Печенюк Майя Антонівна

Майя Антонівна Печенюк

Майя Антонівна ПеченюкМайя Антонівна Печенюк – кандидат педагогічних наук (1989), професор (2011) кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Відмінник освіти України (2003), лауреат обласної премії в галузі музичного мистецтва ім. В. Заремби (2004), володарка відзнаки міста «Честь і шана» (2005), почесного знаку імені Софії Русової (2006), член Національної всеукраїнської музичної спілки (НВМС, від 2005), член Всеукраїнської спілки краєзнавців України; удостоєна звання «Викладач року» (2003), керівник наукової школи  «Проблеми естетичного виховання молоді засобами музики у школах різного типу навчання і вищих закладах світи».

Печенюк М.А. народилася 15 лютого 1946 року в селі  Проскурівка Ярмолинецького району Хмельницької області. Співачка (сопрано), педагог вокалу, лауреат мистецьких конкурсів і фестивалів. Закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут (1973, музично-педагогічний факультет). Від 1973 там працює викладачем вокалу, методики музичного виховання, методики наукових досліджень, музикознавства (1992 – доцент, 2011 – професор). Удосконалювала виконавську майстерність на факультеті підвищення кваліфікації у Львівській консерваторії (кл. вокалу О.Бандрівської – небоги С.Крушельницької, 1972-73), Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (класи народної артистки України Г .Шоліної (1979), заслуженої артистки України В. Любимової (1984), у Київській консерваторії імені П.Чайковського (клас вокалу професора Є. Єгоричевої, 1991).

Музично-педагогічна та громадська діяльність М.Печенюк пов’язана з власною виконавською концертною практикою. У її репертуарі твори українських авторів (минулого й сучасності), арії з опер, опрацювання народних пісень, дуети та вокальні ансамблі. Музично-теоретичні та практичні заняття її як педагога спрямовані на формування музичної культури та духовного світу молоді. За роботу в університеті, концертну діяльність, участь у мистецьких конкурсах і фестивалях була нагороджена багатьма відзнаками. Керує написанням курсових, дипломних і маґістерських робіт, науково-дослідницькою роботою студентів музичних спеціальностей. Підготувала понад 60 переможців творчих змагань, з них – 4 переможці всеукраїнських конференцій, 5 – Гран-прі та 56 лауреатів міжнародних і всеукраїнських мистецьких конкурсів, 12 лауреатів реґіональних мистецьких конкурсів.

М.Печенюк керує роботою наукової школи: “Проблеми естетичного виховання молоді засобами музики у школах різного типу навчання і вищих закладах освіти“. Вона – авторка низки публікацій з проблем музичної педагогіки, освіти, культури, посібників. Має понад 100 публікацій, з них 80 наукового і 20 навчально-методичного характеру, з них 30 публікацій у фахових виданнях (з них 25 одноосібні); 8 у міжнародних виданнях; 2 монографії (у співавторстві); 1 біографічно-репертуарний довідник; 10 навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти України (5 одноосібних, 5 у співавторстві).

Вагомим внеском у розвиток музичного краєзнавства є ґрунтовна праця М.А. Печенюк “Музиканти Кам’янеччини”. Автор висвітлює невідомі та маловідомі факти з історії музичної культури регіону, простежує основні етапи композиторської творчості, представляє соціоестетичні портрети визначних представників музичного мистецтва, розкриває виконавські та педагогічні погляди відомих митців. Джерелознавчі дослідження М.А. Печенюк дозволили опублікувати великий масив музичних творів. Ця праця набуває значення важливого першоджерела для вивчення музичної культури Подільського краю, оскільки автором опрацьовано і вперше введено у науковий обіг велику кількість рукописних матеріалів. Монографія М.А. Печенюк “Музиканти Кам’янеччини” є унікальним явищем у сучасному соціокультурному просторі України. То ж заслужено у 2004 році за вагомий внесок у розвиток і пропаганду музичного мистецтва Поділля та видання монографії “Музиканти Кам’янеччини” М.А. Печенюк відзначено обласною премією в галузі музичного мистецтва імені В. Заремби.

