ДФ 71.053.001

Створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 237 від 19 лютого 2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» БРАНИЦЬКОЇ Марини Михайлівни  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Науковий керівник: МИРОНОВА Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наказ Міністерства освіти і науки України про створення спеціалізованої вченої ради (с.19)

Голова ради:  БАХМАТ Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Рецензенти:             

ГАЛАМАНЖУК Леся Людвигівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

ВЕРЖИХОВСЬКА Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Офіційні опоненти: 

БОРЯК Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувач міжвідомчої наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

ОСТРОВСЬКА Катерина Олексіївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотоція

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Відгук опонента Боряк О.В.

Відгук опонента Островської К.О.

Аудіозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за посиланням

Відеозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за посиланням

Наказ про видачу дипломів доктора філософії

Адреса для запитань та відгуків aspirantura_kpnu@ukr.net

Захист дисертації відбудеться 26 березня 2021 р., о 12:30, м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, аудиторія 208

 

Догори