порушеннями; змістові, організаційні та методичні засади підготовки вчителів до роботи з дітьми з ООП як у системі спеціальної, так і інклюзивної освіти.

Світлана Петрівна була членом експертної групи з питань впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітні заклади м. Кам’янця-Подільського, заступником голови методичної комісії зі спеціальної педагогіки науково-методичної Ради Міністерства освіти та науки України, членом комісії вищої спеціальної освіти при науково-методичній раді відділення вищої освіти МОН України.

Нею опубліковано 277 наукових праць, серед яких: 10 монографій (9 у співавторстві), 4 підручники (2 у співавторстві, 1 рекомендований Міністерством освіти і науки України), 21 навчальний і навчально- методичний посібник (14 у співавторстві), статті у наукових журналах Білорусі, Польщі, Румунії, Болгарії, українських журналах і збірниках наукових праць.

Її творча і сумлінна праця відзначена багатьма нагородами:

 • медаллю «За трудовую доблесть» (1986);
 • нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» (2015 р.),
 • Почесними грамотами Верховної Ради України (2017); МОН України (1998); Хмельницької обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (4), Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (9);
 • Дипломами і подяками Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському державному університеті»;
 • Подяками Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, видавництва «Шкільний світ» за плідну співпрацю;
 • Золотою медаллю і дипломом за особисту участь у Третій національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (2011); та Четвертій національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (2012);
 • дипломом І ступеня переможця обласної педагогічної виставки педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» (2015р.);
 • відзнакою «За заслуги перед Хмельниччиною» (2016 р.).

Наукові праці С.П. Миронової

І. Окремі видання

Підручники

 1. Принципи навчання дітей, які потребують корекції розумового розвитку. Форми організації навчання в спеціальній корекційній школі / С. П. Миронова. // Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – Ч. 2 : Навчання і виховання дітей, розд. 7, 9. – С. 39 – 70, 118 – 148.
 1. Миронова С.П. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності. Підручник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. 260 с.
 2. Миронова С.П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. Підручник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 312 с.
 3. Психологічний супровід інклюзивної освіти. Підручник / [Колектив авторів; за заг. ред. Т.О.Докучиної]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 172 с

 