Відомі наукові здобутки професора М. А. Печенюк, насамперед, у керівництві науковою роботою студентів і аспірантів. Про актуальність і наукову новизну проведених під її керівництвом досліджень свідчить успішний захист кандидатських дисертацій багатьма її вихованцями. Підготувала шістьох кандидатів педагогічних наук: Прядко О. М. – „Методика розвитку співацького голосу у майбутніх педагогів-музикантів”, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика музичного виховання, диплом кандидата наук ДК №059297 присуджено рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 26 травня 2010 року (протокол №88.06/4); Гавриленко Л. М. – „Методика формування основ вокальної культури молодших школярів у школах мистецтв”, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика музичного виховання, диплом кандидата наук ДК №061276 присуджено рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 6 жовтня 2010 року (протокол №65.06/6); Стасюк М. В. – „Формування основ художнього світогляду учнів молодшого шкільного віку у процесі хорової діяльності”, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика музичного виховання, захист відбувся 12 травня 2010 р.; Карпенко Т. П. – „Формування концертмейстерської компетентності майбутніх педагогів-музикантів у процесі вивчення фахових дисциплін”, спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, захист відбувся 15 жовтня 2010 р.; Ярова М. В. “Становлення і розвиток вокально-хорової освіти на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ століть) спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, захист відбувся 21 квітня 2011 р.; Ватаманюк Г. П. – „Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності”, спеціальність 13.00.08 – дошкільна педагогіка, захист відбувся 25 грудня 2014 р. Печенюк М. А. виступає офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій, готує відгуки на автореферати  кандидатських і докторських дисертацій.

Професор А.Філінюк так пише про М.Печенюк: “Упродовж багатьох років М. А. Печенюк органічно поєднує любов до пісні, мистецький талант, інтелектуальний потенціал та організаторську майстерність. У наукових, науково-методичних і творчих працях майстра вокального співу (а їх нараховується понад сто, в тому числі 10 навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України), відтворені велич і ліричність української душі, незборимість духовності, виражені звитяга та життєвий подвиг нашого народу, романтизм подільського побуту. В піснях і романсах у її витонченому виконанні епічні сюжети високопрофесійно переплітаються з неповторними образами рідного Подільського краю, з їх яскравою та самобутньою палітрою.

Кажуть: що людина робить, тим вона стає. У колективі славетного університету Майя Антонівна виявила і розкрила себе як прекрасний педагог-наставник, який безперестанно формує якісно нові зразки українського музично-пісенного мистецтва, особистим прикладом і невтомною щоденною працею показує сучасникам шляхи й засоби відродження української національної культури, з величезним натхненням і наполегливістю, любов’ю та душевною теплотою вкладає свої знання, свої вміння, багатий досвід і професійні секрети в своїх учнів – студентів і аспірантів рідного університету. Дає майбутнім фахівцям не лише глибокі знання та виробляє професійні навички й вміння, а й дарує їм віру в кращі часи, надію на те, що краса і мистецтво переможуть усі негаразди, зроблять незворотним щасливе майбутнє України, нашого народу“.

Професор Національного університету імені М.П.Драгоманова у книзі «Виховання українського патріотизму в студентської молоді» пише: «У ряді ВНЗ України є цікавий досвід залучення широких кіл студентів до вивчення мистецтва, патріотичного виховання їх засобами музики, інших мистецьких дисциплін.

Так, цінного досвіду патріотичного виховання студентів засобами українського мистецтва набула кандидат педагогічних наук, професор Кам’янець-Подільського державного університету Майя Антонівна Печенюк. М.А.Печенюк засобами навчальних предметів, українських пісенних скарбів, своїм талантом, високою майстерністю виконання пісень пробуджує в студентів любов до рідного народу, пошану до його музичного мистецтва, пісенного багатства. Студенти інших факультетів, що є вельми цікавим фактом, хоч вона в них і не викладає, але прагнуть частіше порадитися з нею, послухати її мистецькі роздуми, почути її чудове ліричне сопрано, пережити високі естетичні, патріотичні почуття. Студенти охоче вивчають і науковий доробок М.А.Печенюк».

