Створення умов для захисту дисертацій здобувачам третього (доктор філософії) рівня освіти

3 травня в К-ПНУ відбулася робоча нарада гарантів освітньо-наукових програм та завідувачів кафедр університету щодо створення умов для захисту дисертацій здобувачам третього (доктор філософії) рівня освіти . Присутні обговорили питання відповідності наукових інтересів здобувачів освіти та наукових керівників, організацію гостьових лекцій для ОНП, активізацію участі аспірантів у анкетуваннях тощо.

Навчання через дослідження: у К-ПНУ розпочалася пілотна тренінгова програма з підвищення професійної компетентності викладача

26 квітня розпочалося навчання за тренінговою програмою «Навчання через дослідження» в обсязі 30 годин (1 кредит EСTS) для науково-педагогічних працівників Університету Огієнка. Мета програми: підвищення рівня розуміння системи компетентнісної освіти щодо реалізації її дослідницького складника, розвитку на цій основі дослідницьких компетентностей педагога, його здатності до організації ефективної дослідницької діяльності в структурі навчання. Програма реалізується за ініціативи відділу наукової роботи спільно з навчальним […]

Навчання через дослідження

Відбулася нарада щодо реалізації програми підвищення професійної компетентності “Навчання через дослідження”. Мета програми: підвищення рівня розуміння системи компетентнісної освіти в частині реалізації її дослідницької складової та розвитку на цій основі дослідницьких компетентностей педагога, його здатності до організації ефективної дослідницької діяльності в структурі навчальної.

Відбулася ХІ студентська інтернет-конференція «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти»

3-7 квітня 2023 року за ініціативи кафедр англійської мови та германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася ХІ студентська інтернет-конференція «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти». Співорганізаторами виступили Жешувський університет (Польща), Католицький університет в Ружомберку (Словаччина), кафедра англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, ННІ іноземної філології Житомирського […]

22 випуск збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»

Опубліковано 22 випуск збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». У виданні вміщено доповіді та повідомлення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів, виголошені на звітній науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи у 2022 році. Збірник адресовано науковцям, учителям і студентам. Переглянути можна за покликанням: Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана […]

Вийшов у світ черговий випуск №59 збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»

Опубліковано черговий випуск №59 рецензованого видання Збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, включеного до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», психологічні спеціальності – 053  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року №1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності […]

Завершилася наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2022-2023 навчальному році

4-5 квітня в університеті відбулась наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2022-2023 навчальному році. Здобувачі вищої освіти працювали в 14 секціях (із підсекціями) в навчальних корпусах університету. На засіданнях студенти презентували свої наукові напрацювання в межах зазначеної сфери і конкретної тематики, демонстрували перспективу свого наукового дослідження. За результатами участі в науковому заході […]

Вийшов друком черговий збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки

Вийшов друком збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. 38 том видання присвячений 70-річчю від Дня народження професора Миколи Петрова. Збірник індексується науковометричними базами Index Copernicus, OUGI, Google Scholar; його включено до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і […]

Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи в 2022-2023 навчальному році

4-5 квітня відбудеться наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи в 2022-2023 навчальному році. Працюватиме 14 секцій: Українська мова; Історія української літератури, фольклористика та методика навчання української літератури; Журналістика; Спеціальна освіта, психологія і соціальна робота; Історія; Теорія і практика початкової освіти; Теорія та методика дошкільної освіти; Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво та реставрація творів […]

Відбулася VI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи»

21-22 березня 2023 року відбулася VІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи», організована кафедрами англійської мови та германських мов і зарубіжної літератури факультету іноземної філології К-ПНУ імені Івана Огієнка. Конференція стала інтернет-платформою для українських науковців, які запропонували власне бачення проблем у межах лінгвістики тексту та дискурсології. Співорганізаторами конференції виступили кафедра англійської філології Вінницького […]

Догори