Розвивальні й оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації

 Наукову школу засновано у 2003 році

 Керівник:

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

ЄДИНАК ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • теоретико-методичні засади реалізації інтегративного та персоніфікованого підходів у фізичному вихованні в закладах дошкільної, середньої і вищої освіти;
 • педагогічні технології з реалізації змісту руху «Спорт для всіх»;
 • теоретичні і методичні засади інклюзії у фізичному вихованні та спорті дітей з обмеженими функціями в системі закладів середньої і вищої освіти;
 • теоретико-методичні засади функціонування системи «дитина-фахівець-сім’я» для забезпечення рухової діяльності дітей з обмеженими функціями

Основні досягнення:

Здійснено понад 560 публікацій, серед яких 4 монографії, понад 30 підручників і навчальних посібників, наукові брошури, понад 380 наукових статей у фахових виданнях і збірниках наукових праць, з яких 6 в іноземних періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus, 55  тез і матеріалів доповідей на конференціях.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

Г.А. Єдинак, Л.Л. Галаманжук, І.Л.Гасюк, В.М. Мисів, Л.Л. Галаманжук, І.С. Овчарук, М.В. Зубаль, К.М. Сидорчен­ко, С.П. Скавронський,  В.М. Гоншовський, Ю.В. Юрчишин, М.В. Прозар, В.В. Слюсарчук, Л.В.Балацька, А.В. Лукавенко, О.А. Клюс, В.А. Мазур, А.Ю. Герасимчук, Г.В. Кубай, С.В. Шульце, В.М. Деркач

Основні праці представників наукової школи:

 1. Єдинак Г. А., Зубаль М. В., Мисів В. М. Соматотипи і розвиток фізичних якостей дітей: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП Видавництво «Оіюм», 2011. 280 с.
 2. Прозар М. В., Єдинак Г. А. Покращення фізичного стану учнів 4–5 класів засобами спортивних ігор: навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2011. 103 с.
 3. Слюсарчук В. В., Єдинак Г. А. Покращення фізичного стану дітей 8–10 років у процесі фізичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі: навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: ПП Видавництво «Оіюм»», 2011. 148 с.
 4. Єдинак Г. А., Скавронський О. П., Мисів В. М. Фізична підготовка у військових ліцеях: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2012. 350 с.
 5. Клюс О. А., Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Організація і методика корекції психофізичного стану учнів других класів у процесі фізичного виховання: метод. посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2013.204 с.
 6. Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті: навч. посібник [реком. МОН України]. 2-е вид., стереотипне. Кам’янець-Подільський: ПП Видавництво «Оіюм»», 2013. 280 с.
 7. Галаманжук Л. Л., Балацька Л. В., Єдинак Г. А. Організація і методика фізичної активності дітей дошкільного віку з формування рухового потенціалу: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. 160 с.
 8. Герасимчук А. Ю., Галаманжук Л.Л., Єдинак Г.А. Програмування занять фізичними вправами превентивної спрямованості для 6-річних дітей: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. 180 с.
 9. Єдинак Г. А., Мисів В. М., Юрчишин Ю. В. Фізична культура у загальноосвітньому навчальному закладі: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: Рута, 2014. 251 с.
 10. Мазур В. А., Єдинак Г. А. Залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності під час навчання в основній школі: метод. посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. 184 с.
 11. Мазур В. А., Мисів В. М. Організаційно-методичні основи залучення учнів спеціальної медичної групи до занять фізичними вправами в основній школі: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута», 2014. 182 с.
 12. Галаманжук Л.Л. Превентивний розвиток рухової активності дітей дошкільного віку: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015. 500 с.
 13. Деркач В. М., Єдинак Г. А., Фізичне виховання дітей з ураженням опорно-рухового апарату: підручник [реком. МОН України]. Миколаїв: Іліон, 2015. 240 с.
 14. Воронецький В. Б. Пауерліфтинг жінок: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2017. 250 с.
 15. Воронецький В. Б., Єдинак Г. А. Організація і методика занять студенток пауерліфтингом: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2017. 150 с.
 16. Сцісловський С. В., Єдинак Г. А. Організація та методика розвивальних занять з фізичної культури для старшокласників: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: Рута, 2017. 140 с.
Догори