Мистецтвознавець Є.Богдан-Бєлова так характеризує творчість педагога-музиканта: “Вчитель, покликаний ліпити їх артистичні і життєвої долі. Піклуючись про красу і академічну правильність співу, Майя Антонівна водночас у невловимо тихих, тонких і делікатних зауваженнях, репліках зміцнює волю молодих митців до втілення музичних образів на сцені, допомагає зняти напругу й острах; загострює увагу на глибинах і деталях змісту. Педагогічна стратегія очевидна: вчитель крок за кроком формує артистичні характери особистостей, здатних функціонувати у сучасному розбалансованому суспільстві, стверджуючи закони істини і краси. Десять телепрограм «Палітри мистецтв», сформованих за участю професора М. Печенюк та вихованців її класу вокалу – це і успіх, і окраса подільського телеекрану. Мудрий добір репертуару – академічного, народного, естрадного напрямів; гідний рівень професійного виконання у кожної з молодих виконавців; серйозний, науково-аналітичного характеру, коментар; розкриття таїн специфіки навчання мистецтву співу – і педагогіка становлення особистості, у єдності цих процесів.

М.А. Печенюк – одна з ініціаторів створення і облаштування музею Миколи Леонтовича – прославленого композитора, земляка-патріота; організаторів і проведення науково-практичних конференцій, присвячених композитору; вперше здійснила комп’ютерний набір музичних творів композитора В.Барвінського, збірок багатьох композиторів Поділля, серед яких збірки викладачів університету О.Беца, Б.Ліпмана, А.Поповича, З.Яропуда та ін. Досвідчений професор М. А. Печенюк, завідувач кафедри музичного мистецтва, живе проблемами факультету й університету, студентів і аспірантів. У 2017 році стаття про неї увійшла до Музичної енциклопедії України.

Наукові праці М.А. Печенюк

І. Окремі видання

 1. Буквар сопілкаря : навч.-метод. посіб. / М. А. Печенюк, П. П. Леонтієв. – Вид. 2-ге випр. і доп.. – Хмельницький : Поділля, 2004. – 135 с.
 2. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 1-2 кл. / М. А. Печенюк, Леонтієв П. П. – Т. : Астон, 1999. – 57 с.
 3. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 3 кл. / М. А. Печенюк. – Т. : Астон, . – 1999. – 75 с.
 4. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 4 кл. / М. А. Печенюк. – Т. : Астон, . – 1999. – 88 с.
 5. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 5 кл. / М. А. Печенюк. – Т. : Астон . – 2000. – 100 с.
 6. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 6 кл. / М. А. Печенюк. – Т. : Астон. – 2000. – 75 с.
 7. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 7 кл. / М. А. Печенюк, Леонтієв П. П. – Т. : Астон, – 2001. – 106 с.
 8. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 8 кл. / М. А. Печенюк. – Т. : Астон. – 2002. – 168 с.
 9. Музиканти Кам’ янеччини : біографічно-репертуарний довідник / М. А. Печенюк. – Хмельницький : Поділля, 2003. – 480 с.
 10. Організація ансамблю бандуристів у педагогічному інституті : метод. рекоменд. студентам-практикантам та вчителям музики / М. А. Печенюк – Нова Ушиця, 1995. – 13 с.
 11. Фольклорна збирацька практика : програма та метод. рекоменд. / М. А. Печенюк. – Кам’янець-Подільський, 1995. – 22 с.
 12. Програма та навчальний матеріал занять з постановки голосу для студентів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Музика” : метод. розробки. / М. А. Печенюк, Т. М. Плющ. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 18 с.
 13. Фольклорна збирацька практика : програма та метод. рекоменд. / М. А. Печенюк – Кам’янець-Подільський : Міська друкарня, 1995. – 22 с.
 14. Державний екзамен : музика з методикою викладання : програма для спеціальності “Педагогіка та методика середньої освіти. Музика” / М. А. Печенюк, З. П. Яропуд. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 25 с.
 15. Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики. Монографія. / М.А. Печенюк та ін. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 200 с.
 16. Програма та навчальний матеріал занять з «Методики наукових досліджень» : програма для спеціальності “Педагогіка та методика середньої освіти. Музика”. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 16 с.
 17. Програма та навчальний матеріал занять з «Музикознавства» : програма для спеціальності “Музичне мистецтво”. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 16 с.
 18. Фахова підготовка вчителя музичного мистецтва: теорія і практика формування вокально-хорових умінь та навичок. Монографія. / М.А. Печенюк та ін. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2017. – 230 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукові праць

