Звіт про наукову та науково-технічну діяльність в 2022 році

26 січня 2022 р. на засіданні Вченої ради К-ПНУ було заслухано доповідь проректора з наукової роботи Світлани МИРОНОВОЇ “Звіт про наукову та науково-технічну діяльність в 2022 році“. Питання до Вченої  ради готувала робоча група в складі заступників деканів/директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків. За результатами обговорення Звіт затверджено, прийнято ухвалу, спрямовану на подальший розвиток наукової та науково-технічної діяльності в К-ПНУ.

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність в 2022 році розміщено на веб-сайті К-ПНУ.

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність в 2022 році
Догори