Монографії

 1. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту: монографія / С.П. Миронова. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – 304 с.
 2. Внесок учених Хмельниччини у розвиток корекційної педагогіки та спеціальної психології. 3.3. Становлення і розвиток професійної підготовки вчителів спеціальних шкіл на Хмельниччині / С.П. Миронова. // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / ред. рада: В.Г. Кремень (голова) [та ін.] ; редкол. Тому : О.М. Завальнюк (голова) [та ін.] : монографія. – К.: Знання України, 2010. – С. 196 – 202, С. 246 – 252.
 3. Формування самообслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту : монографія / С.П. Миронова, О.С. Форнальчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – 156 с.
 1. Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: монографія. Колектив авторів; відп. ред. Г.В.Давиденко. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 242 с.
 2. Спеціальна освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівців: монографія. Колектив авторів; за заг. ред. Н.Г.Пахомової, В.А.Погребняка. ПНПУ ім. В.Г.Короленка; Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. 247 с.
 3. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти. Колектив авторів; за заг. ред. Л.Б. Платаш. Чернівці: Технодрук, 2020.  570 с.
 4. Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія і практика. Колектив авторів; за наук. ред. А.А.Колупаєвої, І.М.Дичківської. Рівне: Волинські обереги, 2020. 364 с.
 5. Соціальна та освітня інклюзія: історія, сучасність та перспективи розвитку. Монографія. Колектив авторів, за загальною редакцією С.П.Миро-нової, Л.Б.Платаш. Чернівці : «Технодрук», 2021. Частина 1. Інституційні та особистісні аспекти впровадження в Україні. 350 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Спеціальна психологія. Тексти: навч. посіб. / С.П. Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.- видав. відділ, 1999. – Ч. І. – 158 с.
 2. Спеціальна психологія. Тексти: навч.посібник. / С.П. Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-видав. відділ, 2001. – Ч. ІІ. – 140 с.
 3. Теоретичні аспекти та методика подолання заїкання у молодших школярів / С.П. Миронова, Л.Л. Гуцал. – Хмельницький : Поділля, 2001. – 92 с.
 4. Самостійна робота студентів з дисципліни „Корекційна педагогіка (Олігофренопедагогіка)” : навч. посіб. / Уклад. С. П. Миронова – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, інформ.-видав. відділ, 2003. – 104 с.
 5. Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія : навч. посіб. / за ред. С.П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, інформ.-видав. відділ, 2004. – 220 с.
 6. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку: навч.-метод. посіб. / С.П. Миронова, О.В. Гаврилов, М.П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, 2005. – 164 с.
 7. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: навч. посіб. / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, ред.-видав. відділ, 2008. – 204 с.
 8. Основи корекційної педагогіки : навч.-метод. посіб. / С.П. Миронова, О.В. Гаврилов, М.П. Матвєєва. – КПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – 264 с.
 9. Методика корекційної роботи з дітьми, які мають вади розумового розвитку / С.П. Миронова. // Методика навчання учнів 1-4-х класів спеціальної школи : навчальний посібник / за ред. О.В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2011. – 312 с.
 1. Інклюзивна освіта: теорія та практика: навчально-методичний посібник / [кол. авторів; за заг. ред. С.П.Миронової]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. 192 с.
 2. Інклюзивна освіта: теорія та практика: навчально-методичний посібник / [кол. авторів; за заг. ред. С.П.Миронової]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Частина 2. 184 с.
 3. Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне забезпечення: навчально-методичний посібник / [кол. авторів; за заг. ред. С.П.Миронової]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 236 с.
 4. Організація та методика проведення наукових досліджень студентами спеціальності «Спеціальна освіта»»: навчально-методичний посібник / [кол. авторів; за заг. ред. С.П.Миронової]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. 136 с.
 5. Миронова С.П. Педагогіка інклюзивної освіти: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. 164 с.
 6. Навчальна програма «Покращення рівня спілкування та роботи працівників нової поліції з особами з інвалідністю»: Посібник тренера. Колектив авторів. Вінниця : Нілан–ЛТД, 2017. – 100 с.
 7. Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»: навчально-методичний посібник  / [кол. авторів; за заг. ред. С.П.Миронової]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 144 с.
 8. Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Частина 2: навчально-методичний посібник / [кол. авторів; за заг. ред. С.П.Миронової]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 224 с.
 9. Миронова С.П., Докучина Т.О. Самостійна робота студентів з підготовки до підсумкової атестації за спеціальністю 016 Спеціальна освіта: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 132 с.
 10. Миронова С.П., Буйняк М.Г. Професійна діяльність та особистість корекційного педагога: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 136 с.
 11. Миронова С.П. Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах: навчально-методичний посібник. Тернопіль: Астон, 2020. 176 с.

 

Методичні посібники

 1. Вивчення особистості учня: методичні рекомендації для педагогів, які працюють з молодшими школярами / С.П. Миронова, В.С. Карпалюк, В.Г. Кузь, В.Д. Федоров та ін. – Хмельницький : МТЦНТІ, 1989. – 57с.
 2. Методичні рекомендації з організації педагогічної практики студентів 2 курсу дефектологічного відділення в допоміжній школі : методичні рекомендації / С.П. Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець – Подільський, 1990. – 18 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу олігофренопедагогіки на дефектологічному факультеті / С.П. Миронова. – Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т, наук.-видав. відділ, 1995. – 50 с.
 4. Статеве виховання. Моральна підготовка учнів допоміжної школи до сімейного життя: метод. посіб. / С.П.Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець – Подільський, 1996. – 36 с.
 5. Вимоги до уроку в спеціальній школі для дітей з вадами інтелекту: методичні рекомендації / С.П.Миронова. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 24 с.
 6. Реалізація індивідуального підходу до дітей з вадами інтелекту у процесі навчання : методичні рекомендації / С. П. Миронова, М. П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, інформ.-видав. відділ, 2001. – 26с.
 7. Вимоги до написання, оформлення, захисту курсових, дипломних і магістерських робіт із спеціальної педагогіки : метод. реком. для студентів і магістрантів спеціальності “Дефектологія” / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : К-ПДПУ, інформ.-видав. відділ, 2003. – 50 с.

ІІ. Про С.П. Миронову

 1. Світлана Петрівна Миронова // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – С. 400 – 408.
 2. Миронова Світлана Петрівна // Педагогічний: віхи розвою: історичний нарис. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 61.
 3. Миронова Світлана Петрівна // Дефектологічний словник: навчальний посібник / За ред. В.І.Бондаря, В.М.Синьова. – К.: МП Леся, 2011. – С. 267 – 268.
 4. Миронова Світлана Петрівна // Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичний нарис / Співак В.І., Гаврилов О.В., Михальський А.В. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2012. – С. 44 – 46.

 

Догори