 1. Вокальна підготовка вчителя музики на педагогічному факультеті /
 2. М. А. Печенюк // Зб. наук. праць викл. пед. ф-ту. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Вип. ІІІ. – С.133-134.
 3. Охорона дитячого голосу / М. А. Печенюк // Зб. наук. праць викл. пед. факультету. – Кам’янець-Подільський, – Вип. І. – C. 236-243.
 4. Просвітницька діяльність подільського вчителя М. Ф. Пащенка /
 5. М. А. Печенюк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури (до 120-річчя від дня народження) : матеріали І всеукраїнської наук.-практ. конф. – Кам’янець- Подільський, 1997. – С. 94-98.
 6. Сопілка на уроках музики / М. А. Печенюк, П. П. Леонтієв // Педагогічний вісник : наук.-метод. журн. – Хмельницький, 1998. – №1,— С. 18.
 7. Пісенна творчість композиторів Кам’янеччини / М. А. Печенюк // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура (До 125-річчя від дня народження) : зб. матеріалів конф. – К.; Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 91-97.
 8. Музиканти Кам’янеччини (кінець ХІХ початок ХХ ст.) / М. А. Печенюк // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присв. 85-річчю від дня створення університету : вип. 2., у 2 т.- Кам’янець-Подільський .– Т.1.– С. 283.
 9. Збирачка фольклору Тамара Сис-Бистрицька (до 90-річчя Т. Сис-Бистрицької) / М. А. Печенюк // Народна творчість та етнографія. – 2003. – №5. – С. 111-115.
 10. Пам’яті великого композитора / М. А. Печенюк // Мистецтво та освіта. – – №4. – С.60.
 11. Діячі музичної культури Поділля ) / М. А. Печенюк // Зб. наук. праць. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Вип. 6. – С. 14-17.
 12. Організація наукової роботи на педагогічному факультеті / М. А. Печенюк // Зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Вип. 5. – С.195-204.
 13. Pieśni z Podola // Polacy na Podolu. – Pamętnic Kijovski. – Kijov. – 2004. –T. – S. 354-357.
 14. Polski śpiewnik Podola // Kwartalnik dla Po-lonii i Polaków poza Granizami Kraju. – Warszawa : Wydawza “Fundacja pomocy szkołow polskim na wscondzie im.T.Gonie-wicza”. – 2004. – №2/3. – S. 132.
 15. Сис-Бистрицька (до 90-річчя Т. Сис-Бистрицької) // Rota. Kwartalnik dla Polonii i Polaków poza Granizami Kraju. – Warszawa : Wydawza “Fundacja pomocy szkołow polskim na wscon-dzie im.T.Gonie-wicza”. – 2004. – №1. – S. 70.
 16. Видатний піаніст Лео Сирота (повернення із забуття) / М. А. Печенюк // Наука і освіта – 2005 : матер. VІІІ міжнар. наук.- практ. конф., 7-21 лютого 2005 р. – Дніпропетровськ, 2005. – Т. 29: – С. 19-21.
 17. Музика – його покликання / М. А. Печенюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах / [творчий задум та загальна редакція О. М. Завльнюка]. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т.2. – С. 386-391.
 18. Науково-творча діяльність професора музики Подільської губернії Тадея Ганицького / М. А. Печенюк // Кам’янець-Подільський у контексті україно-європейських культурних зв’язків: історія та сучасність : зб. ма-теріалів ІІ між нар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 185-187.
 19. Тадей Ганицький – славний музичний діяч Кам’янеччини / М. А. Печенюк // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка та Нац. муз. акад. України ім. П.Чайковського, 2005. – №2 (14). – С. 43-47.
 20. До історії вокальної педагогіки / М. А. Печенюк // Проблеми педагогічних технологій : зб. наук.праць. – Луцьк, 2006. – Вип. 1. – С. 73-76
 21. Лео Сирота – піаніст і педагог / М. А. Печенюк // Наук. праці Кам’я-нець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, асп. і докторантів. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 5. – С. 179-180.
 22. Естетичне виховання засобами вокально-хорового мистецтва / М. А. Печенюк // Зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. – Кн. 2. – С. 170-173.
 23. Использование сопилки в учебно-воспитательном процессе / М. А. Печенюк //Музычнае i тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання : наву-кова-метадычны часопіс. – Минськ, 2007. – №4. – С. 53-56.
 24. Музей М. Леонтовича в Кам’янець-Подільському університеті / М. А. Печенюк // Зб. наук. праць. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 110-111.
 25. Духовне джерело науки / М. А. Печенюк // Кам’янець-Подільський національний університет імені І.Огієнка в особах / [творчий задум та загальна редакція О. М. Завальнюка]. – Кам’янець-Подільський. 2008. – Т.З. – С. 189-207.
 26. Музей М. Д. Леонтовича / М. А. Печенюк // Мистецтво та освіта. – 2008. – №2. – С. 56.
 27. Освітня колиска Людмили Іванової / М. А. Печенюк // Кам’янець-Подільський національний університет ім.. І. Огієнка в особах / [творчий задум та загальна редакція О. М. Завальнюка] – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т.З. – С. 676-684.
 28. Викладання курсу “Методика музичного виховання” у руслі вимог кредитно-модульної системи / М. А. Печенюк // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка : у 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 8. – Т. 5. – С. 157-158.
 29. Пісні з Поділля / М. А. Печенюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 2. – С.236-240.
 30. Polske remeniscenzje w Podolskim piosennym folklorze / М. А. Печенюк // Культурна спадщина України : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. – Черкаси, 2009. – С. 105-111.
 31. Структура науково-дослідницької роботи студентів мистецьких спеціальностей вишу / М. А. Печенюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 1. – С.275-279.
 32. Добро великої душі Борис Романович Ліпман. Серія : постаті в освіті і науці. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 18-22.
 33. Інтелектуально-культурний потенціал краю : розвиток культури. Музично-педагогічна діяльність Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку Хмельницької обл. / ред. рада вид. : В.Г.Кремень (гол.) [та ін.] : ред. кол. тому : О. М. Завальнюк (гол.) [та ін.]. К. : Знання України, 2010. – С. 86-101.
 34. Сучасні досягнення в галузі музичної педагогіки / М. А. Печенюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук праць. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 5. – С. 286-293.
 35. Формування професійно-педагогічної майстерності майбутніх педагогів-музикантів у “Вокальному класі” / М. А. Печенюк // Мистецька освіта: теоретичні та методичні засади : матер. II міжнар. наук. конф., 20-30 верес. 2010 р. – Суми : Суми, 2010. – С. 143-144.

ІІІ. Про М.А. Печенюк

 1. Гаврищук А. П. Муза Майї Печенюк // Кам’янець-Подільський вісник. – 2000. – 21 квіт.
 2. Лабунець В. М. Шляхи музичної освіти і культури : [про педагогічний досвід М. А. Печенюк] // Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 137-142.
 3. Суровий А. Ф. «Викладач року – 2003» : [М. А. Печенюк] // Студентський меридіан. – 2003. – 21 жовт.
 4. Гаврищук А. Інформація про участь у ХХ Міжнародному мистецькому фестивалі студентів і аспірантів професора класу вокалу : [про М. А. Печенюк] // Студентський меридіан. – 2006. – 29 верес.
 5. Печенюк Майя Антонівна // Завальнюк О. М., Комарніцький О. Б., Стецюк В. Б. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : іст. нариси. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 2. – С. 383-389.
 6. Печенюк Майя Антонівна. Музична енциклопедія України. Т.
Прокрутка вгору